Fizică aplicată la LTN

Tudor Burtea, clasa a x-C, profil uman (filologie), realizează un circuit de curent continuu care conține un difuzor, un generator, conductori și alte elemente de circuit care, la trecerea curentului electric produs de 2 baterii legate în serie, produc o variație a intensității curentului electric.

Intensitatea sunetului și frecvența acestuia depinde de această variație? Se pare că da, dovadă melodia ”La mulți ani” pe care o ascultăm în difuzor.

Aplicăm noțiunile de fizică în viața de toate zilele realizând circuite simple, cum este acesta.

Prea multă fizică și prea multe măsurători? Nu, pentru că merită!​

2018-08-19T15:35:30+00:00

Liceul Teoretic Național

Liceul Teoretic Național este deschis elevilor de toate vârstele, începând cu grădinița și terminând cu ciclul liceal

Experienţă şi încredere

Liceul Teoretic Național este un produs al dragostei pentru copii, al experienței, al speranței și al încrederii în sistemul de învățământ românesc

Colaborare în parteneriat

Elevii și părinții sunt partenerii LTN