Ce facem la Școală în vacanță? (IV)

În data de 7 și 8 februarie 2019 a avut loc, în cadrul Liceului Teoretic Național, Modulul de Formare Profesională pentru Echipa LTN. Prezentările susținute, dar și discuțiile centrate în jurul unor subiecte importante pentru întreaga echipă au format un nucleu esențial pentru stabilirea coordonatelor de performanță viitoare. Dintre tematicile abordate, amintim:

  • Comunicarea în cadrul LTN,
  • Folosirea mijloacelor IT&C,
  • Prevenirea Bullying-ului LTN,
  • Sustenabilitate și reciclare în LTN
  • prezentarea Programelor Educative pentru semestrul al II-lea al acestui an școlar.

După deschiderea sesiunii, prima temă a debutat cu recapitularea obiectivelor aferente primei ediții a programului educativ „JOCUL LTN”. Destinat tinerilor adolescenți din clasa a X-a, „JOCUL LTN” întruchipează deopotrivă atât oportunitățile lucrului în echipă, dezvoltat în prima etapă a jocului cât și încurajarea exercițiului individual, în cea de-a doua etapă a desfășurării sale. Scopul are în vedere evaluarea formativă și orientarea vocațională a elevilor. Elevii, părinții și profesorii participanți vor putea afla, la finalul acestui nivel școlar, anumite repere importante privind talentul, vocația, potențialul și direcția de formare academică și profesională a tinerilor.

Tema prevenirii Bullying-ului reprezintă o problemă dar și o realitate socială actuală extrem de delicată. Într-o astfel de situație este bine de reținut faptul că procesul stabilirii unor măsuri reale și eficace necesită, înainte de toate, menținerea unui dialog la nivel de comunitate. Este un fenomen care comportă consecințe în plan afectiv, social și academic și, tocmai de aceea, măsurile de prevenire trebuie să țină cont de o conștientizare cât mai clară.

Un alt aspect derulat în cadrul modulului a fost cel privitor la măsurile de sustenabilitate și reciclare în LTN. Protecția mediului natural, în strânsă legătură cu dezvoltarea unor standarde propice de viață înseamnă conștientizarea și formularea unor strategii care să contribuie la o dinamică responsabilă și o participare activă la nivel de comunitate în privința reducerii, reciclării și reutilizării materialelor.

Deși amintite pe scurt, activitățile desfășurate în acest context au generat discuții numeroase și interesante în rândurile comunității LTN. Participarea la acest modul a creat oportunitatea unui dialog antrenant în care opiniile expuse de către participanți au creat posibilitatea stabilirii unor coordonate viabile pentru dezvoltarea pe mai departe a întregii activități a Liceului Teoretic Național în conformitate cu modelul „Școlii pentru viață”.