Concluzii pentru viitor.

Încheierea sesiunii de formare a Echipei LTN

Ultima sesiune de formare continuă adresată întregii echipe LTN a adus în discuție teme de actualitate legate de bunele practici educaționale racordate la ritmul unei societăți aflate în permanentă schimbare. Am recapitulat împreună obiectivele pe care dorim să le atingem în noul an școlar și am parcurs treptele provocărilor care sunt lansate pe fondul educației secolului XXI. Prin participare activă în cadrul atelierelor dedicate procesului instructiv centrat pe elev, am luat la cunoștință despre multiplele dimensiuni care structurează atât activitățile formale, cât și cele non-formale, facilitând astfel o mai bună interacțiune, prezentă și viitoare, cu toți cei implicați în cadrul demersului educațional.

La invitația lansată din partea Liceului Teoretic Național către Anca Tîrcă, expert în educație, am avut prilejul să experimentăm ultimele tendințe din domeniul inovativ al evaluării formative. Începând cu întrebări privitoare la ce și cum evaluăm și insistând asupra tehnicilor de evaluare formativă, prin exemple și analize centrate pe diferite arii de studiu, am reușit, în contextul metodelor și aplicațiilor de acest tip, să delimităm obiectivele indispensabile în formarea elevilor pentru viitor.

Toate aceste tendințe au construit un dialog binevenit pentru consolidarea inițiativelor și scopurilor pe care ni le-am propus pentru acest an școlar. Iar rezultatele sunt pe măsura așteptărilor, grila modalităților practice de realizare a Modelului Liceului Teoretic Național „Școală pentru viață” devenind din ce în ce mai generoasă. Prin derularea paralelă atât a proiectelor destinate învățământului preșcolar și primar, dar și prin realizarea atelierelor transdisciplinare în educația gimnazială și liceală, am bifat încă o lecție în calendarul priorităților pe care ni le-am asumat, ca școală, în implementarea ulterioară a Modelului în care ne implicăm cu toții, zi de zi.