Educația începe la Grădinița LTN

                               Acum mai bine de 2500 de ani în urmă,  Platon propunea un sistem de povești și cântece adecvate copiilor mici, spunând că „un bun cetățean trebuie format încă din primii ani de viață”.

Perioada Grădiniței crează fundamentul legăturii dintre familie și școală, având un rol primordial în educația micului explorator. De cele mai multe ori, copiii se manifestă liberi într-un mediu propice, în prezența celor de seama lor, acolo unde sentimentul de siguranță tronează deliberat. Pe de altă parte, adultul, în persoana educatoarei, ia în serios întrebările și acțiunile celui mic, oferindu-i astfel sentimentul autonomiei și a propriei valori. În felul acesta știm noi, la Grădinița LTN să creștem, să educăm și să iubim copiii. 

Rolul dascălului este acela de a îmbogăți spiritual și intelectual experiența și viața copilului. Educatorul are în vedere atât aspectele intelectuale, fizice, estetice, cât și aspectele de socializare. Vincent Deary spunea în anul 2017 că  „e nevoie de o largă ucenicie ca un copil să ajungă să înțeleagă că două activități asemănătoare nu se pot constitui într-o activitate comună, fiecare avându-și la rândul său contribuția la construcția proiectată; aceasta n-are loc niciodată înaintea vârstei de cinci ani și această ucenicie este unul din avantajele importante pe care un copil le găsește la grădiniță”.

Gradinita LTN

Modelul LTN – Școală pentru viață începe la 3 ani, atunci când copilul face primii pași în Grădinița LTN și unde o lume fascinantă i se arată. Angajamentul meu ca prim dascăl al copiilor care vin la Grădiniță dar și misiunea pe care LTN o are în fața familiilor se desprind dintr-un concept aparent simplu dar atât de complet: comunicarea eficientă și în primul rând, darul vorbirii. În experiența mea la catedră, am observat că dezvoltarea vorbirii copiilor constituie o sarcină de bază a învățământului preșcolar, cunoscând importanța pe care o are vorbirea la această vârstă în dezvoltarea multiculturală și în special intelectuală a copilului. Am considerat mereu că vorbirea este un instrument care dă posibilitatea omului să asimileze cunoștințe teoretice și experiență practică într-o formă ușor transmisibilă și utilizabilă. În perioada antepreșcolară copilul are contact cu forme verbale ușor de pronunțat, aceasta fiind fundamentul dezvoltării vorbirii lui și pe parcurs, odată cu intrarea în preșcolaritate, sarcina noastră, a educatorilor, este de a dezvolta vorbirea astfel încât să se realizeze o perfectă potrivire între mijloacele de expresie ale copiilor și conținutul gândirii lor. Doar astfel ei se vor dezvolta armonios, vor folosi imaginația și creativitatea pentru a-și atinge obiectivele și a-și descoperi potențialul în diverse domenii ale societății din viitor. 

Chiar la vârsta preșcolară, fără un vocabular bogat nu se poate realiza un conținut de idei. Din primul an de preșcolaritate prin exerciții, jocuri, am urmărit îmbogățirea vocabularului copiilor și totodată transformarea vocabularului lor pasiv într-unul activ.

 Considerăm că rolul excepțional pe care-l deține limbajul ca mijloc de expresie, în dezvoltarea psihică a preșcolarului vizează întreaga personalitate a copilului (verbalizarea influențelor externe, stărilor psihologice interne, cognitive, afectiv-motivaționale, volitive) și asigură auto-exprimarea multiformă favorizând astfel autorealizarea viitorului adult.

Grădinița LTN este prima treaptă de dezvoltare și parcurs educațional pentru copii. Aici nu facem educație după șabloane sau metode învechite. Aici totul este o experiență revelatoare pentru copii dar și pentru adulții-formatori. Îmi doresc ca la începutul clasei a I-a preșcolarii mei să pășească pe drumul cunoașterii cu inimile deschise, mereu dornici de căutări și descoperiri, exersându-și curajos gândurile și fiind fericiți la școală.