Expoziția digitală: SEMNE

Irina Ionescu

Irina Raluca Ionescu,

Profesor educație plastică

Arta este un semn de întrebare în mințile celor care vor să știe ce se întâmplă. 

Aaron Howard

Lucrările de artă ce compun expoziția noastră digitală au fost realizate de către elevii Liceului Teoretic Național. Timp de trei săptămâni, în care cu toții am abordat noi modalități de învățare în școala digitală, elevii au fost puși în situația de a concepe imagini pornind de la diferite teme, tehnici de lucru și abordări plastice. Însă pe lângă suportul teoretic, aceste mici opere de artă ne transmit un mesaj ce sună ca o invitație în lumea copilăriei. Elevii noștri ne propun să ne abandonăm poziția de adult spectator pentru a deveni, virtual, intimul și confidentul micului artist, elevul LTN, pictor, grafician, fotograf. Ținem astfel să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului în bogăția și varietatea creațiilor sale artistice. 

Conceptul acestei expuneri diferă, fără îndoială, de cel cunoscut de noi toți, clasica și tradiționala expunere. Lucrările sunt fructul talentului și pasiunilor elevilor noștri, pasiuni coordonate și canalizate în orele online, în studiul individual. Imaginile ce curg în fața ochilor noștri valorifică munca acestori mici artiști. 

Invitat pentru vizionarea expoziției noastre, contemplatorul, transformat în cunoscător, va avea posibilitatea de a înțelege latura sensibilă a micilor creatori. Operele lor vorbesc despre tot ceea ce simt, cred și speră în aceste momente dificile pentru mulți dintre noi. Expoziția LTN permite tuturor privitorilor să își depășească concepția inițială și să observe căile prin care artiștii au reușit să trezească emoție.  

Urmărind lucrările și prin intermediul jocului compozițional care reprezintă o demonstrație a chestiunilor de educație vizuală fixate anterior, privitorul poate descoperi o lume deosebit de creativă. Această lume care, în pofida multor informații ce pot produce blocaje, reușește să trăiască prin optimismul elevilor noștri.

Lucrările prezintă tratarea picturală diferită de la un artist la altul prin fiecare modalitate unică de reprezentare. Modul de așternere a culorilor pe suprafața plastică este unic pentru fiecare operă. Spațiul plastic este conceput astfel încât să redea volumele, luminile, penumbrele, umbrele și întreaga compoziție ca o unitate în ansamblul ei. Elevii au abordat teme precum natura, arta mozaicului mural, compozițiile decorative, studiul în creion și cărbune. 

Știm cu toții că o lucrare de artă, fie ea și o schiță în cărbune, are menirea să emoționeze privitorul, să-i provoace sentimente deosebite, să-l încânte, să-i transmită o trăire sufletească deosebită. Frumusețea lucrărilor noastre se pare că a fost obținută prin  expresivitatea compozițională, a desenului, prin armonizarea culorilor, prin organizarea echilibrată a formelor în spațiul plastic. Expoziția e un tot unitar ce reușește să se conceapă prin armonia naturală a lucrurilor.

Dorința noastră este ca, la sfârșitul acestei perioade diferite de ceea ce am trăit până acum, elevii și profesorii, aflați în centrul vieții de zi cu zi, în procesul viu de cunoaștere, să învețe „să vadă” frumusețea lumii. Astfel să apreciem toate lucrurile bune ce ne dezvoltă, să ne apreciem creația în tot ceea ce înseamnă ea mai profund.

Lucrările aparțin elevilor de la clasele a V-a – a XII-a:

Alesia Pîrvu, Alexandra Vevera, Alessia Zampieri, Alexandru Botea, Alexandru Vencu, Alexia Bratu, Anda Pălan, Andreea Iris Crăciun, Andrei Chesăraicu, David Vasile, Eva Vînătoru, Filip Lungu, Giulia Florescu, Ilinca Oprina, Ioana Găvănescu, Iulia Buculei, Matei Cristea, Petru Alexandru, Ryanna Guli, Sara Țuțuianu, Sonia Marinoiu, Tudor Băcanu, Tudorache Teodora, Victor Stoica,Victoria Dumitru, Viorel Șchiopu, Vlad Ghițulescu, Vlad Lupușoru, Yasmin Mihai

Catedra Om și societate // Director executiv, prof. Anca Moraru

Prof. coord. Educație plastică: Irina Raluca Ionescu