Warning: Undefined array key "hidden" in /home4/liceu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

În vizită acasă la cultele religioase ortodox, catolic, mozaic și islamic

Ion Moraru

Ion Moraru

Senior Lead Advisor

Foto: Ilie Bumbac

Cum se vor comporta și cât de confortabil se vor simți elevii Liceului Teoretic Național în aceste vizite?

Despre aceste vizite se discută încă de la începutul acestui an școlar, după ce conducerea școlii, în urma consultărilor cu Consiliul Reprezentativ al Părinților și Consiliul Elevilor a stabilit că toate generațiile de elevi din LTN din clasa a IX-a vor avea posibilitatea să viziteze câteva dintre cele mai importante instituții aparținând puterilor legislative și executive ale statului, ”Templul” științei de la Măgurele (Institutul de Fizică Atomică și Proiectul ELI-NP) precum și câteva lăcașuri aparținând unor culte religioase.

Primele două vizite s-au realizat și au fost, cu adevărat, niște reușite. Spun asta pentru că i-am însoțit pe elevi (anul acesta au fost și câțiva din clasa a X-a) și i-am văzut cu câtă seriozitate s-au interesat de specificul activităților desfășurate la Senatul și Guvernul României, la Administrația Prezidențială, la un Centru de cercetare care duce știința la limita cunoașterii umane. Dar mai ales cu câtă ușurință și naturalețe au ”intrat în pielea” unor personaje, chiar la locul lor de muncă: senatori, miniștri, demnitari de la Președinție, cercetători. O curiozitate firească, alimentată de stimuli care vin din sfera științelor educației, din varii experiențe ale relației părinte – copil sau, în general, din zona culturii mă determină să-mi pun câteva întrebări: Cum va fi în această vizită? Cum se vor comporta și cât de confortabil se vor simți elevii?

Practic aproape toți elevii s-au înscris să participe la aceste vizite iar pregătirea lor a fost mai complexă decât cu alte prilejuri

Dintre toate vizitele amintite, pregătirea acesteia care urma să se desfășoare a fost cea mai complexă.

Într-un fel era normal să se întâmple așa. În cadrul LTN  după consultarea cu părinții și elevii, s-a hotărât ca orele de religie să nu se includă în schema orară. În schimb elevii de clasa a IX-a beneficiază de câteva întâlniri, în fiecare an școlar, cu prof. univ. dr. Radu Preda care discută cu ei despre cele mai importante momente din istoria religiilor. Începând din acest an școlar aceste întâlniri sunt completate de vizite la Palatul Patriarhiei și  Catedrala Patriarhală a Bisericii Ortodoxe Române, Catedrala romano-catolică ”Sfântul Iosif”, Templul Coral al cultului mozaic și Moscheea cultului musulman.

Participarea la aceste vizite nu a fost obligatorie. S-a înscris cine a dorit și a avut acordul părinților. Ei bine, practic aproape toți elevii au dorit să participe.

Are rost ca elevii atei să participe la aceste vizite?

Perioada înscrierilor a fost foarte interesantă în condițiile în care, la un moment dat, a circulat zvonul că vreo câțiva elevi nu vor participa fiindcă sunt atei. Acest lucru a fost de bun augur pentru că între elevi a pornit o dezbatere aprinsă în legătură cu scopul acestor vizite. Ajutați și de cadre didactice s-a clarificat situația concluzionându-se că aceste vizite nu au în nici un fel ca obiectiv participarea la activități de prozelitism religios.

Vizitele îi vor ajuta pe elevi să înțeleagă mai bine ce înseamnă diversitatea religioasă și culturală, să dea dovadă de mai multă empatie față de colegi, să adauge noi valențe personalității lor care va trebui să se manifeste, în viitor, într-un mediu multicultural.

Oare unele rigori vestimentare și comportamentale ar putea împiedica realizarea vizitelor?

În sfârșit, dincolo de documentele administrative care se întocmesc atunci când elevii desfășoară activități în afara campusului școlar, în ultima etapă a pregătirilor s-au clarificat rigorile vestimentare și comportamentale care trebuiau îndeplinite pe parcursul vizitelor. La o privire superficială s-ar fi putut spune că unele cerințe pot să fie în contradicție cu ținuta și atitudinea nonconformistă care îi caracterizează pe tineri.

Lucrurile s-au clarificat și acomodat însă destul de rapid. După discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții conducerilor celor patru culte în legătură cu problemele organizatorice ale vizitelor am constatat că cerințele exprimate sunt firești și rezonabile. Ba mai mult, am adresat rugămintea gazdelor de a nu oferi grupului nostru de elevi excepții de la unele practici uzuale. Dorința noastră a fost aceea de a participa la activități care să se desfășoare aidoma celor din viața reală.

Pe de altă parte, discuțiile purtate cu elevii au evidențiat faptul că ei erau, în linii mari, familiarizați cu practicile existente în lăcașurile de cult, considerându-le acceptabile în calitatea lor de vizitatori.

În aceste condiții grupul nostru putea începe această experiență de cunoaștere spirituală.

După două zile de vizite la cele patru culte religioase putem spune că inițiativa organizării lor s-a dovedit a fi benefică. Ca de fiecare dată vom lăsa imaginile foto și video să vă povestească despre traseul și istoricul vizitelor, să rememoreze cele mai semnificative momente ale acestora. În ceea ce mă privește voi sintetiza câteva opinii și impresii personale sau ale unora dintre elevii participanți:

  • Este pentru prima dată când participanții (atât elevi cât și cadre didactice) au vizitat cele patru culte și au primit informații despre activitatea acestora „direct de la sursă”. Până în prezent fiecare era familiarizat, în mod direct, doar cu practicile specifice religiei din care face parte sau cu niciuna.
  • Elevii au primit informații importante, prezentate la un înalt nivel academic și bine documentate, despre evoluția celor patru culte religioase dar și despre istoria umanității sau impresionante realizări arhitecturale.
  • Pe parcursul vizitelor elevii s-au putut familiariza cu aspecte specifice care caracterizează fiecare din cele patru culte religioase ceea ce îi va ajuta să înțeleagă mai bine modul în care se vor integra profesional și social în cadrul unor colective de lucru, în general, într-o lume multiculturală.
  • Și de această dată elevii au avut posibilitatea să se manifeste liber, fără inhibiții, punând întrebări pentru a se informa sau a înțelege anumite aspecte care le erau neclare sau care generează interpretări diferite în spațiul public. .
  • Conducerile celor patru culte s-au dovedit, fără excepție, gazde atente, asigurând toate condițiile pentru buna desfășurare a vizitelor. Persoanele stabilite să primească și să însoțească grupul elevilor de la LTN s-au dovedit a avea o înaltă pregătire profesională dar și o carismă deosebită care a asigurat o bună comunicare cu elevii.
  • Aceste prime vizite au confirmat faptul că măsura stabilită ca în fiecare an elevii de clasa a IX-a de la LTN să aibă posibilitatea să cunoască nemijlocit aspecte ale activității celor patru culte este o variantă viabilă a programului „LTN – școală pentru viață”.

Dar iată și câteva comentarii ale unora dintre elevii participanți la aceste vizite:

Aceste vizite organizate de LTN care au avut ca scop lărgirea orizontului de cunoaștere a reprezentat cel mai eficient mod de informare, cunoaștere și familiarizare cu activitatea celor patru culte religioase. Discuțiile susținute cu reprezentanții bisericilor și vizitarea catedralelor, Templului și moscheei au condus la înțelegerea specificului fiecărei religii în parte. Pentru mine a fost un moment deosebit faptul că am avut posibilitatea să particip și la o slujbă religioasă la Catedrala Patriarhală Ortodoxă.

Diana Dan, clasa a X-a

Pentru mine activitățile desfășurate în zilele de 23 și 24 aprilie 2018 în cadrul programului LTN – ”Mai mult decât școala altfel” au venit cu o mică-mare surpriză și anume vizite la patru culte religioase: ortodox, catolic, musulman și mozaic. Dacă în prima instanță am fost puțin dezamăgită la aflarea acestei vești, pot spune că la sfârșit am rămas plăcut impresionată de toate informațiile pe care am reușit să le acumulez în numai două zile.

Pentru mine, această experiență s-a terminat cu cel mai deosebit și neașteptat cadou pe care aș fi putut să îl primesc din partea unei persoane care împarte aceeași religie cu tatăl meu: Coranul”

Yasmine Salemi, clasa a X-a