Nici un elev nu trebuie să termine Liceul Teoretic Național fără să știe la ce este bun

Madalina Zavoianu

Mădălina Zăvoianu

Șeful Departamentului activități non-formale din cadrul LTN și coordonează programul educativ „Mai mult decât școala altfel”

La aproape un an de când m-am alăturat echipei LTN pot spune că munca mea îmi face o reală plăcere iar satisfacțiile produse de realizările profesionale obținute împreună cu ceilalți colegi sunt deosebite.

Madalina ZavoianuMădălina Zăvoianu

După o viață petrecută în sfera artelor plastice (studii de specialitate în țară și străinătate și apoi activitate de creație ca designer profesionist) mi-am dat seama că în activitatea mea profesională trebuie să intervină o schimbare. Aveam nevoie de această schimbare pentru a-mi demonstra mie însămi dar și familiei că pot aborda un alt domeniu profesional. Am început să mă documentez și am descoperit oportunitatea ce exista la LTN de a mă ocupa de activitățile non-formale cuprinse într-o serie de programe educative foarte interesante.

După primele discuții purtate mi-am dat seama că acestă școală creativă își propune să asigure educarea elevilor pentru viață pentru ca ei să se poată integra într-o lume în continuă transformare. Adică îi educă pe elevi să poată face față unor provocări profesionale dintre cele mai diverse. Am înțeles că acesta este un domeniu cu adevărat important, interesant și de mare perspectivă.

Programul ”Mai mult decât școala altfel” cuprinde activități desfășurate în principal în afara campusului școlar, destinate orientării școlare și profesionale.

Acest proiect educativ este unul dintre pilonii de bază ai concepției după care este organizată și funcționează școala noastră: „Modelul LICEUL TEORETIC NAȚIONAL – Școală pentru viață”. El cuprinde activități de orientare școlară și profesională desfășurate în principal în afara campusului școlar.
Începând cu anul școlar 2017-2018 activitățile cuprinse în acest program educativ vor fi orientate astfel:

  • Ciclul primar: completarea cunoștințelor de cultură generală, observarea directă a naturii, însușirea unor deprinderi fundamentale privind igiena personală și alimentația sănătoasă
  • Ciclul gimnazial: familiarizarea cu specificul unor meserii, cunoașterea valorilor culturale și arhitecturale ale orașului în care locuiesc, conștientizarea necesității de a proteja mediul înconjurător
  • Ciclul liceal: familiarizarea cu specificul unor profesii, cu activitatea desfășurată de instituții fundamentale aparținând diferitelor puteri în stat; vizite de informare la instituții de cercetare, universități, instituții de cult, etc.

Acțiunile cuprinse în cadrul proiectului „Mai mult decât școala altfel” sunt planificate pe parcursul întregului an școlar.

Vă vom prezenta activitățile desfășurate în acestă perioadă și care încheie practic acest program în acest an școlar (cu două excepții care privesc câte o activitate ce va mai fi desfășurată de către clasele pregătitoare și clasele I, în anotimpul verii).