Există elevi fericiți?

Silvia Moraru

prof. dr. Silvia Moraru

Directorul Liceului Teoretic Național

Liceul Teoretic Național – alternativă realistă, credibilă și predictibilă pentru tot mai mulți elevi și părinți

În aproape 6 ani de la înființare Liceul Teoretic Național a devenit o componentă de prim rang a sistemului de învățământ, dovedindu-se a fi o alternativă realistă, credibilă și predictibilă pentru tot mai mulți elevi și părinți. Rezultatele academice remarcabile obținute prin strădania elevilor, colaborarea cu părinții dar și grație activității unui colectiv de cadre didactice de excepție au la bază concepția că nu este oportună și benefică, atât la nivel individual cât și în plan larg, social, doar preocuparea pentru pregătirea unor elevi cu calități intelectuale excepționale. Fără îndoială că aceștia trebuie ajutați să obțină performanțe și mai mari. Echipa LTN are însă în vedere, în permanență, două obiective pe care le consideră a fi esențiale:

  • Realizarea progresului școlar de către fiecare elev.
  • Asigurarea unei bune pregătiri academice a elevilor dar și dezvoltarea creativității și personalității acestora.

Ceea ce părea a fi de domeniul ficțiunii se realizează în cadrul LTN

Despre rezultatele obținute de elevii noștri în pregătirea academică sunt prezentate informații pe paginile web ale LTN și vom vorbi mai mult după încheierea acestui an școlar.

De aceea, în perioada următoare vom prezenta cu preponderență activități non-formale realizate în cadrul unor programe educative proprii LTN. Împletirea coerentă a activităților formale cu cele non-formale demonstrează cum LTN devine tot mai mult o școală creativă capabilă să asigure implementarea unei viziuni proprii privind modernizarea procesului de învățământ în consens cu transformările spectaculoase ale societății contemporane.

Această viziune se numește MODELUL LTN – Școală pentru viață.

În curând vă vom prezenta în detaliu acest model. Se va vedea că ceea ce părea a fi de domeniul ficțiunii, și anume modernizarea procesului instructiv-educativ dintr-o școală din România, organizată pe Curriculum-ul Național, se realizează în cadrul LTN.

De ce elevii noștri sunt bine pregătiți, profesional, cu progrese vizibile în învățare dar și creativi, veseli, lipsiți de inhibiții.

Până atunci să avem în vedere că deși programele noastre educative se desfășoară pe parcursul întregului an școlar, primăvara, după concursurile școlare și înaintea tezelor din semestrul al II-lea ele cunosc o intensificare.

Vă invit să parcurgem împreună, ghidați de membri ai Echipei LTN dar și de elevi ai școlii noastre susținuți de imagini și înregistrări, traseul unor activități non-formale organizate în scopul educării pentru viață a elevilor. În acest fel se va putea înțelege mai bine de ce elevii noștri sunt bine pregătiți profesional, cu progrese vizibile de învățare dar și creativi, veseli, lipsiți de inhibiții. Iată deci că întrebarea din titlu are și răspuns. Da, există și copii fericiți. Pe unii dintre ei îi puteți întâlni în școala noastră.