Warning: Undefined array key "hidden" in /home4/liceu/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Ce facem la Școală în vacanță? (III)
TIC și noile tehnologii de comunicare în cadrul LTN

În cadrul Liceului Teoretic Național începutul de an a adus cu sine prilejul deschiderii unui nou modul de pregătire continuă a cadrelor didactice care s-a desfășurat în perioada 8-11 ianuarie 2019 și a avut ca scop conturarea și îndeplinirea a trei obiective precise:

Primul obiectiv s-a constituit pornind de la necesitatea realizării și consolidării comunicării operative cu părinții elevilor în legătură cu principalii parametri folosiți în procesul educațional, utilizând mijloacele TIC;

Cel de-al doilea obiectiv a avut în vedere utilizarea mijloacelor TIC în activitatea de proiectare didactică;

În cele din urmă, cel de-al treilea obiectiv, a adus în discuție alte aspecte privitoare la folosirea, în viitor, a mijloacelor TIC în contextul procesului instructiv-educativ.

Prin urmare, în prelungirea firească a acestei motivații, programul de pregătire s-a dezvoltat de-a lungul a patru zile de instruire, proces ce se aliniază cu succes exigențelor cerute de implementarea Modelului LTN „Școală pentru viață”.

Prima zi a modului de pregătire continuă a debutat prin prezentarea scopului și activităților ce se vor desfășura în cadrul acestui program, discuție moderată de către prof. dr. Silvia Moraru, director și fondator LTN, alături de familiarizarea cadrelor didactice cu instrumentele specifice mijloacelor TIC pentru comunicarea cu părinții, conform obiectivelor stabilite la nivelul Liceului Teoretic Național. Tot în vederea perfecționării și îndeplinirii cu acuratețe a demersului de realizare a comunicării efective cu părinții, o secțiune a fost dedicată, în a doua zi, principalelor componente ale viitoarei Strategii de comunicare cu părinții, însoțită de mijlocirea creării de aplicații practice pentru deprinderea cadrelor didactice cu instrumente specifice TIC.

Cea de-a treia zi a modulului a adus în discuție folosirea mijloacelor TIC în proiectarea lecțiilor, însoțită de o prezentare practică, prin utilizarea acestor mijloace. În continuare, au fost consacrate activități individuale sau în echipe menite să sprijine, prin participare activă, demersul în cauză.

Încheierea modulului de pregătire s-a concretizat prin abordarea unor aspecte ce s-au derulat în strânsă legătură cu folosirea mijloacelor TIC în activitățile de predare, învățare și evaluare.

Reținem cu acest prilej faptul că implementarea, realizarea și dezvoltarea obiectivului comunicării cu părinții face parte dintr-un cadru mai larg de înțelegere și manifestare a unei direcții cu totul deosebite a Liceului Teoretic Național. Informarea corespunzătoare a părinților cu privire la principalii indicatori ce desemnează participarea elevilor la procesul instructiv-educativ presupune o coordonare atentă a procesului de formare continuă, unul dintre obiectivele definitorii ale Modelului LTN „Școală pentru viață”.