Modelul LTN „Școală pentru viață”

Ion Moraru, Modelul Liceului Teoretic Național – Școală pentru viață, București, Editura Niculescu, 2019, 143 p.

„Modelul Liceului Teoretic Național – Școală pentru viață” este, în mare măsură, un exemplu binevenit și un răspuns la numeroasele întrebări care se nasc pe fondul dezbaterilor legate de tema educației în România.

Modelul LTN Ion Moraru

Ce înseamnă „Modelul Liceului Teoretic Național”? Ce aduce nou pe scena educației autohtone? Tema centrală se constituie pornind de la criteriile învățământului românesc performant, puse de către autor sub semnul întrebării: Va mai exista România, în viitor, fără un învățământ performant? Din acest punct începe adevărata contextualizare. Două amănunte ne atrag atenția în acest sens: suntem îndemnați să acceptăm asumpția că „progresul social este legat nemijlocit de înregistrarea unor acumulări culturale”, ca mai apoi, să ținem cont că activitatea educațională se află într-o dependență strictă de „gradele de libertate de care dispun unitățile școlare în sistemul de învățământ românesc” – în acest caz, „minime și riguros monitorizate”.

Asumând aceste realități, devine evident faptul că trebuie să aibă loc o reorientare și o disponibilizare a resurselor de creativitate și modalitățile prin care acestea se manifestă și se aliniază la „procesul de transformare și modernizare a învățământului”, după cum conchid cercetările actuale din domeniul educației. Prin urmare, prima și cea mai importantă premisă a „Modelului LTN” este cea de a asigura elevilor „șanse ridicate de a se realiza profesional și a se integra social într-o lume care nu va mai semăna cu cea de azi.”

Liceul Teoretic Național este o școală privată preuniversitară care funcționează după un curriculum românesc, dar care, dincolo de această încadrare formală instituțională, își modelează scopurile în concordanță cu pregătirea academică solidă a elevilor în vederea formării pentru viață, insistând asupra dezvoltării personalității și creativității acestora. Având drept sprijin identitatea unei școli creative, numitorul comun al tuturor celor implicați în acest proiect presupune ca, în urma finalizării etapei preuniversitare, nici un elev să nu termine LTN fără să știe la ce este bun.

Amintind mai sus menționatul ideal al unei școli creative, Liceul Teoretic Național ține cont de toate schimbările produse în domeniile vieții științifice, economice și sociale prin identificarea rapidă a aptitudinilor ce trebuie dezvoltate. Întreaga comunitate LTN, formată din părinți, profesori și elevi au datoria de a valorifica potențialul de creativitate în așa fel încât să poată constitui o parte complexă a procesului de modernizare. De asemenea, ținem cont de nivelul depășirii paradigmei „conformării cu tiparul”, ceea ce permite realizarea „de jos în sus” a întregului proces, acordând întregii comunități posibilitatea de a deveni un actor principal în promovarea unui proces amplu de dezvoltare academică. Să nu uităm de stabilirea unor măsuri proprii pentru îmbunătățirea activităților de predare, evaluare formativă și acordare de feedback fiecărui elev în cadrul orelor de curs și legarea acestora de viața reală.

„Modelul Liceului Teoretic Național- Școală pentru viață” îndeamnă la o conștientizare ceva mai concretă a etapelor prin care orice instituție preuniversitară trebuie să treacă pentru a-și asigura rolul într-o societate care se confruntă cu schimbări reale și nu într-un timp îndelungat, ci adesea într-un mod cât se poate de incisiv. Insistând asupra organizării unor programe personalizate pentru grupe de elevi sau chiar individual, în funcție de interesele manifestate de către cei mai mici cât și de tineri, LTN se dorește a fi un factor activ pe scena educației românești. În sprijinul acestui deziderat este de un real folos atragerea, în organizarea și desfășurarea activităților cuprinse în cadrul programelor educative proprii, a unor importante personalități ale vieții academice și universitare, din domeniul științei, culturii, sportului – adevărate modele pentru tânăra generație. Astfel a fost creat Consiliul Științific al Liceului Teoretic Național, un organism consultativ format din personalități de seamă ale vieții publice românești.

Eforturile angajate în procesul educațional sunt printre cele mai susceptibile a suferi impactul unor capricii pe care le întâmpinăm în viața de zi cu zi. Sunt schimbări care adesea nu pot fi anticipate, dar care, dacă privim într-o tonalitate ceva mai optimistă, pot fi redresate prin câteva recomandări care să măsoare pulsul actual al societății. Și aceste eforturi comportă, desigur, anumite riscuri asumate de către toți actorii implicați, din convingerea că nu mai putem opera cu tipologii care, în alte vremuri, își aveau locul și sensul. Beneficiul final al modelului încurajat de către practicile Liceului Teoretic Național ar fi acela că dispune de potențialul de a se afla cu un pas înainte în fața tuturor schimbărilor pe care le resimțim din plin în contextul societății actuale.

Cartea se află în librăriile CLB și pe website-ul Editurii Niculescu. De asemenea, volumul poate fi lecturat sau achiziționat în campusul Liceului Teoretic Național. Pentru comenzi și detalii, puteți suna la +40 761144404