TIC pentru profesori și elevi – Proiect ERASMUS+ (II)

Liceul Teoretic Național a inițiat și coordonează proiectul de parteneriat şcolar finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+: Teachers & Learners using ICT tools in Teaching & Learning Science, Mathematics and English Language. Programul care se derulează pe parcursul a doi ani,  implică o colaborare între patru şcoli din Europa, respectiv o școală primară din Țara Galilor, o școală gimnazială din Turcia şi Școala Gimnazială Cojasca din județul Dâmbovița.

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea competențelor digitale ale participanților, elevi şi profesori. De asemenea, proiectul își propune să îmbunătățească oferta educațională a celor patru școli partenere, să crească nivelul rezultatelor academice ale elevilor și să promoveze valorile europene și educația interculturală, contribuind astfel la crearea de bune practici și la creșterea calității procesului instructiv-educativ din țările partenere.

Produsul educațional pe care acest proiect îl generează cuprinde 10 lecții demonstrative pe care Liceul Teoretic Național le va face disponibile prin intermediul website-ului LTN, dar și prin intermediul platformelor puse la dispoziție de Comisia Europeană. Lecțiile propuse vor ilustra modalități de utilizare a unor instrumente și metode TIC în activitatea didactică cu elevii. Același număr de lecții vor fi propuse și de către echipele de profesori din celelalte trei școli partenere.

Mai mult, 40 de elevi din LTN cu vârste cuprinse între 10-12 ani și 13-14 ani au fost selectați și înscriși în patru Clase Google de matematică și științe. Ei vor depăși distanța și vor învăța alături de elevi de vârsta lor din școlile partenere, fiind îndrumați de echipe internaționale de profesori. Toate acestea vor fi posibile prin intermediul Claselor Google și a aplicațiilor G Suite for Education pe care profesorii din școala noastră le integrează deja cu succes în mod curent în activitatea lor didactică de la clasă. Limba de comunicare între elevii și profesorii din Google Classrooms va fi engleza, iar activitățile de învățare vor fi propuse prin rotație de profesorii din școlile partenere, având ca termen de referință o programă didactică comună.

Clasele Google pe care le lansăm în acest semestru sunt o continuare firească a schimbului de experiență pe care Liceul Teoretic Național l-a găzduit, nu cu mult timp în urmă, având ca invitați  echipe de profesori din Țara Galilor, din Turcia și din localitatea Cojasca, județul Dâmbovița. Această primă reuniune a școlilor partenere a reprezentat etapa I a Programului Erasmus+.

Timp de cinci zile, profesorii invitați, alături de gazde, au participat la sesiuni de instruire și ateliere de lucru în care s-au familiarizat cu instrumente și metode TIC. De asemenea, invitații au participat la lecții deschise susținute de profesori din LTN.  Pe toată perioada schimbului de experiență, Liceul Teoretic Național s-a bucurat de sprijinul și expertiza partenerului și colaboratorului său, firma Edu Apps, care a pus la dispoziție echipamente TIC și formatori specializați pentru G Suite for Education.

S-au exersat astfel practici care includ noile tehnologii în procesul de predare-învățare, s-au schimbat opinii și experiențe cu privire la beneficiile pe care noile instrumente IT le aduc în adaptarea elevilor la provocările societății actuale. Comunitatea LTN așteaptă cu interes vizitele de lucru care vor avea loc în Țara Galilor și în Turcia, schimburile de experiență între profesori dar și între elevi provenind din medii și culturi diferite, publicarea lecțiilor în mediul virtual și conceperea de instrumente care să asigure o predare de calitate, în acord cu noile realități ale mediului educațional din lume.