Parteneriatul artistic dintre Liceul Teoretic Naţional și Compania de Librării București – Librăria Mihail Sadoveanu, continuă și în luna februarie 2017.  De data aceasta, vă adresăm invitaţia de a vizita şi admira expoziţia ,,BINELE ŞI RĂUL”, organizată într-un spaţiu non-convenţional şi anume vitrina librăriei, partea dinspre Facultatea de Matematică a Universităţii Bucureşti. Dacă veţi avea curiozitatea să treceţi prin faţa Librăriei Sadoveanu, indiferent de oră, veţi avea ocazia să admiraţi şi să cunoaşteţi măcar o mică parte, dar una esenţială, din activitatea desfășurată de elevii Liceului Teoretic Naţional din Bucureşti, clasele V-XII, profesor-coordonator- Oana Lavinia (Mușat) Stoica.

Aşa cum a precizat la vernisaj, doamna profesoară Oana Lavinia (Mușat) Stoica, titlul nu a fost ales întâmplător: „Titlul expoziţiei a fost inspirat din principiile morale care constituie baza celor şapte ani de acasă şi au ca efect comportamente şi atitudini atât în şcoală, cât şi în afara ei. BINELE ŞI RĂUL se află mereu în antiteză, într- o luptă continuă din care binele ar trebui să triumfe.” Tot cu această ocazie, doamna profesoară a evocat procesul de creaţie („Activitatea s-a desfăşurat pe parcursul orelor de arte plastice, pe o perioadă de trei săptămâni”), dar şi gradul înalt de interes manifestat de elevi pentru tema propusă: „Elevii şi- au arătat interesul pentru tema propusă şi şi-au exprimat gândurile, sentimentele, trăirile interioare, cu ajutorul elementelor de limbaj plastic, pe care apoi le-au proiectat cu sinceritate în exterior, în cazul de faţă, pe suportul de hârtie.”

Pentru elevii participanţi,  această oportunitate artistică inedită reprezintă, aşa cum a menţionat  Alexandru Hosu,  o posibilitate de a spune mai mult decât un punct de vedere, de a exprima ,,ceva original despre  tema binelui şi a răului, o temă folosită încă de la începuturile artei”, dar care rămâne un subiect de eternă actualitate şi care poate fi tratată dintr-o ,,perspectivă diferită”, altfel spus adecvată inocenţei vârstei, dar şi unei perspective contemporane, de secol XXI. Astfel totul devine o ,,experienţă interesantă” (Tudor Călin) de a aduce în faţa celorlalţi propriile viziuni artistice în ceea ce priveşte cele două categorii morale  şi care uneori  pot fi ,,reprezentate prin intermediul a două personaje diferite, ceea ce face şi mai interesantă imaginea”(Ioana Zvonaru).

În final, în loc de alte cuvinte, conştienţi fiind că imaginile sunt mai grăitoare decât mii de cuvinte, vă adresăm invitaţia de a admira şi aici câteva dintre desenele expuse!

Expozitie-CLB

Expozitie CLB