Dacă ești la FAIMA, ești faimos!

Luni 8 aprilie, în cadrul programului LTN, „Mai mult decât Școala Altfel”, elevii claselor a XI-a din LTN au mers în vizită la Universitatea Politehnica din București, însoțiți de două doamne profesoare inimoase, prof. Doina Popescu și prof. Iuliana Gorănel. Aici grupul a fost preluat și condus de dl. conf. dr. Andrei Niculescu și apoi întâmpinat de prof. univ. dr. ing. Gheorghe Militaru, șef al departamentului de Management și Antreprenoriat al FAIMA.

Ce este FAIMA? Este Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor una dintre cele 15 facultăți din cadrul UPB, care își propune să creeze și să dezvolte resurse umane capabile să satisfacă cerințele complexe atât ale comunității academice cât și ale mediului de afaceri.

Profesorii, cu multă răbdare și pasiune, au vorbit elevilor Liceului Teoretic Național despre antreprenoriat și diversele oportunități oferite studenților prin programele Start-up Plus și Start-up Nation precum și despre partenerii din mediul de afaceri ai acestor două programe.

Înainte de prezentarea campusului UPB, elevii au fost întâmpinați de prorectorul Universității, prof. univ. dr. Valentin Navrapescu, care le-a vorbit despre necesitatea adaptării la nou și despre meseriile viitorului. După aceasta, tinerii au fost invitați să asiste la decernarea unor distincții Honoris Causa, ceremonie care se desfășura în Senatul Universității. Itinerariul elevilor LTN a continuat cu vizita la Biblioteca Universității Politehnica din București, despre care au aflat că este una dintre cele mai moderne, cu un fond vast de volume și poate printre cele mai mari biblioteci din țară.

Această vizită, din cadrul programului propriu LTN, „Mai mult decât Școala Altfel”, este menită să le insufle elevilor de liceu interesul pentru diverse domenii și meserii, curiozitatea de a învăța și de a vedea la lucru profesioniști, plăcerea de a descoperi viața în afara școlii, dar și o îndrumare vocațională și profesională pentru ce își doresc să realizeze după terminarea studiilor preuniversitare. Astfel, înarmați cu multe informații noi, elevii claselor a XI-a au motive de a fi  mândri că sunt bucureșteni și pot deveni parte dintr-o elită academică și profesională a societății, alături de, poate, viitorii lor colegi, studenți ai FAIMA din cadrul Universității Politehnica din București.