„Săptămâna Eminescu” la Liceul Teoretic Național

Cu prilejul sărbătoririi a 169 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu – eveniment însoțit, totodată, de Ziua Culturii Naționale, Biblioteca Liceului Teoretic Național a găzduit în intervalul 14-18 ianuarie 2019 o serie de manifestări, destinate omagierii poetului național. Periplul, menit să ne ofere o viziune cât mai amplă asupra personalității și creației eminesciene, a debutat încă din primele sale manifestări cu un program care, fără doar și poate, a atras și a bucurat elevii, aceștia exprimând o curiozitate vie față de povestea vieții marelui poet.

Am fost întâmpinați încă de la bun început cu un recital de poezie susținut de către elevi și o lectură a liricii eminesciene, din care amintim numai câteva poezii de seamă precum: „Odă (în metru antic)”, „Glossă”, „Scrisoarea a IV-a”, „Scrisoarea a V-a”, „Înger și demon”, „Memento mori” sau „Luceafărul”. Am descoperit cu plăcere pe chipurile celor mici satisfacția de a participa la o călătorie fără seamă în lumea fascinantă a imaginarului eminescian, o lume plină de candoare și sensibilitate, un univers eminamente specific epocii romantice,dar care își mai găsește ecouri chiar și în zilele noastre.

În aceste împrejurări, am putut să poposim în câteva dintre episoadele reprezentative din viața lui Eminescu, retrăind prietenia acestuia cu autorul „Amintirilor din copilărie”, Ion Creangă și povestea de iubire tumultuoasă cu Veronica Micle, episoade care dăinuie în istoria literaturii autohtone. Despre prietenia lui Eminescu cu Ion Creangă, se povestește că s-a născut în cel mai scurt timp cu putință. Cei doi s-au întâlnit pe „ulițele Iașului” și, impresionat fiind de darul de povestitor al humuleșteanului, Eminescu nu a ezitat nicio clipă a-l îndemna pe acesta să își însemneze relatările sale pline de umor, insistând asupra capacității neobișnuite de a conferi un rost pățaniilor și născocirilor de zi cu zi, care ar fi rămas, altminteri, o modestă aducere-aminte în biografia scriitorului. Am putut viziona, astfel, filmul regizat de către Nicolae Mărgineanu, realizat în anul 1989 – „Un bulgăre de humă” – în a cărui distribuție excepțională i-am putut întâlni pe actorul Adrian Pintea în rolul poetului, pe Dorel Vișan în rolul lui Ion Creangă și pe Maria Ploaie în rolul Veronicăi Micle. O asemenea poveste ne restituie câte ceva din atmosfera acelui veac, în care o prietenie rară, autentică, reușește să dăinuie peste vremuri.

În tot acest răstimp, expoziția ne-a încântat cu secțiunea „Manuscriselor Eminesciene”, în varianta lor tipărită, dar și electronică. Acest proiect amplu, coordonat de către Academia Română, s-a împlinit prin însumarea a 46 de volume, într-un total cuprinzând aproximativ 14.000 de file, dăruite Academiei Române de către Titu Maiorescu, în ședința de la 25 ianuarie 1902. Proiectul editorial s-a desfășurat între anii 2004 și 2009, mulțumită coordonării minuțioase a academicianului Eugen Simion. Toate volumele au fost tipărite sub egida Editurii Enciclopedice, BAR și a Fundației Naționale pentru Știință și Artă, într-un tiraj de 750 de exemplare, adunând 38 de volume și 16.000 de pagini de poezie, proză, jurnalism, traduceri și corespondență. Sub îndrumarea atentă a Roxanei Neacșu, profesor documentarist în cadrul Liceului Teoretic Național, elevii au putut să urmeze pas cu pas, o incursiune în însemnările lui Eminescu, dezvăluind o pluralitate de preocupări din domeniile cele mai diversificate, cât și în întreaga sa operă. De asemenea, îndrumările au avut și un caracter didactic, elevii putând să învețe cum pot fi parcurse aceste manuscrise, începând cu conținutul lor și cuprinzând explicații dintre cele mai meticuloase, privitoare la structura dispusă între filele acestor volume. Pentru versiunea electronică a expoziției, recomandăm accesarea celor două link-uri:

În sfârșit, pentru clasele din ciclul liceal, programul a adus cu sine o secțiune destinată lui „Eminescu în traduceri și în literatura universală (latină, franceză și engleză)”, alături de un atelier de creație plastică a cărui expoziție o putem vizita în cadrul Bibliotecii LTN, continuând cu o vizionare de imagini acompaniată de prezentarea operelor de artă inspirate din creația eminesciană, în cadrul secțiunii „Imaginea plastică în opera eminesciană”.

Evenimentul a fost un real succes, iar organizatorii (prin colaborarea profesorilor de limba română, Lucreția Doina Popescu, Andreea Roxana Mirică, Mihaela Tița, Ecaterina Stanca și profesorul de educație plastică, Irina Raluca Ionescu), alături de elevii LTN de la clasele primare și până la clasele a XII-a, au dovedit o participare antrenantă, plină de farmec și de ce să nu recunoaștem faptul că nu putem încheia această scurtă relatare decât cu un sentiment de împlinire că un asemenea context favorabil cunoașterii vieții și creației lui Mihai Eminescu, a fost posibil în cadrul Liceului Teoretic Național.