Grădiniţă

Începând cu anul școlar 2014 – 2015 în cadrul Liceului Teoretic Național este disponibil și un modul adresat învățământul preșcolar, pentru copii cu vârstele cuprinse între 3 si 5/6 ani.

Programa este alcătuită pe baza prevederilor cuprinse în Curriculum-ul național, cu predarea intensivă a limbii engleze.

Grupele disponibile sunt:

 • Grupa mica: 3 ani
 • Grupa mijlocie: 4 ani
 • Grupa mare: 5 ani
 • Grupele vor găzdui un număr maxim de 15 copii.

Completează formularul de înscriere la grădiniţă sau vezi mai jos mai multe detalii despre grădiniţă.

10415549_707740179310794_5525539518381017540_n.jpg
10690247_707740309310781_3118230708189924897_n.jpg
IMG_20140925_112254.jpg
IMG_20140925_112501.jpg
IMG_20140925_112515.jpg
IMG_20140925_114044.jpg
IMG_20140925_114146.jpg
 
 
  • Instruirea copiilor pe domenii experientiale: Domeniul limba și comunicare,Domeniul știinţe, Domeniul om și societate, Domeniul psihomotric, Domeniul estetic si creativ prin oferirea de informaţii, înlesnirea deprinderii de noi îndemânări și dezvoltarea abilităţilor;
  • Crearea unui climat optim care să asigure dezvoltarea armonioasa a tuturor aspectelor personalităţii copilului (fizic, cognitiv, emoţional) precum și a talentelor și aptitudinilor personale (sportiv, artistic, știinţific, etc.);
  • Îndrumarea individuală a micilor elevi pentru a își atinge potenţialul maxim de dezvoltare specific vârstei lor și a dobândi autonomia; Educarea spiritului de echipa și de leadership;
  • Constientizarea bucuriei innascute de a descopri si de a invata; Dobândirea de către copii a capabilităţilor care să le asigure o integrare facilă la scoală, în învăţământul primar.
 • Activităţile educaţionale

  Activităţile desfășurate în cadrul grădiniţei respectă reglementările Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării și Tineretului nr. 5233/2008 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere și 6/7 ani, respectiv activităţi de dezvoltare personală, activităţi la alegere pe centre de interes și activităţi pe domenii experienţiale.

  Pornind de la faptul ca orice activitate din grădiniţa este o experienţa de învăţare, ne propunem să acordăm o importanta egala tuturor tipurilor de activităţi desfășurate.

  Activităţile de dezvoltare personala au ca scop, participarea și implicarea activă a copiilor n vederea stimulării comunicării, favorizării inter-relaţionării, împărtășirii cu ceilalţi și formării comportamentului empatic la preșcolari.

  Jocul și Activităţile la alegere îi ajută pe copii să socializeze, să se iniţieze în cunoașterea mediului natural, social și cultural căruia îi aparţin. Acest tip de activitate se desfășoară în grupuri mici, pe centre de interes (Biblioteca, Joc de rol, Arta, Știinţe, Construcţii), favorizând dezvoltarea și stimularea capacitaţilor intelectuale ale preșcolarilor. Copiii au astfel posibilitatea de a face singuri alegeri, de a verbaliza și își satisfac necesităţile interioare : curiozitatea, relaxarea și nevoia de mișcare.

  Activităţile pe domenii experienţiale sunt desfășurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate, în funcţie de temele mari propuse de Curriculum, precum și de nivelul de vârsta, de nevoile și interesele copiilor din grupa.

  Conţinuturile acestora sunt legate de realitatea înconjurătoare și de experienţa copilului. Domeniile experienţiale sunt Domeniul limba si comunicare, Domeniul știinţe, Domeniul om si societate, Domeniul estetic si creativ, Domeniul psihomotric.

  Metode și tehnici de predare și interacţiune cu copii

  Metodologia LTN -Învățământ preșcolar se bazează pe aplicarea unor metode moderne activ- participative, care susțin învățarea prin descoperire și prin acțiunile proprii, prin conversație, observație, lucrul în echipă, problematizare, exercițiu, încurajarea curiozității native a copiilor precum și a abilităților proprii de învățare.

  Demersul educațional pe care și-l propune Liceul Teoretic Național pentru învățământul preșcolar respectă dreptul copilului la joc ca forma fundamentală de învățare și mijloc principal de stimulare a capacității și creativității copilului.

  Activitățile pregătite pentru copiii între 3 și 4 ani sunt gândite din perspectiva orientării spre socializare și dobândire a competențelor lingvistice și de manualitate specifice vârstei.

  Pentru copii de 5-6 ani, activitățile vor fi gândite și organizate din perspectiva pregătirii pentru școală, a creșterii timpului de concentrare și a deprinderii lucrului în echipă.

  Finalitatea procesului instructiv-educativ

  Pentru a urmării progresul copiilor vom avea tipurile de evaluări (iniţiala, sumativă și finală), conform Curriculumului Naţional, cu rolul de a observa direcţiile către care se îndreaptă întregul proces instructiv- educativ, la nivel individual si de grup.

 • Repere orare ale nivelului de învăţământ preșcolar:

  Interval Descriere activitate
  08:00–09:00 Sosirea copiilor și servirea micului dejun
  09:30–10:05 Activităţi la alegere pe centre de interes/Activităţi extracurriculare și Activităţi pe domenii experienţiale
  10:05–10:30 Gustare
  10:30–12:30 Activităţi pe domenii experienţiale și Activităţi de dezvoltare personală/Activităţi în aer liber
  12:30–13:00 Masa de prânz
  13:00–15:30 Somn
  15:30–16:00 Gustarea de după-amiază
  16:00–18:00 Activităţi extracurriculare și recreative
   

  Notă: Activitățile educative sus-menționate pot fi suferi modificări în ceea ce privește ordinea derulării acestora. Programul va fi comunicat la începerea anului școlar, în funcție de numărul copiilor înscriși și al activităților opționale alese.

 • Actele necesare pentru înscriere sunt:

  • Cerere de înscriere completată
  • Copii ale actelor de identitate ale părinților
  • Copie a certificatului de naștere al copilului
  • Fișa medicală completată de medicul de familie sau de medicul pediatru
  • Aviz epidemiologic care atestă că elevul este apt pentru intrarea în colectivitate
  • Copie a carnetului de vaccinări
  • Contractul pentru parteneriat în educație semnat
 • Taxele școlare aferente învăţământului preșcolar în anul școlar 2015-2016

   

  Taxele educaţionale sunt exprimate în euro și se plătesc în RON, la cursul BNR din data efectuării plaţii.

  Programul scurt (08.00 – 12.30): 290 €/lună

  Programul mediu (08.00 – 13.00): 350 €/lună

  Programul lung (08.00 – 18.00): 440 €/lună

Instituţie autorizată ARACIP nr. 8/20.07.2012
©2016 Liceul Teoretic National
WEB DEV: Media 2NDTermeni si conditii