Liceul

Liceul Teoretic Naţional oferă elevilor nivelului liceal următoarele specializări:

Specializări pentru profiul real

 • Matematică-informatică, intensiv informatică
 • Știinţe ale naturii

Specializări pentru profilul uman

 • Știinţe sociale
 • Filologie

Competenţele cheie ale procesului educaţional destinate elevilor de liceu sunt:

 • Comunicare în limba maternă;
 • Comunicare în limbi moderne;
 • Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii;
 • Competenţe digitale;
 • A învăţa să înveţi;
 • Iniţiativă şi antreprenoriat;
 • Sensibilizare şi exprimare culturală.

Profesorii şi elevii ciclului liceal vor parcurge împreună:

 • Un curriculum Nucleu – sistem unic de referinţă pentru diversele tipuri de evaluări şi examinări naţionale, prin care se realizează standardele curriculare de performanţă;
 • Un curriculum Extins – cursurile opţionale prin care elevii pot să-şi dezvolte competenţe ce aparţin unor diferite arii curriculare.

Completează formularul de înscriere
sau vezi mai jos mai multe detalii despre ciclul liceal.

MCH_3040.jpg
MCH_3102.jpg
MCH_1279.jpg
 
 
 • Programul elevilor nivelului liceal este organizat astfel încât să îmbine toate activităţile specifice şcolare şi extracurriculare. Prima parte a zilei alternează orele de curs cu pauzele pentru relaxare şi servire a mesei. A doua parte a zilei este dedicată pregătirii temelor şi a proiectelor şcolare specifice, sub supravegherea profesorilor coordonatori.

  În continuare, dacă doresc, elevii pot opta pentru pregătirea intensivă pentru certificările naţionale sau internaţionale sau participarea la activităţi extracurriculare în cadrul şcolii. La terminarea activităţilor în cadrul şcolii, elevii nu mai primesc teme pentru acasă.

  Interval Descriere activitate clasele a IX-a – a XII-a
  8.30 – 9.20 Oră de curs
  9.20 – 9.30 Pauză
  9.30 – 10.20 Oră de curs
  10.20 – 10.30 Pauză gustare
  10.30 – 11.20 Oră de curs
  11.20 – 11.30 Pauză
  11.30 – 12.20 Oră de curs
  12.20 – 12.30 Pauză
  12.30 – 13.20 Oră de curs
  13.20 – 14.00 Masă de prânz și relaxare
  14.00 – 14.50 Oră de curs
  14.50– 15.00 Pauză
  15.00 – 16.20 Afterschool
  16.20– 16.30 Pauză
  16.30 – 18.00 Activităţi extracurriculare
 • Ariile curriculare aferente ciclului liceal pentru anul şcolar 2014-2015 sunt diferenţiate în fucţie de profilul ales astfel:

  Clasa a IX-a – filiera teoretică, profil real, specializarea matematică – informatică*, Ştiinţe ale naturii

  Aria curriculară/ disciplina Numar de ore alocate pe saptamana
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE  
  Limba şi literatura română 4
  Limba engleză 2
  Limba engleză (CDȘ) 3
  Limba modernă 2 2
  Matematică şi ştiinţe ale naturii  
  Matematică 4
  Fizică 3
  Chimie 2
  Biologie 2
  Om şi societate  
  Istorie 1
  Geografie 1
  Educaţie pentru viață 1
  Logică 1
  Arte  
  Educaţie plastică / Educaţie muzicală 1
  Educaţie fizică şi sport  
  Educaţie fizică 2
  Tehnologii  
  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 2
  Informatică 2

  Notă: * pentru specializările matematică informatică şi intensiv informatică, la disciplina informatică se vor realiza 4 ore (1 oră teorie, 3 ore laborator)

  Clasa a IX-a - filiera teoretică, profil uman, specializarea Ştiinţe sociale şi Filologie

  Aria curriculară/ disciplina Numar de ore alocate pe saptamana

   

  LIMBĂ ŞI COMUNICARE  
  Limba şi literatura română 4
  Limba engleză 3
  Limba engleză (CDȘ) 2
  Limba modernă 2 2
  Limba latină 1
  Matematică şi ştiinţe ale naturii  
  Matematică 2
  Fizică 2
  Chimie 1
  Biologie 1
  Om şi societate  
  Istorie 2
  Geografie 2
  Educaţie pentru viață 1
  Logică 2
  Arte  
  Educaţie muzicală 1
  Educaţie vizuală 1
  Educaţie fizică şi sport  
  Educaţie fizică 1
  Tehnologii  
  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 2

  Clasa a X-a – filiera teoretică, profil real, specializarea matematică – informatică*, Ştiinţe ale naturii

  Aria curriculară/ disciplina Numar de ore alocate pe saptamana

   

  LIMBĂ ŞI COMUNICARE
  Limba şi literatura română 3
  Limba engleză 2
  Limba engleză (CDȘ) 3
  Limba modernă 2 2
  Matematică şi ştiinţe ale naturii
  Matematică 4
  Fizică 3
  Chimie 2
  Biologie 2
  Om şi societate
  Istorie 1
  Geografie 1
  Educaţie pentru viață 1
  Psihologie 1
  Arte
  Educaţie plastică / Educaţie muzicală 0,5/0,5
  Educaţie fizică şi sport
  Educaţie fizică 2
  Tehnologii
  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 1
  Informatică 1
  Informatică (CDȘ) 1
  Educaţie antreprenorială 1

  Notă: * pentru specializările matematică informatică şi intensiv informatică, la disciplina informatică se vor realiza 4 ore (1 oră teorie, 3 ore laborator)

  Clasa a X-a - filiera teoretică, profil uman, specializarea Ştiinţe sociale şi Filologie

  Aria curriculară/ disciplina Număr de ore alocate pe saptămână
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE
  Limba şi literatura română 4
  Limba engleză 3
  Limba engleză (CDȘ) 2
  Limba modernă 2 2
  Limba latină 1
  Matematică şi ştiinţe ale naturii
  Matematică 2
  Fizică 2
  Chimie 1
  Biologie 1
  Om şi societate
  Istorie 3
  Geografie 2
  Educaţie pentru viață 1
  Psihologie 2
  Arte
  Educaţie muzicală / Educaţie vizuală 0,5/0,5
  Educaţie fizică şi sport
  Educaţie fizică 1
  Tehnologii
  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 2
  Educaţie antreprenorială 1

  * Pentru fiecare disciplină din aria curriculară Arte se alocă în clasa a X-a câte o oră, o dată la 2 săptămîni, în fiecare semestru şcolar.

  Clasa a XI-a - filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică

  Aria curriculară/ disciplina Număr de ore alocate pe saptămână
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE
  Limba şi literatura română 3
  Limba engleză 2
  Limba engleză (CDȘ) 3
  Limba modernă 2 2
  Matematică şi ştiinţe ale naturii
  Matematică 4
  Matematică (CDȘ) 2
  Fizică 3
  Chimie 1
  Chimie (CDȘ) 1
  Biologie 1
  Om şi societate
  Istorie 1
  Geografie 2
  Educaţie pentru viață 1
  Economie 1
  Educaţie fizică şi sport
  Educaţie fizică 1
  Tehnologii
  Informatică 4

  Clasa a XI-a - filiera teoretică, profil uman, specializarea Filologie și Științe Sociale

  Aria curriculară/ disciplina Număr de ore alocate pe saptămână
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE
  Limba şi literatura română 4
  Literatura universală 1
  Limba engleză 3
  Limba engleză (CDȘ) 2
  Limba modernă 2 3
  Limba latină 2
  Matematică şi ştiinţe ale naturii
  Științe 1
  Om şi societate
  Istorie 3
  Geografie 2
  Educaţie pentru viață 1
  Sociologie 1
  Economie 1
  Arte
  Educaţie artistică 1
  Educaţie fizică şi sport
  Educaţie fizică 1
  Tehnologii
  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 1
  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CDȘ) 1

  Clasa a XII-a – filiera teoretică, profil real, specializarea matematică – informatică*, Ştiinţe ale naturii

  Aria curriculară/ disciplina Număr de ore alocate pe saptămână
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE
  Limba şi literatura română 3
  Limba engleză 2
  Limba engleză (CDȘ) 3
  Limba modernă 2 2
  Matematică şi ştiinţe ale naturii
  Matematică 4
  Matematică (CDȘ) 2
  Fizică 3
  Chimie 1
  Chimie (CDȘ) 1
  Biologie 1
  Om şi societate
  Istorie 1
  Geografie 1
  Educaţie pentru viață 1
  Filosofie 1
  Educaţie fizică şi sport
  Educaţie fizică 1
  Tehnologii
  Informatică 4

  Notă: * pentru specializările matematică informatică şi intensiv informatică, la disciplina informatică se vor realiza 4 ore (1 oră teorie, 3 ore laborator)

  Clasa a XII-a - filiera teoretică, profil uman, specializarea Filologie și Științe Sociale

  Aria curriculară/ disciplina Număr de ore alocate pe saptămână
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE
  Limba şi literatura română 4
  Literatura universală 1
  Limba engleză 3
  Limba engleză (CDȘ) 2
  Limba modernă 2 3
  Limba latină 1
  Matematică şi ştiinţe ale naturii
  Științe 1
  Om şi societate
  Istorie 2
  Istorie (CDȘ) 2
  Geografie 2
  Geografie (CDȘ) 2
  Educaţie pentru viață 1
  Filosofie 2
  Arte
  Educaţie artistică 1
  Educaţie fizică şi sport
  Educaţie fizică 1
  Tehnologii
  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 1
  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CDȘ) 1
 • REALIZAREA DE INSTRUMENTE DIDACTICE IT PENTRU PREDAREA ŞTIINŢELOR

  Cursul opțional este destinat elevilor clasei a X-a care doresc să se inițieze în utilizarea și stemului expert FLASH și care optează pentru participarea la realizarea de lecții sau momente didactice ale lecțiilor asistate de calculator din cadrul ariei curriculare Matematica și științe. Este un curs opțional la nivelul mai multor arii curriculare (Informatică și Matematică și științe).

  Cursul oferă profesorilor și elevilor posibilitatea de-a valorifica experiența didactică și cunoștințele în domeniul IT prin realizarea de soft educațional. Pentru a asimila noile tehnologii, pentru a le utiliza eficient, pentru a creste accesul la resursele educaționale digitale și pentru a crea noi medii virtuale de învățare, cursul își propune să antreneze elevii în realizarea de produse informatice care să constituie instrumente IT de predare a cunoștințelor. El oferă elevilor posibilitatea însușirii unor instrumente noi, absolut necesare inițierii acestora pe piața muncii în domeniul informaticii.

  Propunători: prof. dr. Silvia Moraru – prof. chimie, Ioana Stoica – prof. fizică, Rodica Cherciu – prof. informatică

  Loc de desfășurare: Laboratorul de informatică

  Număr de ore: 2 ore / săptămână

  Modalități de evaluare:

  • Teste de evaluare
  • Proiecte;
  • Portofolii.

  LTN@NASA – PROIECTE NASA

  Cursul se adresează elevilor de la profilul matematică-informatică, care doresc să participe la realizarea de proiecte “NASA”. Este un curs opțional la nivelul mai multor arii curriculare: Matematică și științe ale naturii și Informatică.

  Cursul oferă profesorilor și elevilor posibilitatea de a valorifica cunoștințele în domeniul IT prin realizarea de proiecte și înscrierea la concursuri internaționale de științe, de soft. Pentru a asimila noile tehnologii, pentru a le utiliza eficient, pentru a creste accesul la resursele educaționale digitale și pentru a crea noi medii virtuale de învățare, cursul își propune să antreneze elevii în realizarea de produse informatice care să constituie instrumente IT de predare a cunoștințelor.

  Propunător: Ioana Stoica – prof. fizică

  Loc de desfășurare: Laboratorul de fizică

  Număr de ore: 2 ore / săptămână

  Modalități de evaluare:

  • Proiecte;
  • Participare la concursuri internaționale.

  ARC PESTE TIMP – CURS DE CULTURĂ și LITERATURĂ UNIVERSALĂ (clasele a XI-a și a XII-a, profil uman)

  Ne întrebăm adesea care ar trebui să fie rolul profesorului de literatură în desăvârșirea tânărului ce îl privește din bancă și câtă responsabilitate ar trebui să-și asume el în succesul sau eșecul acestei relații speciale. Așadar, credem că profesorul trebuie să fie “o bibliotecă vie” în care tânărul, aflat la început de drum, să găsească direcția către orizontul de cultură spre care tinde, dezvoltându-și spiritual critic și creativitatea.

  De aceea, la cursul opțional “Arc peste timp”, curs de cultură și literatură universală, liceenii vor putea urmări cronologia literaturii universale prin prezentarea curentelor literare și a epocilor de răsunet, îi vor putea cunoaște pe marii creatori, încadrați în epoca pe care o reprezintă și vor afla în ce măsură aceștia au determinat, prin operele lor, evoluția literaturii românești.

  Prin cursul de literatură universală, adresat elevilor din ciclul liceal, se urmărește:

  • maturizarea simțului estetic și dezvoltarea spiritului critic;
  • imprimarea unei viziuni largi asupra fenomenului cultural dezvoltându-se puterea de asociere, discernământul și profunzimea, facilitându-se astfel înțelegerea mesajului umanist al creațiilor literare majore;
  • dezvoltarea gustului pentru citit și lărgirea orizontului de cultură generală;
  • dezvoltarea creativității elevilor prin activități artistice interdisciplinare și extracurriculare.

  Sperăm ca acest curs să dezvolte creativitatea elevilor prin activități interdisciplinare convingându-i de importanța lecturii pentru a putea deveni, cu mintea și inima, contemporanii lui Ghilgameș, tovarășii de călătorie ai lui Don Quijote, martorii frământărilor lui Faust, căutătorii timpului pierdut alături de Proust și cetățenii veacului de singurătate, prietenii lui Gabriel Garcia Marquez

  Loc de desfășurare: Cabinetul de limba și literatura română

  Număr de ore: 1 or[e] / săptămână

  Modalități de evaluare:

  • Proiecte;
  • Portofolii.

  CHIMIE ORGANICĂ APLICATĂ

  Cursul oferă posibilitatea de a valorifica experiența didactică a profesorului inițiator în obținerea de performante prin intermediul studiului intensiv al noțiunilor de chimie organică.

  Cursul se adresează elevilor de la profilul Științe ale naturii și Matematică – informatică. Temele studiate au un pregnant caracter aplicativ, servind la pregătirea intensivă a elevilor pentru concursuri naționale și internaționale de specialitate, precum și pentru admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie.

  Propunător: prof. dr. Silvia Moraru – prof. chimie

  Loc de desfășurare: Laboratorul de chimie

  Număr de ore: 2 ore / săptămână

  Modalități de evaluare:

  • Proiecte;
  • Portofolii.

  ISTORIA ORALĂ: istorie trăită, istorie povestită (clasa a X-a, profil uman)

  Cursul este adresat elevilor din ciclul liceal, profil uman.

  Programa cursului „Istorie orală: Istorie trăită - Istorie povestită” face parte din oferta de cursuri opționale propusă elevilor și profesorilor de istorie de către M.E.C.T.S. în cadrul curriculum-lui la decizia școlii (CDŞ), a fost aprobată prin OMECTS 5909/28.09.2012.

  Disciplina opțională „Istorie orală: Istorie trăită - Istorie povestită” își propune implicarea tinerei generații în cercetarea istoriei comunității căreia îi aparține, prin crearea unor punți de legătură intre generații. În elaborarea acestei programe se pornește de la premisa că societatea românească – și cea europeana – se confrunta astăzi cu un conflict tot mai accentuat între generații, care are multiple cauze.

  Cursul are ca obiectiv dezvoltarea competențelor de comunicare orală și scrisă, relevante pentru aria curriculară Om și societate. Această disciplină opțională poate privilegia activitatea didactică în echipă interdisciplinară (aria curriculară Om și societate, Limbă și comunicare, Consiliere și orientare, Tehnologii/Informatică/TIC, Arte) și poate contribui substanțial, la nivel trans disciplinar, la dezvoltarea competențelor cheie formulate în Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competențele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC).

  Propunător: Speteanu Adriana - profesor istorie

  Loc de desfășurare: Cabinetul de Istorie-Geografie

  Număr de ore: 1 oră / săptămână

  Modalități de evaluare:

  • Proiecte;
  • Portofolii.

  ISTORIA MONARHIEI ÎN ROMÂNIA 1866-1947 (clasele a XI-a și a XII-a, profil uman)

  Programa cursului „ Istoria Monarhiei în România. 1866-1947” face parte din oferta de cursuri opționale propusă elevilor și profesorilor de istorie de către M.E.C.S. în cadrul curriculum-lui la decizia școlii (CDŞ). Aceasta este destinată elevilor din clasele a XI-a – a XII-a și se desfășoară pe durata unui an școlar, o oră pe săptămână) și este aprobată prin OMECTS 3793/24.04.2012.

  Cursul are ca obiectiv formarea de competențe generale și competențe specifice circumscrise următoarelor idei:

  • cunoașterea și înțelegerea fenomenului general și istoric din România anilor 1866-1947;
  • formarea gândirii critice, prelucrarea și utilizarea contextuala a unor informații complexe.

  Conținuturile urmărite sunt:

  • Statul și politica;
  • Oamenii, societatea și lumea ideilor;
  • Relațiile internaționale.

  Loc de desfășurare: Cabinetul de Istorie-Geografie

  Număr de ore: 1 oră / săptămână

  Modalități de evaluare:

  • Proiecte;
  • Portofolii.

  INTERMEDIATE COMMUNICATION STUDIES

  Cursul „Intermediate communication studies” se adresează elevilor clasei a IX-a.

  Cursul își propune în afara de menționarea unor pași concreți în construirea compunerilor literare cu forma fixa (informal and formal letters, articles, leaflets, notices, interviews, stories, recipes, advertisements, postcards, film reviews, discursive essays, news or assessment reports și multe altele), cursul oferă și modele concrete de astfel de texte sau structuri reunite, fapt care facilitează, în mod indiscutabil, înțelegerea și asigură o mediere eficienta între produsul vizat și obținerea rezultatului scontat.

  Propunători: Jessica Wozniak, Aaron Guggenheim

  Susținători: Jessica Wozniak, Aaron Guggenheim

  Loc de desfășurare: Sala de curs

  Număr de ore: 1 oră / săptămână

  UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION STUDIES

  Cursul „Upper Intermediate communication studies” se adresează elevilor clasei a X-a.

  Cursul își propune în afara de menționarea unor pași concreți în construirea compunerilor literare cu formă fixă (informal and formal letters, articles, leaflets, notices, interviews, stories, recipes, advertisements, postcards, film reviews, discursive essays, news or assessment reports și multe altele), cursul oferă și modele concrete de astfel de texte sau structuri reunite, fapt care facilitează, în mod indiscutabil, înțelegerea și asigură o mediere eficientă între produsul vizat și obținerea rezultatului scontat.

  Propunători: Jessica Wozniak, Aaron Guggenheim

  Susținători: Jessica Wozniak, Aaron Guggenheim

  Loc de desfășurare: Sala de curs

  Număr de ore: 1 oră / săptămână

  ADVANCED COMMUNICATION STUDIES

  Cursul „Advanced communication studies” se adresează elevilor clasei a XI-a.

  Cursul este conceput pe nivele de studiu, obiectivele sale depășind prin complexitate exersarea deprinderilor propuse și apropiindu-se de obiectivele specifice unui curs eterogen, în care exercițiile de lexic, gramatică și conversație au o pondere importantă în instruirea completă a elevilor. De asemenea, cursul își propune în afară de menționarea unor pași concreți în construirea compunerilor literare cu formă fixă (informal and formal letters, articles, leaflets, notices, interviews, stories, recipes, advertisements, postcards, film reviews, discursive essays, news or assessment reports și multe altele), cursul oferă și modele concrete de astfel de texte sau structuri reunite, fapt care facilitează, în mod indiscutabil, înțelegerea și asigura o mediere eficientă între produsul vizat și obținerea rezultatului scontat.

  Propunători: Jessica Wozniak, Aaron Guggenheim

  Susținători: Jessica Wozniak, Aaron Guggenheim

  Loc de desfășurare: Sala de curs

  Număr de ore: 1 oră / săptămână

  SUCCESSFUL WRITING PROFICIENCY

  Cursul „ Successful Writing Proficiency” se adresează elevilor clasei a XII-a.

  Cursul este conceput pe nivele de studiu, obiectivele sale depășind prin complexitate exersarea deprinderilor propuse și apropiindu-se de obiectivele specifice unui curs eterogen, în care exercițiile de lexic, gramatica și conversație au o pondere importantă în instruirea completa a elevilor. De asemenea, cursul își propune în afara de mentionarea unor pasi concreti în construirea compunerilor literare cu forma fixa (informal and formal letters, articles, leaflets, notices, interviews, stories, recipes, advertisements, postcards, film reviews, discursive essays, news or assessment reports și multe altele), cursul oferă și modele concrete de astfel de texte sau structuri reunite, fapt care facilitează, în mod indiscutabil, înțelegerea și asigură o mediere eficientă între produsul vizat și obținerea rezultatului scontat.

  Propunători: Jessica Wozniak, Aaron Guggenheim

  Susținători: Jessica Wozniak, Aaron Guggenheim

  Loc de desfășurare: Sala de curs

  Număr de ore: 1 oră / săptămână

 • DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

  • 1 formular de înscriere completat
  • 4 fotografii ¾
  • Fişa medicală școlară;
  • Copie legalizată a certificatului de naştere al elevului;
  • Copii dupa actele de identitate ale părinţilor;
  • Foaie matricolă pentru elevii ce au urmat deja cursurile unei alte instituţii de învăţământ;
  • Aviz epidemiologic;
  • Adeverinţă medicală pentru orele de educaţie fizică;
  • Echivalarea studiilor pentru elevii care au studiat în alt sistem de învăţământ decât cel ce urmează curricula MECTS.

  CRITERII DE ADMITERE

  Interviu cu durata aproximativă de 20 de minute cu unul dintre membrii Consiliului de Admitere

  PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

  • Depunerea unui dosar de înscriere la Secretariat care să conţină:
   • Formularul de înscriere completat
   • Documentele necesare înscrierii
  • Programarea interviului
  • Comunicarea rezultatului
  • Semnare contract şi efectuare plată

  Pentru orice întrebări referitoare la înformaţiile ce trebuie completate în formularul de înscriere consilierii de admitere vă stau la dispoziţie la info@liceulnational.ro si telefon: 0732 151 931.

  Înscrierea la Liceul Teoretic Naţional se poate realiza şi în orice moment al anului şcolar, cu beneficiul calculării taxelor relativ la perioada şcolară rămasă.

 • Taxa educaţionala pentru anul şcolar 2017-2018, aferenta nivelului liceal este 7600 euro pentru clasele IX și X, respectiv 8500 euro pentru clasele XI și XII.

  Pachetul educaţional cuprinde cursurile schemei orare conform curriculum-ului românesc, pregătirea temelor/activități pe centre de interes (clasa pregătitoare), accesul la toate activităţile extraşcolare desfăşurate în cadrul şcolii, pregătire pentru obţinerea certificărilor naţionale (EDCL, Cambridge), masa de prânz şi gustările. Activităţile extracurriculare nu sunt incluse în taxa educaţionala şi se stabilesc separat în funcţie de numărul de activităţi pentru care optează elevul, orarul acestora şi de nivelul său de performanţă.

  Modalităţi de plată

  Taxa educaţională se poate achita:

  • prin transfer bancar în contul: RO57 BRDE 445S V093 0713 4450 – RON (BRD Suc. Triumf);
  • numerar la casieria Liceului Teoretic Naţional, în conformitate cu legislația în vigoare.

  Reduceri ale taxei educaţionale

  În cazul înscrierii a doi elevi în cadrul Liceului Teoretic Naţional se efectuează o reducere de 5% din taxa educaţională a celui de al doilea elev, iar pentru al treilea elev se oferă 10% reducere din taxa educațională a acestuia.

  Pentru plata anticipată a taxei educaționale pentru anul 2017-2018 se oferă reduceri:

  • 10% pentru plata efectuată înainte de 28 februarie 2017.
  • 7% pentru plata efectuată înainte de 31 martie 2017.
  • 5% pentru plata efectuată înainte de 30 aprilie 2017.
Instituţie autorizată ARACIP nr. 8/20.07.2012
©2017 Liceul Teoretic National
WEB DEV: Media 2NDTermeni si conditii