Grădiniţă

Începând cu anul școlar 2014 – 2015 în cadrul Liceului Teoretic Național este disponibil și un modul adresat învățământului preșcolar, pentru copii cu vârstele cuprinse între 3 si 5/6 ani.

Programa este alcătuită pe baza prevederilor cuprinse în Curriculum-ul național, și include un modul de limba engleză intensiv zilnic, pe nivele de vârstă.

Grupele disponibile sunt:

 • Grupa mica: 3-4 ani
 • Grupa mijlocie: 4-5 ani
 • Grupa mare: 5-6 ani
 • Grupele vor găzdui un număr maxim de 15 copii.

Completează formularul de înscriere la grădiniţă sau vezi mai jos mai multe detalii despre grădiniţă.

10415549_707740179310794_5525539518381017540_n.jpg
10690247_707740309310781_3118230708189924897_n.jpg
IMG_20140925_112254.jpg
IMG_20140925_112501.jpg
IMG_20140925_112515.jpg
IMG_20140925_114044.jpg
IMG_20140925_114146.jpg
 
 
  • Grădinița LTN este un spațiu de învățământ preșcolar autorizat, ce umează curricula românească și oferă, în cadrul programului obișnuit, cursuri de limba engleză zilnic și de înot de 2 ori pe săptămână.
  • Grădinița LTN este situată într-o cladire nouă unde ocupă primul etaj al Liceului Teoretic Național, mediu securizat cu control acces și supraveghere video în timp real la care au acces și părinții. Sălile de grupă sunt spațioase și luminoase, astfel încât lumina artificială este utilizată doar după lăsarea serii.
  • Grădinița LTN are un meniu diversificat întocmit de un terapeut nutriționist, conținând alimente sănătoase și proaspete și preparat în fiecare zi în bucătăria din incinta campusului.
  • Grădinița LTN găzduiește 3 grupe cu capacitatea maximă de 12 locuri fiecare, pentru copii cu vârstele între 3 și 6 ani.
  • Grădinița LTN are un program construit în funcție nevoile și caracteristicile de dezvoltare ale copiilor și alternează perioade de activitate cu perioade de relaxare și joc liber între copiii din toate grupele. Respectăm individualitatea copiilor în ceea ce privește nevoile fundamentale pentru apă și mers la toaletă, acestea petrecându-se la cererea copiilor și nu conform unui program impus.
  • Grădinița LTN are personal didactic ce cunoaște și înțelege filosofia educației centrate pe elev și planifică activitățile ca răspuns nevoilor de dezvoltare ale copiilor și nu ca un scop în sine.
  • Grădinița LTN urmărește toate ariile de dezvoltare ale copiilor:
   • Dezvoltarea fizică, cu preocupare pentru sport, sănătate, alimentație echilibrată și deprinderi de igienă personală;
   • Dezvoltarea socio-emoțională cu preocupare pentru dezvoltarea conceptului de sine, dezvoltarea, exprimarea și controlul emoțiilor și deprinderea abilităților de interacțiune socială cu copii și adulți și acceptarea diversității;
   • Dezvoltarea limbajului și a comunicării cu preocupare pentru deprinderea abilităților de a se exprima și de a asculta, lărgirea permanentă a vocabularului și crearea interesului și a premiselor pentru citire și scriere;
   • Dezvoltarea cognitivă prin formarea gândirii logice și dezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor;
  • Grădinița LTN utilizează metode moderne de organizare a activităților cu copiii și stimulare a dorinței de învățare: Învățarea prin descoperire Învățarea prin joc (liber sau didactic, de rol, simbolic, de manipulare, de mișcare).
  • Grădinița LTN cuprinde următoare spații la care au acces toți copiii:
   • Un spațiu pentru activitați artistice ce pot fi pictură, modelaj, activități practice din materiale reciclabile;
   • Un spațiu pentru bibliotecă, organizat ca un colț de lectură, cu pernuțe, cărți, cuburi cu povești;
   • Un spațiu pentru experimente științifice și studiul lumii înconjurătoare, dotat cu hartă, forme geometrice, colecții de roci, diverse materiale, calendarul naturii etc.
   • Un spațiu pentru construcții dotat cu lego, cuburi de lemn, cutii de chibrituri, bețișoare, ghinde, castane, lădiță cu nisip, etc.
   • Casuța păpușii, ce este un spațiu pentru jocul de rol Un spațiu pentru jocuri de masă.
  • În Grădinița LTN activitățile zilnice, servirea mesei și somnul de după-amiază se desfășoară în spații diferite. Există, de asemenea, un spațiu exterior de joacă special dedicat copiilor din grădiniță.
  • În Grădinița LTN copiii au acces la complexul sportiv ce constă în bazin de înot acoperit, sală de sport, teren de sport în aer liber.
  • Instruirea copiilor pe domenii experientiale: Domeniul limba și comunicare,Domeniul știinţe, Domeniul om și societate, Domeniul psihomotric, Domeniul estetic si creativ prin oferirea de informaţii, înlesnirea deprinderii de noi îndemânări și dezvoltarea abilităţilor;
  • Crearea unui climat optim care să asigure dezvoltarea armonioasa a tuturor aspectelor personalităţii copilului (fizic, cognitiv, emoţional) precum și a talentelor și aptitudinilor personale (sportiv, artistic, știinţific, etc.);
  • Îndrumarea individuală a micilor elevi pentru a își atinge potenţialul maxim de dezvoltare specific vârstei lor și a dobândi autonomia; Educarea spiritului de echipa și de leadership;
  • Constientizarea bucuriei innascute de a descopri si de a invata; Dobândirea de către copii a capabilităţilor care să le asigure o integrare facilă la scoală, în învăţământul primar.
 • Activităţile educaţionale

  Activităţile desfășurate în cadrul grădiniţei respectă reglementările Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării și Tineretului nr. 5233/2008 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere și 6/7 ani, respectiv activităţi de dezvoltare personală, activităţi la alegere pe centre de interes și activităţi pe domenii experienţiale.

  Pornind de la faptul ca orice activitate din grădiniţa este o experienţa de învăţare, ne propunem să acordăm o importanta egala tuturor tipurilor de activităţi desfășurate.

  Activităţile de dezvoltare personala au ca scop, participarea și implicarea activă a copiilor n vederea stimulării comunicării, favorizării inter-relaţionării, împărtășirii cu ceilalţi și formării comportamentului empatic la preșcolari.

  Jocul și Activităţile la alegere îi ajută pe copii să socializeze, să se iniţieze în cunoașterea mediului natural, social și cultural căruia îi aparţin. Acest tip de activitate se desfășoară în grupuri mici, pe centre de interes (Biblioteca, Joc de rol, Arta, Știinţe, Construcţii, Joc de masă, Nisip și apă), favorizând dezvoltarea și stimularea capacitaţilor intelectuale ale preșcolarilor. Copiii au astfel posibilitatea de a face singuri alegeri, de a verbaliza și își satisfac necesităţile interioare : curiozitatea, relaxarea și nevoia de mișcare.

  Activităţile pe domenii experienţiale sunt desfășurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate, în funcţie de temele mari propuse de Curriculum, precum și de nivelul de vârsta, de nevoile și interesele copiilor din grupa.

  Conţinuturile acestora sunt legate de realitatea înconjurătoare și de experienţa copilului. Domeniile experienţiale sunt Domeniul limba si comunicare, Domeniul știinţe (include cunoașterea mediului și științe matematice), Domeniul om si societate, Domeniul estetic si creativ (include arte plastice și educație muzicală), Domeniul psihomotric.

  Metode și tehnici de predare și interacţiune cu copii

  Metodologia LTN -Învățământ preșcolar se bazează pe aplicarea unor metode moderne activ- participative, care susțin învățarea prin descoperire și prin acțiunile proprii, prin conversație, observație, lucrul în echipă, problematizare, exercițiu, încurajarea curiozității native a copiilor precum și a abilităților proprii de învățare.

  Demersul educațional pe care și-l propune Liceul Teoretic Național pentru învățământul preșcolar respectă dreptul copilului la joc ca forma fundamentală de învățare și mijloc principal de stimulare a capacității și creativității copilului.

  Activitățile pregătite pentru copiii între 3 și 4 ani sunt gândite din perspectiva orientării spre socializare și dobândire a competențelor lingvistice și de manualitate specifice vârstei.

  Pentru copii de 5-6 ani, activitățile vor fi gândite și organizate din perspectiva pregătirii pentru școală, a creșterii timpului de concentrare și a deprinderii lucrului în echipă.

  Finalitatea procesului instructiv-educativ

  Pentru a urmării progresul copiilor vom avea tipurile de evaluări (iniţiala, continuă și finală), conform Curriculumului Naţional, cu rolul de a observa direcţiile către care se îndreaptă întregul proces instructiv- educativ, la nivel individual si de grup.

 • Repere orare ale nivelului de învăţământ preșcolar:

  Interval Descriere activitate
  08:00–09:00 Sosirea copiilor și servirea micului dejun
  09:30–10:05 Activităţi la alegere pe centre de interes/Activităţi extracurriculare și Activităţi pe domenii experienţiale
  10:05–10:30 Gustare
  10:30–12:30 Activităţi pe domenii experienţiale și Activităţi de dezvoltare personală/Activităţi în aer liber
  12:30–13:00 Masa de prânz
  13:00–15:30 Somn
  15:30–16:00 Gustarea de după-amiază
  16:00–18:00 Activităţi extracurriculare și recreative
   

  Notă: Activitățile educative sus-menționate pot fi suferi modificări în ceea ce privește ordinea derulării acestora. Programul va fi comunicat la începerea anului școlar, în funcție de numărul copiilor înscriși și al activităților opționale alese.

 • Actele necesare pentru înscriere sunt:

  • Cerere de înscriere completată
  • Copii ale actelor de identitate ale părinților
  • Copie a certificatului de naștere al copilului
  • Fișa medicală completată de medicul de familie sau de medicul pediatru
  • Aviz epidemiologic care atestă că elevul este apt pentru intrarea în colectivitate
  • Copie a carnetului de vaccinări
  • Contractul pentru parteneriat în educație semnat
 • Taxele școlare aferente învăţământului preșcolar în anul școlar 2017-2018

   

  Taxele educaţionale sunt exprimate în euro și se plătesc în RON, la cursul BNR din data efectuării plaţii.

  Programul scurt (08.00 – 12.30): 290 €/lună

  Programul mediu (08.00 – 13.00): 350 €/lună

  Programul lung (08.00 – 18.00): 440 €/lună

Instituţie autorizată ARACIP nr. 8/20.07.2012
©2017 Liceul Teoretic National
WEB DEV: Media 2NDTermeni si conditii