La LTN, Echipa se formează în fiecare zi!

Săptămâna dedicată formării profesionale în cadrul LTN a conturat un context favorabil stabilirii unor relații de încredere profesională reciprocă între membrii echipei. Putem deja vorbi despre premisele consolidării coeziunii grupului și a sentimentului de apartenență la un grup social cu care împărtășim aceleași convingeri.

Workshopul de dezvoltare personală moderat de către consilierul/psihologul școlii Andreea Pop, a avut ca impact adoptarea unei atitudini de deschidere din partea participanților, mai ales prin exercițiile de împărtășire a experiențelor personale și de recunoaștere a situațiilor de viață în care aceștia au oscilat între fixed mindset și growth mindset. Acest tip de exerciții ne-a pus în situația să reflectăm asupra alegerii unei atitudini potrivite pe care ar trebui să o adoptăm în relația cu elevii, în funcție de context.

Ideea prezentării și cooptării în echipa LTN a unei colege cu o experiență socio-culturală diferită de cea a multora dintre colegi a fost foarte interesantă. Interacțiunea cu Eva von Falkenstein ne-a pus în situația să ne gândim mai mult la disponibilitatea noastră de a fi mobili din punct de vedere social și geografic. Mai mult, ne-a făcut să realizăm că ar trebui să le prezentăm și elevilor această perspectivă și să le cultivăm spiritul temerar, explorator și deschiderea către experiențe de viață noi.

Întâlnirea cu Ciprian Ghisă,  Director of Romanian Line la Transylvania College, școală particulară cu tradiție, din Cluj, ne-a ajutat să ne dăm seama cum decurge activitatea curentă într-o altă instituție de învățământ privată și care este dinamica lucrurilor acolo. Am putut să aflăm metode de lucru cu echipa de profesori dar și cu elevii pe care le-am putea aplica și în școala noastră.

Tot la sesiunea de formare, am aflat despre oportunitatea de a fi implicați într-un schimb de experiență internațional cu o școală primară din Regatul Unit și cu o școală gimnazială din Turcia, pe perioada a doi ani, ocazie ce s-a materializat prin câștigarea unui grant Erasmus+ de către Liceul Teoretic Național în cadrul apelului de proiecte pentru parteneriate școlare 2017-2018.

Echipa LTN despre Modului de pregătire a personalului didactic:

„Modulul de formare marca LTN de anul acesta s-a bucurat de prezența unor invitați care au împărtășit ingrediente ale succesului în relația cu elevii lor și care au întărit convingerea noastră că experiența de învățare este un angajament de parteneriat între profesor și elevul său. În cadrul seminariilor a fost continuu prezentă această idee: profesorul nu este în școală pentru de a-i oferi informații elevului, ci experiențe de învățare inedite. Și pentru ca învățarea să fie deplină această experiență e necesar să fie una fericită.

Acestea sunt ingredientele activităților educative ce urmează să se desfășoare în cadrul Liceului Teoretic Național și pe care profesorii LTN și le-au asumat.

Apreciez de asemenea deschiderea echipei manageriale de a îmbogăți inclusiv experiențele de învățare ale cadrelor didactice din LTN și faptul că este puternic ancorată în tendințele de dezvoltare în tehnică și inovație și că nu se ferește să ne provoace și pe noi, ca profesori.”

Andreea Ion, profesor învățământ primar

„Am fost plăcut surprinsă să aflu despre acest modul de pregătire pentru profesorii și personalul nedidactic din cadrul Liceului Teoretic Național. Așteptările mele nu au fost foarte mari la început, pornind de la premisa că am mai participat la astfel de formări și că știu despre ce este vorba. Total greșit! Părerea mi s-a schimbat complet încă din prima zi, atunci când am văzut implicarea oamenilor, profesionalismul celor care s-au ocupat de organizarea acestei sesiuni de formare, seriozitatea cu care a fost prezentată și susținută fiecare activitate în parte.

Ce a însemnat acest modul pentru mine? Având în vedere că este și primul meu an în Liceul Teoretic Național, am să rezum această experiență la: foarte multe informații utile, practice și ancorate în realitate; activități antrenante și creative; o ilustrație bună despre ceea ce trebuie făcut pentru a demara un an școlar în cele mai bune condiții”.

Otilia Pellegrini, profesor învățământ primar