Liceul

Liceul Teoretic Naţional oferă elevilor nivelului liceal următoarele specializări:

Specializări pentru profiul real

 • Matematică-informatică, intensiv informatică
 • Știinţe ale naturii

Specializări pentru profilul uman

 • Știinţe sociale
 • Filologie

Competenţele cheie ale procesului educaţional destinate elevilor de liceu sunt:

 • Comunicare în limba maternă;
 • Comunicare în limbi moderne;
 • Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii;
 • Competenţe digitale;
 • A învăţa să înveţi;
 • Iniţiativă şi antreprenoriat;
 • Sensibilizare şi exprimare culturală.

Profesorii şi elevii ciclului liceal vor parcurge împreună:

 • Un curriculum Nucleu – sistem unic de referinţă pentru diversele tipuri de evaluări şi examinări naţionale, prin care se realizează standardele curriculare de performanţă;
 • Un curriculum Extins – cursurile opţionale prin care elevii pot să-şi dezvolte competenţe ce aparţin unor diferite arii curriculare.
 

Completează formularul de înscriere sau vezi mai jos mai multe detalii despre ciclul liceal.

MCH_3040.jpg
MCH_3102.jpg
MCH_1279.jpg
 
 
 • Programul elevilor nivelului liceal este organizat astfel încât să îmbine toate activităţile specifice şcolare şi extracurriculare. Prima parte a zilei alternează orele de curs cu pauzele pentru relaxare şi servire a mesei. A doua parte a zilei este dedicată pregătirii temelor şi a proiectelor şcolare specifice, sub supravegherea profesorilor coordonatori.

  În continuare, dacă doresc, elevii pot opta pentru pregătirea intensivă pentru certificările naţionale sau internaţionale sau participarea la activităţi extracurriculare în cadrul şcolii. La terminarea activităţilor în cadrul şcolii, elevii nu mai primesc teme pentru acasă.

  Interval Descriere activitate clasele a IX-a – a XII-a
  8.30 – 9.20 Oră de curs
  9.20 – 9.30 Pauză
  9.30 – 10.20 Oră de curs
  10.20 – 10.30 Pauză gustare
  10.30 – 11.20 Oră de curs
  11.20 – 11.30 Pauză
  11.30 – 12.20 Oră de curs
  12.20 – 12.30 Pauză
  12.30 – 13.20 Oră de curs
  13.20 – 14.00 Masă de prânz și relaxare
  14.00 – 14.50 Oră de curs
  14.50 –15.00 Pauză
  15.00 – 16.20 Afterschool
  16.20 –16.30 Pauză
  16.30 – 18.00 Activităţi extracurriculare
 • Ariile curriculare aferente ciclului liceal pentru anul şcolar 2014-2015 sunt diferenţiate în fucţie de profilul ales astfel:

  Clasa a IX-a – filiera teoretică, profil real, specializarea matematică – informatică*, Ştiinţe ale naturii

  Aria curriculară/ disciplina Numar de ore alocate pe saptamana
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE  
  Limba şi literatura română 4
  Limba modernă 1 2
  Limba modernă 2 2
  Matematică şi ştiinţe ale naturii  
  Matematică 4
  Fizică 3
  Chimie 2
  Biologie 2
  Om şi societate  
  Istorie 1
  Geografie 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1
  Socio-umane -
  Religie 1
  Arte  
  Educaţie plastică / Educaţie muzicală 1
  Educaţie fizică şi sport 1
  Educaţie fizică 1
  Tehnologii 3
  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 2
  Informatică 1
  Educaţie antreprenorială -

  Notă: * pentru specializările matematică informatică şi intensiv informatică, la disciplina informatică se vor realiza 4 ore (1 oră teorie, 3 ore laborator)

  Clasa a IX-a - filiera teoretică, profil uman, specializarea Ştiinţe sociale şi Filologie

  Aria curriculară/ disciplina Numar de ore alocate pe saptamana

   

  LIMBĂ ŞI COMUNICARE  
  Limba şi literatura română 4
  Limba modernă 1 3
  Limba modernă 2 2
  Limba latină 1
  Matematică şi ştiinţe ale naturii  
  Matematică 2
  Fizică 2
  Chimie 1
  Biologie 1
  Om şi societate  
  Istorie 2
  Geografie 2
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 2
  Socio-umane -
  Religie 1
  Arte  
  Educaţie muzicală 1
  Educaţie vizuală 1
  Educaţie fizică şi sport  
  Educaţie fizică 1
  Tehnologii  
  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 2
  Educaţie antreprenorială -

  Clasa a X-a – filiera teoretică, profil real, specializarea matematică – informatică*, Ştiinţe ale naturii

  Aria curriculară/ disciplina Numar de ore alocate pe saptamana

   

  LIMBĂ ŞI COMUNICARE
  Limba şi literatura română 3
  Limba modernă 1 2
  Limba modernă 2 2
  Matematică şi ştiinţe ale naturii
  Matematică 4
  Fizică 3
  Chimie 2
  Biologie 2
  Om şi societate
  Istorie 1
  Geografie 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate -
  Socio-umane 1
  Religie 1
  Arte
  Educaţie plastică / Educaţie muzicală 1
  Educaţie fizică şi sport
  Educaţie fizică 2
  Tehnologii
  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 1
  Informatică 1
  Educaţie antreprenorială 1

  Notă: * pentru specializările matematică informatică şi intensiv informatică, la disciplina informatică se vor realiza 4 ore (1 oră teorie, 3 ore laborator)

  Clasa a X-a - filiera teoretică, profil uman, specializarea Ştiinţe sociale şi Filologie

  Aria curriculară/ disciplina Număr de ore alocate pe saptămână
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE
  Limba şi literatura română 4
  Limba modernă 1 3
  Limba modernă 2 2
  Limba latină 1
  Matematică şi ştiinţe ale naturii
  Matematică 2
  Fizică 2
  Chimie 1
  Biologie 1
  Om şi societate
  Istorie 3
  Geografie 2
  Socio-umane/Educaţie pentru societate -
  Socio-umane 2
  Religie 1
  Arte
  Educaţie muzicală / Educaţie vizuală 1
  Educaţie fizică şi sport
  Educaţie fizică 1
  Tehnologii
  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 1
  Educaţie antreprenorială 1

  * Pentru fiecare disciplină din aria curriculară Arte se alocă în clasa a X-a câte o oră, o dată la 2 săptămîni, în fiecare semestru şcolar.

 • REALIZAREA DE INSTRUMENTE DIDACTICE IT PENTRU PREDAREA ŞTIINŢELOR

  Cursul se adresează elevilor care doresc să participe la realizarea de lecţii sau momente didactice ale lecţiilor asistate pe calculator din cadrul tuturor ariilor curriculare. Este un curs opţional la nivelul mai multor arii curriculare (Informatică, Matematică şi Ştiinţe ale naturii). Cursul oferă elevilor oportunitatea de a:

  • realiza produse necesare în cadrul procesului instructiv-educativ, fiind astfel un participant activ în cadrul acestui proces;
  • valorifica experienţa didactică şi cunoştinţele în domeniul IT prin realizarea de soft educaţional;
  • se familiariza cu stilul de programare modular ce permite şi chiar stimulează lucrul în echipă, ceea ce îi pregăteşte pentru o carieră în domeniu;
  • utiliza Sistemul Expert FLASH 8 pentru animaţii;
  • realiza aplicaţii numeroase şi diverse în domeniul ştiinţelor, pe care vor fi încurajaţi să le studieze în profunzime, astfel încât să-şi poată manifesta imaginaţia, iniţiativa şi spiritul creativ;
  • Să susţină dezvoltarea şi adaptarea didacticilor inovative, care integrează utilizarea noilor tehnologii în cadrul mai larg al abordărilor cross-curriculare.

  Cursul este susţinut de trei profesori titulari: Silvia Moraru – prof. chimie, Ioana Stoica – prof. fizică, Rodica Cherciu – prof. informatică. Experienţa didactică şi pedagogică a celor trei profesori în realizarea de soft educaţional, participarea la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale pe această temă, cu prezentarea unor softuri educaţionale interesante, omologate de OSIM şi premiate, susţin profesionalismul şi succesul de necontestat al cursului.
  Locul de desfăşurare: laboratorul de informatică
  Modalităţi de evaluare:

  • Teste de evaluare
  • Proiecte
  • Portofolii

  LTN@NASA – PROIECTE NASA

  Cursul se adresează elevilor de la profilul matematică-informatică, care doresc să participe la realizarea de proiecte “NASA”. Este un curs opţional la nivelul mai multor arii curriculare: Matematică şi ştiinţe ale naturii şi Informatică.

  Cursul oferă profesorilor şi elevilor posibilitatea de a valorifica cunoştinţele în domeniul IT prin realizarea de proiecte şi înscrierea la concursuri internaţionale de ştiinţe, de soft. Pentru a asimila noile tehnologii, pentru a le utiliza eficient, pentru a creşte accesul la resursele educaţionale digitale şi pentru a crea noi medii virtuale de învăţare, cursul îşi propune să antreneze elevii în realizarea de produse informatice care să constituie instrumente IT de predare a cunoştinţelor.

  Locul de desfăşurare: Laboratorul de fizică
  Număr de ore: 2 ore săptămânal
  Modalitate de evaluare:

  • Proiecte;
  • Participare la concursuri internaţionale.

  ARC PESTE TIMP – CURS DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ UNIVERSALĂ

  Ne întrebăm adesea care ar trebui să fie rolul profesorului de literatură în desăvârşirea tânărului ce îl priveşte din bancă şi câtă responsabilitate ar trebui să-şi asume el în succesul sau eşecul acestei relaţii speciale. Aşadar, credem că profesorul trebuie să fie “o bibliotecă vie” în care tânărul, aflat la început de drum, să găsească direcţia către orizontul de cultură spre care tinde, dezvoltându-şi spiritual critic şi creativitatea.

  De aceea, la cursul opţional “Arc peste timp”, curs de cultură și literatură universală, liceenii vor putea urmări cronologia literaturii universale prin prezentarea curentelor literare şi a epocilor de răsunet, îi vor putea cunoaşte pe marii creatori, încadraţi în epoca pe care o reprezintă şi vor afla în ce măsură aceştia au determinat, prin operele lor, evoluţia literaturii româneşti.

  Prin cursul de literatură universală, adresat elevilor din ciclul liceal, se urmăreşte:

  • maturizarea simţului estetic şi dezvoltarea spiritului critic;
  • imprimarea unei viziuni largi asupra fenomenului cultural dezvoltându-se puterea de asociere, discernământul şi profunzimea, facilitându-se astfel înţelegerea mesajului umanist al creaţiilor literare majore;
  • dezvoltarea gustului pentru citit şi lărgirea orizontului de cultură generală;
  • dezvoltarea creativităţii elevilor prin activităţi artistice interdisciplinare şi extracurriculare.

  Sperăm ca acest curs să dezvolte creativitatea elevilor prin activităţi interdisciplinare convingându-I de importanţa lecturii pentru a putea deveni, cu mintea şi inima, contemporanii lui Ghilgameş, tovarăşii de călătorie ai lui Don Quijote, martorii frământărilor lui Faust, căutătorii timpului pierdut alături de Proust şi cetăţenii veacului de singurătate, prietenii lui Gabriel Garcia Marquez

  Locul de desfăşurare: Cabinetul de limba şi literatura română
  Număr de ore: 1 săptămânal
  Modalitate de evaluare:

  • Portofolii;
  • Proiecte.

  DREPTURILE OMULUI

  Cursul “Drepturile omului” este adresat elevilor din ciclul liceal şi urmăreşte:

  • Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală;
  • Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare;
  • Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri;
  • Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare;
  • Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.

  Locul de desfăşurare: Cabinetul de Socio-umane;
  Număr de ore: 1 săptămânal
  Modalitate de evaluare:

  • Portofolii;
  • Proiecte.

  CHIMIE ORGANICĂ APLICATĂ

  Cursul oferă posibilitatea de a valorifica experienţa didactică a profesorului iniţiator în obţinerea de performanţe prin intermediul studiului intensiv al noţiunilor de chimie organică.

  Cursul se adresează elevilor de la profilul Ştiinţe ale naturii şi Matematică – informatică. Temele studiate au un pregnant caracter aplicativ, servind la pregătirea intensivă a elevilor pentru concursuri naţionale şi internaţionale de specialitate, precum şi pentru admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie.

  Locul de desfăşurare: Laboratorul de chimie;
  Număr de ore: 2 ore săptămânal
  Modalitate de evaluare:

  • Portofolii;
  • Proiecte.
 • DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

  • 1 formular de înscriere completat
  • 4 fotografii ¾
  • Fişa medicală;
  • Copie legalizată a certificatului de naştere al elevului;
  • Copii dupa actele de identitate ale părinţilor;
  • Foaie matricolă pentru elevii ce au urmat deja cursurile unei alte instituţii de învăţământ;
  • Adeverinţă medicală pentru orele de educaţie fizică;
  • Aviz epidemiologic;
  • Echivalarea studiilor pentru elevii care au studiat în alt sistem de învăţământ decât cel ce urmează curricula MECTS.

  CRITERII DE ADMITERE

  Interviu cu durata aproximativă de 20 de minute cu unul dintre membrii Consiliului de Admitere

  PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

  • Depunerea unui dosar de înscriere la Secretariat care să conţină:
   • Formularul de înscriere completat
   • Documentele necesare înscrierii
  • Programarea interviului
  • Comunicarea rezultatului
  • Semnare contract şi efectuare plată

  Pentru orice întrebări referitoare la înformaţiile ce trebuie completate în formularul de înscriere consilierii de admitere vă stau la dispoziţie la info@liceulnational.ro si telefon: 0732 151 931.

  Înscrierea la Liceul Teoretic Naţional se poate realiza şi în orice moment al anului şcolar, cu beneficiul calculării taxelor relativ la perioada şcolară rămasă.

 • Taxa educaţionala pentru anul şcolar 2015-2016, aferenta nivelului liceal este 7000 euro pentru clasele IX și XI, respectiv 8200 euro pentru clasele XI și XII.

  Pachetul educaţional cuprinde cursurile schemei orare conform curriculum-ului românesc, activităţilre complementare adecvate vârstei, pregătirea temelor, accesul la toate activităţile extraşcolare desfăşurate în cadrul şcolii, pregătire pentru obţinerea certificărilor naţionale, masa de prânz şi gustarea. Activităţile extracurriculare nu sunt incluse în taxa educaţionala şi se stabilesc separat în funcţie de numărul de activităţi pentru care optează elevul şi de nivelul său de performanţă.

  Programul de desfăşurare al activităţilor ce fac obiectul pachetului educaţional este între orele 08.00 – 16.00.

  Modalităţi de plată

  Taxa educaţională se poate achita:

  • prin transfer bancar în conturile:
   • RO57 BRDE 445S V093 0713 4450 – RON (BRD Suc. Triumf)
  • la casieria Liceului Teoretic Naţional în numerar sau prin card;

  Taxa educaţională se poate achita integral sau în rate:

  • Plata integrală se efectuează în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 15.09.2014.
  • Plata în rate se efectuează astfel:
   • Prima rată în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de începerea anului şcolar;
   • A doua rată până la data de 15.12.2014.

  Reduceri ale taxei educaţionale

  Pentru plata integrală realizată în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de începerea anului şcolar, se acordă o reducere de 5% din taxa educaţională. În cazul înscrierii a doi elevi în cadrul Liceului Teoretic Naţional se efectuează o reducere de 5% din taxa educaţională a celui de al doilea elev.

 

Instituţie autorizată ARACIP nr. 8/20.07.2012
©2015 Liceul Teoretic National
WEB DEV: Media 2NDTermeni si conditii