La an nou, rezoluții noi

Au nevoie adulții de educație?

În zilele noastre, multitudinea de informații cu care suntem bombardați duce la pierderea, uzarea cunoștințelor acumulate în școli sau facultate, și la blazare. Pe cale de consecință, împrospătarea cunoștințelor și completarea prin orice mijloc cu noutăți în domeniul profesional devine o cerință obligatorie și necesară. Pregătirea profesională continuă contribuie la creșterea gradului de competență profesională și la dobândirea de noi cunoștințe, având ca scop final menținerea motivației de a fi mai bun în ceea ce faci și creșterea randamentului personal. 

Liceul Teoretic Național răspunde nevoii individului de a se dezvolta profesional și impune, prin Modelul Liceului Teoretic Național – „Școală pentru viață” organizarea stagiilor de pregătire continuă cu participarea întregului personal LTN. 

Prima sesiune de formare continuă pentru anul 2020 a întâmpinat membrii Echipei LTN cu o abordare complexă, în Spiritul LTN

Săptămâna 6-10 ianuarie 2020 a prilejuit participarea noastră, a tuturor angajaților Liceului Teoretic Național, la un nou Modul de pregătire continuă în cadrul căruia am abordat principalele aspecte privind activitatea desfășurată în semestrul I și am identificat noi soluții pentru transpunerea în practică a Modelului Liceului Teoretic Național – „Școală pentru viață”. 

De regulă, în cadrul Programelor de pregătire continuă organizate decidem să abordăm aspecte concrete ale modului în care se desfășoară Activitatea Academică sau Programele de activități educative non-formale. De această dată însă, completând cutuma, ultima zi de sesiuni de formare a fost dedicată unor dezbateri despre „Spiritul LTN” – Ce înțelegem noi prin „Spiritul LTN” și de ce este el important? Participanții – Conducerea LTN, profesori și personal administrativ deopotrivă – au formulat opinii și propuneri cu privire la cum putem integra și favoriza crearea unui spirit al școlii cu care să ne identificăm bucuroși.

Întrucât lumea în care trăim este din ce în ce mai complexă și într-o continuă transformare, acest modul de formare a abordat teme curajoase, dar de care ne lovim în activitatea didactică de zi cu zi și, implicit, în viață. Astfel că, pe lângă discuțiile asupra utilizării tehnologiei, a perfecționării activităților non-formale ori cu privire la îmbunătățirea dialogului LTN cu părinții și elevi, s-a discutat și despre disciplină, problema fumatului, utilizarea telefoanelor mobile la clasă, purtarea uniformei și multe altele. Cu acest prilej, membrilor Echipei LTN li s-a aplicat un chestionar complex care vizează cele mai importante aspecte ale activității LTN și pe baza căruia vor fi stabilite principalele rezoluții ale anului 2020. 

Urăm colegilor noștri mult succes în îndeplinirea obiectivelor personale și profesionale pe care și le-au propus pentru acest an și sperăm că roadele Modulului de pregătire continuă a cadrelor didactice vor fi culese, în fiecare zi, de către elevi, profesori și părinți.