„JOCUL LTN”: un proiect educațional pentru viitor

„JOCUL LTN” este un proiect educațional inovator care se adresează exclusiv elevilor de clasa a X-a. Făcând parte din modelul mai amplu al Liceului Teoretic Național – „Școală pentru viață”, alături de multe alte inițiative menite să încurajeze performanțele academice ale tinerilor, acest joc reprezintă o provocare originală, antrenând deopotrivă atât resursele imaginative cât și pe cele pragmatice de care dau dovadă acești liceeni. Este o incursiune interesantă în lumea lor tocmai datorită faptului că prin răspunsurile pe care le oferă la subiectele elaborate de către profesorii coordonatori implicați în proiect, ne conturează o viziune uneori bine definită, alteori poate ușor nesigură, cu privire la alegerile pe care aceștia doresc să le facă pentru viitorul lor.

Scenariul este incitant. Încă din prima etapă, la conducerea LTN sosește o adresă, prin e-mail, de la Centrul de Comandă al Comitetului Internațional pentru Popularea altor Planete (CIPP) cu sediul aflat la Seattle, Statele Unite ale Americii. În adresă se informează conducerea LTN că o primă Colonie de 5000 de pământeni urmează să plece pe planeta MARTE. Noutatea tehnică este aceea că s-a pus la punct o modalitate de propulsie revoluționară astfel încât s-au organizat deja linii de transport Pământ-Marte și retur cu o frecvență anuală. Din cadrul LTN au fost selecționați pentru a face parte din această primă colonie toți elevii claselor a X-a.

Pentru completarea bazei de date a Coloniei aceștia vor trebui să transmită la Centrul de Comandă al CIPP o serie de informații pe cinci teme, lucrând în echipe, la termenul stabilit de organizatorii expediției. După finalizarea Etapei I, Conducerea LTN va primi un al doilea mesaj din partea Centrului de Comandă al CIPP prin care se solicită noi informații cu același scop.  De data aceasta, răspunsurile vor fi redactate individual și vor fi transmise la adresa Centrului de Comandă.

La sfârșitul celor două etape, o echipă formată din profesori și psihologi ai LTN, precum și mentori ai liceului, va evalua răspunsurile date de către fiecare grup participant, dar și pe cele individuale și va transmite un feedback atât către elevi cât și către părinți. Pasul imediat următor este cel al elaborării unor programe personalizate în fișe de parcurs pentru a fi puse în practică și monitorizate în clasele a XI-a și a XII-a.

Să aruncăm o privire în culisele acestui joc

Subiectele elaborate derivă din conformația celor cinci arii curriculare strânse laolaltă în acest demers. Avem pe de-o parte o abordare umanistă, concentrată în jurul tematicilor specifice ariilor de studiu precum „Limbă și comunicare” sau „Om și societate”, iar pe de alta, ne orientăm către domeniul real precum matematica, tehnologia, chimia sau fizica. Și aici întâmpinăm o provocare precisă fiindcă, nu de puține ori, formularea unor subiecte interdisciplinare care să îmbine într-un mod coerent și eficace cerințele de studiu asumate în sistemul educațional actual românesc nu este un pas ușor de făcut. Încă și mai mult, cum societatea se află într-o continuă schimbare, este resimțită o nevoie acută de adaptare la noile modalități de formare a viitoarelor generații.  Cu toate acestea răspunsurile pe care elevii le oferă sunt încurajatoare, interesante și ne prezintă, în virtutea acestei participări active, o privire de ansamblu asupra profilului și înclinațiilor academice, profesionale, dar și emoționale ale acestora.

Cel de-al doilea detaliu referitor la organizare ține de felul în care aceste subiecte sunt asamblate într-un mod plăcut și accesibil. Fiind structurat pe două etape, avem în primul rând de-a face cu o dinamică aparte ce se construiește la nivelul lucrului în echipă. Inventivitatea de care acești tineri dau dovadă, dar și posibilitățile pe care le explorează în conformitate cu provocările ce se ivesc de-a lungul soluționărilor, fac din Etapa I a acestui joc un exemplu palpabil despre ce ar trebui să însemne colaborarea și căutarea laolaltă a celor mai bune răspunsuri.

Proiectul este o adevărată provocare atât pentru elevi, profesori, cât și pentru părinți. Pentru elevi, oferă posibilitatea valorificării resurselor imaginative, devenind astfel o bună șansă de a descoperi noi și noi orizonturi aspiraționale. Pentru profesori, încercările sunt pe măsură. Crearea unor subiecte interdisciplinare care să-i antreneze pe tineri să parcurgă labirintul cunoștințelor specifice ariilor curriculare aduse în joc, formează un cadru benefic pentru dezvăluirea obiectivelor personale ale elevilor participanți. Pentru părinți este un prilej de a contribui împreună cu profesorii la realizarea unui proces în care tinerii să opereze într-o lume cu multe necunoscute ca, mai apoi, să cerceteze posibilitățile unei lumi reale, aflate în continuă transformare. Tocmai de aceea acest program educativ nu are în vedere evaluarea învățării, ci evaluarea pentru învățare, cu accent pe modul în care elevii înțeleg informațiile primite și le folosesc în corelație unele cu altele.

Nu putem încheia acestă incursiune decât urându-le bun venit tuturor celor implicați în această inițiativă, într-o extraordinară aventură de cunoaștere de sine care sprijină colaborarea și crearea laolaltă a unor oportunități favorabile pentru tinerii care vor trebui să se afirme și să se integreze profesional și social într-o lume care nu va mai semăna cu cea de azi.