Warning: Undefined array key "hidden" in /home4/liceu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Nicolae Victor Zamfir, Director General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Director al Proiectului Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics, Membru titular al Academiei Române, a efectuat miercuri, 29.05.2018 o vizită de documentare la Liceul Teoretic Național, școală privată preuniversitară situată în municipiul București. În calitate de Președinte de onoare al Consiliului Științific al Liceului Teoretic Național, domnul academician a dorit să se informeze, la fața locului, asupra modului în care se desfășoară activitatea educativă în această instituție de învățământ care se bucură de o tot mai mare recunoaștere atât pe plan intern cât și internațional.

Vizita spațiilor de învățământ a prilejuit dialoguri deschise și interesante purtate în cadrul claselor, laboratoarelor și cabinetelor cu elevi și profesori. Menționăm faptul că laboratorul de fizică poartă numele academicianului Nicolae Victor Zamfir.

Vizita complexului sportiv a scos în evidență facilitățile deosebite pe care elevii LTN le au pentru realizarea unei pregătiri fizice generale cât și pentru practicarea unui mare număr de sporturi (fotbal, baschet, tenis de câmp, înot etc).

La sfârşitul vizitei, domnul acad. N. V. Zamfir a declarat:

Sunt plăcut impresionat de atmosfera educativă care domină liceul, de comportamentul pozitiv și de personalitatea dezinvoltă și, în același timp, respectuoasă, a tuturor elevilor, începând de la cei mici până la cei care urmează să dea bacalaureatul anul acesta, de atitudinea caldă și plăcută a profesorilor. Toate acestea și rezultatele obținute îmi întăresc convingerea că instituția este un model demn de urmat în procesul educațional din România.

A urmat un dialog interesant în cadrul căreia managementul LTN a prezentat liniile directoare ale conceptului propriu „MODELUL LTN – Școală pentru viață” menit să asigure modernizarea reală a organizării procesului instructiv-educativ desfășurat în cadrul școlii.

Opiniile și sugestiile domnului academician Nicolae Victor Zamfir vor consolida argumentele pe baza cărora se va definitiva varianta ce va fi supusă avizării Consiliului Științific al LTN în cadrul întâlnirii anuale a acestui organism.

După această etapă se va definitiva forma finală a „MODELULUI LTN – Școală pentru viață” care va fi implementat începând cu anul școlar 2018/2019 și care va asigura elevilor LTN o solidă pregătire academică dar și dezvoltarea creativității și afirmarea personalității acestora.

Cu prilejul vizitei de documentare efectuate, domnului academician Nicolae Victor Zamfir i-a fost înmânată o scrisoare de felicitare, semnată de elevii și profesorii LTN prilejuită de punerea în funcțiune la parametri stabiliți prin graficul planificat a laserului de la Măgurele.

În același timp a primit un exemplar din ultimul număr al revistei „D’ale LTN-ului” în care este publicat și un interviu al domniei sale acordat elevei Diana Andreea Dan.

În cadrul discuțiilor purtate s-a conturat ideea convenirii unui protocol de cooperare între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” și LTN prin care să se stabilească activitățile concrete ce urmează a se desfășura, în comun, în beneficiul ambilor parteneri.

Vizita efectuată în ziua de miercuri, 30.05.2018, evidențiază disponibilitatea domnului academician Nicolae Victor Zamfir de a se implica, împreună cu alți intelectuali de seamă ai României în procesul de modernizare a învățământului preuniversitar din țara noastră.