Școală pentru viață și cultură generală la LTN

Liceul Teoretic Național a fost prezent astăzi, miercuri 15 ianuarie 2020, la Sesiunea festivă cu tema „Sincroniile europene ale culturii române“, eveniment desfășurat sub auspiciile Academiei Române, ce a marcat ZIUA CULTURII NAȚIONALE. Această ediție, cea de-a a X-a a stat sub semnul celor 170 ani de la nașterea poetului de suflet al națiunii române, Mihai Eminescu. În discursul său de deschidere, acad. IOAN-AUREL POP, președintele Academiei Române, a făcut referire la rolul școlii în păstrarea, promovarea și plămădirea valorilor culturale naționale, acest demers conturând linia orizontului ce ne creează spațiul numit  libertate. Pentru a-și construi  libertatea de gândire, de opinie, de creativitate, de viziune, omul social își începe primele lecții de zbor de pe băncile școlii. Iată cum școala are o importanță majoră în crearea libertății de a fi a unei națiuni:

„Școala şi educaţia organizată îndeplinesc un rol fundamental pentru că ele asigură cultura generală necesară accesului la libertate. “

Pentru că Liceul Teoretic Național a înțeles importanța școlii în pregătirea complexă a elevilor pentru viață, pentru o viață culturală, socială, economică și tehnologică în continuă efervescență și dezvoltare, a construit un model de școală nouă, un model de școală pentru viață și acest lucru face diferența de strategie și abordare în aplicarea programelor dedicate elevilor, părinților Liceului Teoretic Național. Și mergând pe firul invizibil al sincroniilor, aș putea regăsi o continuare a modelului de școală pentru viață în discursul de deschidere al acad. IOAN-AUREL POP, președintele Academiei Române: 

„Educaţia antreprenorială, educaţia pentru sănătate, pentru igienă, pentru protecţia mediului, pentru circulaţia pe drumurile publice, pentru egalitatea de gen şi câte alte educaţii se câştigă prin eforturile familiei şi ale şcolii. Dar perceperea lui Eminescu şi a lui Goethe, a armoniei unei simfonii de Mozart sau a unei opere de Giuseppe Verdi, a semnificaţiei unei coloane ionice, sau a unei ogive gotice, scrierea şi vorbirea corectă în limba lui Creangă, a lui Voltaire, ori a lui Shakespeare nu se pot face fără stăruinţă personală în cadrul marii strategii de stăpânire a ceea ce numim, cu mândrie, cultură generală”.

În cadrul Liceului Teoretic Național lecțiile de limba română de astăzi s-au transformat în experiențe, s-au transpus în viață. Biblioteca a fost spațiul drag al unei întâlniri cu poezia lui Mihai Eminescu. Cum lucrurile geniale pornesc de multe ori din joacă, așa s-au jucat și elevii astăzi de-a poeții. Pornind de la cuvinte simbol, ale poeziei eminesciene elevii au fost provocați să scrie versuri. Vor păstra cu drag această emoție, această experiență, acest crâmpei de existență pe care școala l-a adus în viața lor. 

Școala care oferă elevilor experimentarea cunoașterii își împlinește menirea sacră, aceea de a fi făuritoare de Oameni