Din lumea presei românești – 191 de ani

Departamentul de activități non-formale al Liceului Teoretic Național, a propus elevilor noștri de liceu participarea în data de 20.02.2020 la expoziția, „Din lumea presei româneşti – 191 de ani“, ce a fost organizată de către Serviciul Catalogare-Clasificare Periodice, Foi volante şi Serviciul Manuscrise, Carte-Rară, a Bibliotecii Academiei Române.

Experiența a fost impresionantă, atât din perspectiva îmbogățirii cunoștințelor istorice, cât și din aceea a descoperirii unor tendințe personale de dezvoltare profesională viitoare a elevilor noștri. Profesia de jurnalist în presa scrisă a fost o temă de dezbatere incitantă între elevi, profesori și domnul prof. Ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și Director General al Bibliotecii Academiei Române, care ne-a onorat cu prezența sa în timpul vizitei noastre. S-a mai pus în discuție evoluția limbii române în presa scrisă, dar și evoluția mediilor de transmitere a mesajului scris, pornind de la vechiul tipar, până la mediul online de astăzi. Astfel, file de istorie și cultură se transformau în adevărate portaluri imaginare, ce se deschideau în breșa temporală a fiecărei pagini de ziar, ce stătea fie prinsă într-o ramă pe perete, fie captivă într-o vitrină de sticlă. 

Crâmpeie de viață, de istorie, de can-can al unor vremuri ce ne-au influențat devenirea noastră națională se dezvăluiau ochilor noștri curioși. De la foi volante în formate mari, la grafică îndrăzneață pentru rama timpurilor din care proveneau, toate deveneau parcă vibrante, încărcate de viață, în conturul nostru imaginar. Expoziția evoluției presei româneşti însumând 191 de ani, a fost surprinsă într-o succesiune de documente pornind de la primele publicaţii tipărite în limba română, prin documente de arhivă – „Curierul Românesc“, apărut în 1829, în Ţara Românească, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, „Albina Românească“, editat de Gheorghe Asachi, în 1830, în Moldova, „Gazeta de Transilvania“, apărută în 1838, în Transilvania, sub conducerea lui George Bariţiu până la periodicele postdecembriste.

Biblioteca Academiei Române, este cel mai important fond documentar patrimonial al României. Înfiinţată în anul 1867, la scurtă vreme după constituirea statului român modern, ea păstrează patrimoniul cultural al limbii române, reprezentat de peste 14.000.000 de documente, deținând cea mai bogată colecţie de publicaţii periodice româneşti.

Liceul Teoretic Național salută gestul minunat al profesorului Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și Director General al Bibliotecii Academiei Române, care a dăruit elevilor noștri un cec în alb pentru devenirea lor academică, ce s-a concretizat  prin oferirea gratuită a legitimațiilor de acces la Biblioteca Academiei Române, atât pentru elevii participanți cât și pentru profesori.

Am plecat din această instituție mai bogați spiritual, mai încrezători în zborul aripilor noastre, conștienți fiind că suntem păstrătorii unei comori extraordinare culturale, morale și umane.