Ziua Culturii Naționale

Ziua de 15 ianuarie 2020 marchează, în literatura și cultura română, 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Cu ocazia acestei zile, Liceul Teoretic Național a pregătit un program dedicat marelui scriitor, ce va începe la ora 8:30 la Biblioteca LTN, fiind compus din următoarele activități care se vor desfășura la orele de limba şi literatura română, reunite sub denumirea Mihai Eminescu, poet național!:

  •  Recital de poezie Mihai Eminescu: Odă (în metru antic), Glossă, Scrisoarea a IV-a, Scrisoarea a V-a, Înger și demon, Memento mori etc);
  • G. Călinescu – Despre M. Eminescu – audio. Este vorba despre o comunicare susținută de G. Călinescu în cadrul Sesiunii Științifice a Academiei Române și a Uniunii Scriitorilor, organizată cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la moartea lui Eminescu. Înregistrarea a fost realizată în data de 10 iunie 1964, de către Radio România. 
  • Expoziția  ,,Manuscrisele eminesciene” în variantă electronică şi tipărită:

https://mnlr.ro/muzeul-digital/mihai-eminescu/

https://biblacad.ro/fond rom.html

Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în şedința din 25 ianuarie 1902. Un proiect editorial derulat între anii 2004 şi 2009 a fost lansat de Academia Română, Eugen Simion fiind coordonatorul seriei. Toate volumele au fost tipărite sub egida Editurii Enciclopedice, BAR şi a Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă într-un tiraj de 750 de exemplare, însumând 38 de volume și 16000 de pagini de poezie, proză, dramaturgie, jurnalism, traduceri și corespondență. 

  • Prezentarea aplicaţiei digitale Mihai Eminescu, întreaga operă;

Opera eminesciană va fi disponibilă, în regim gratuit şi într-un format compatibil cu telefoanele inteligente, în magazinele App Store şi Google Play.  

În ceea ce privește exersarea creativității și imaginației elevilor, aceștia vor putea participa la următoarele activități: 

  • Concurs de creație poetică: Elevii primesc anumite cuvinte sugestive în poziție finală, de rimă – câte două, celelalte două fiind alese de ei – pentru creația eminesciană și au ca sarcină de lucru realizarea unor catrene care să mențină atmosfera poeziilor lui Mihai Eminescu. Exemple de cuvinte: amor, lună, codru, vis etc.
  • Motivul tabloului în creația eminesciană – Sărmanul Dionis.
  • Eminescu – imagine și text: Elevii au de ales un text poetic din următoarea listă: Dorința, Lacul, Printre vârfuri, De câte ori, iubito…, Floare albastră. Ulterior, grupați în echipe de 2-3, desenează secvența care le place cel mai mult și extrag figura de stil semnificativă pentru aceea, comentând-o în funcție de propria sensibilitate. Lucrările se expun și, prin metoda Turului galeriei, toți elevii văd rezultatele obținute.