Jocul LTN 2.0

Iată-ne ajunși la finalul celei de-a doua ediții a programului educațional „Jocul LTN” din acest an. Cu participarea exclusivă a elevilor din clasele a X-a, cu subiecte riguros alcătuite și selectate astfel încât să stimuleze utilizarea cunoștințelor dobândite la clasă, dar și aplicabilitatea creativă a acestora în diferite contexte, această ediție a surprins în mod firesc opțiunile pentru viitor ale participanților.

Pentru elaborarea subiectelor realizate în prima etapă, cea a lucrului în echipă, elevii au reușit să se grupeze într-un asemenea mod încât sarcinile au fost distribuite, rând pe rând, în funcție de atribuțiile pe care liderii celor trei echipe formate le-au considerat a fi potrivite pentru fiecare membru în parte, cum ar fi: lucrul în echipă, documentarea pe anumite domenii, redactarea unui document și integrarea informațiilor într-un document viitor, emiterea unor opinii proprii și manifestarea creativității. Prioritizarea obiectivelor, crearea unei imagini de ansamblu cât și conturarea temelor specifice primei etape a presupus un demers de cooperare foarte bine gândit de către participanți, iar rezultatele au fost pe măsura efortului depus.

În cea de-a doua etapă – cea destinată elaborării temelor în plan individual, răspunsurile au surprins prin acuratețea și „ancorarea” la realitate de care au dat dovadă acești elevi, subliniind astfel opțiunile lor profesionale pentru viitor. Simulând anumite situații care ar putea fi prezente în noua colonie de pe Marte, clasele a X-a au oferit explicații dintre cele mai interesante cu privire la limba care s-ar putea vorbi în cadrul noii colonii, sistemul politic și economic care ar putea să se stabilească pentru o mai bună conviețuire în plan social, profesiile pe care ar putea să le practice pe Marte și, nu în ultimul rând, ce tip de artă ar putea să cultive în acest univers nou, imaginativ.

„JOCUL LTN” este un proiect educațional inovator care se adresează exclusiv elevilor de clasa a X-a. Făcând parte din modelul mai amplu al Liceului Teoretic Național – „Școală pentru viață”, alături de multe alte inițiative menite să încurajeze performanțele academice ale tinerilor, acest joc reprezintă o provocare originală, antrenând deopotrivă atât resursele imaginative cât și pe cele pragmatice de care dau dovadă liceenii zilelor noastre. Este o incursiune interesantă în lumea lor tocmai datorită faptului că prin răspunsurile pe care le oferă la subiectele elaborate de către profesorii coordonatori implicați în proiect, ne conturează o viziune uneori bine definită, alteori poate ușor nesigură, cu privire la alegerile pe care aceștia doresc să le facă pentru viitorul lor.

Am putea să ne gândim la „Jocul LTN” ca la o posibilitate de a recrea, de la 0, o lume inedită, cu toate că este doar o posibilitate imaginativă. Să poți simula un univers alternativ este destul de dificil, dat fiind faptul că obișnuim să gândim lucrurile prin prisma experiențelor de zi cu zi pe care le trăim aici, pe planeta noastră.

Dar dacă ni s-ar oferi ocazia să contribuim la crearea unei lumi mai bune, ar fi demn de luat în considerare ca primele încercări să le desăvârșim începând cu acest univers pe care îl locuim și, de-aici, să ducem mai departe această moștenire. Ar fi un început bun pentru noua colonie, nu credeți?

proiect jocul ltn