Suntem gata să începem școala!

prof. dr. Silvia Moraru,

Director și fondator al LTN

Liceul Teoretic Național este pregătit să deschidă anul școlar 2020/2021 în orice condiții

Prima zi de școală este un moment unic, ca o primă pagină dintre o poveste, sau ca o piatră de hotar în fața unei lumi noi. Echipa Liceului Teoretic Național, părinții, bunicii și mai ales, elevii trăiesc această zi, în fiecare an, la cea mai înaltă intensitate. 

Liceul Teoretic Național pe care l-am fondat acum opt ani a fundamentat, acum mai bine de doi ani, un model propriu de organizare și funcționare a activității, pe care l-am numit Modelul LTN – Școală pentru Viață.  

Acest model s-a afirmat tot mai viguros ca o alternativă viabilă, serioasă și predictibilă în învățământul preuniversitar românesc. În acest context, de circa patru ani de zile, cadrele didactice ale LTN participă în mod constant, la activități de pregătire continuă, îndeosebi în ceea ce privește folosirea mijloacelor IT&C în procesul de învățământ. În acest fel, până în acest moment, două treimi dintre cadrele noastre didactice au absolvit cursurile Google Educator precum și alte cursuri de formare în domeniul noilor metode de predare-evaluare. 

Este și motivul pentru care, de îndată ce în martie, anul acesta, a fost declarată Starea de Urgență datorată pandemiei cu Coronavirus și s-au suspendat cursurile școlare, școala noastră a trecut la desfășurarea tuturor lecțiilor, la toate disciplinele și la toate nivelurile de învățământ, în sistemul online. Fără îndoială că orarul claselor din învățământul primar a fost adaptat în mod corespunzător. În același timp, s-a realizat, pentru toți elevii școlii, parcurgerea întregii materii aferente anului școlar 2019/2020 dar și evaluarea corespunzătoare a acestora. Acest lucru a permis ca în cadrul LTN anul școlar 2019/2020 să se încheie în bune condiții. În acest mod s-au creat premisele unui parcurs școlar viitor al elevilor noștri fără niciun fel de sincope. Astfel, la Evaluarea Națională și la examenul de Bacalaureat elevii noștri au obținut, ca de altfel în fiecare an, rezultate de excepție. 

Pornind de la aceste realități, imediat după finalizarea cursurilor școlare am demarat activitatea de pregătire a deschiderii viitorului an școlar 2020/2021. Am procedat în acest fel având în vedere evoluția pandemiei la noi în țară și pe plan mondial, opiniile specialiștilor din țară și din străinătate. Fără îndoială, că respectând legile în vigoare, am avut în vedere modul în care vom parcurge programele școlare dar și pregătirea continuă pentru examenele naționale, concursurile și olimpiadele școlare ce vor avea loc în viitorul an școlar. 

Dar mai presus de acest lucru ne-am gândit ce trebuie să facem pentru a asigura elevilor noștri condiții cât mai bune de sănătate, atât fizică dar și spirituală. În mod practic am procedat la fel ca în luna martie 2020. Adică, adunând toate informațiile și opiniile apărute în spațiul public, consultându-ne cu reputați specialiști români în domeniu, cu părinții, cu elevii și desigur, membrii echipei LTN ne-am elaborat o Strategie proprie de acțiune pentru pregătirea deschiderii noului an școlar 2020/2021. 

Din această perspectivă am cerut sprijinul unor medici-părinți ai LTN dar și Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Conducerea acestui prestigios institut a fost deosebit de receptivă și a făcut posibilă deplasarea în Campusul LTN a unei echipe de specialiști care a analizat, împreună cu noi, în detaliu, măsurile ce mai trebuiesc adoptate pentru asigurarea stării de sănătate în Campusul LTN. Ca urmare a acestei analize s-au demarat, în primul rând, o serie de lucrări vizând separarea băncilor, mai buna aerisire a claselor, dezinfectarea individuală, asigurarea unor mijloacele de protecție a cadrelor didactice, stabilirea unor trasee etc. În același timp a fost elaborată o Procedură ce urmează a fi aplicată de toți actorii participanți la procesul de învățământ desfășurat în cadrul LTN.  

Pe de altă parte, în situația în care lecțiile se vor desfășura online, pentru a se trece la noi standarde de calitate a procesului de învățământ desfășurat în cadrul LTN,  cadrele didactice au fost dotate de către școala noastră cu chrome-book-uri iar părinții au fost solicitați să se implice pentru asigurarea accesului tuturor elevilor noștri la sistemul informatic, anume conceput și realizat pentru a putea să se desfășoare lecțiile în bune condiții. 

Adăugând la acestea lucrările de ambientare a spațiilor exterioare, de curățenie și dezinfectare și decontaminare, putem afirma că LTN este pregătit să înceapă noul an de învățământ 2020/2021 în orice scenariu se va realiza acest lucru. 

La toate acestea se adaugă activitățile de pregătire continuă a cadrelor didactice desfășurate, în diferite forme, pe toată durata vacanței de vară și care vor culmina cu un Modul organizat, prin grija și cheltuiala LTN, în perioada 31 august – 4 septembrie, la care vor participa toți membrii Echipei LTN. Cu acest prilej se va realiza și testarea acestora pentru depistarea noului Coronavirus. 

Iată deci că Vacanța Mare a reprezentat pentru Echipa LTN nu doar un timp de binemeritată odihnă și relaxare ci și o perioadă de pregătire intensă pentru a face față provocărilor viitoare. Nimic nu se va realiza însă fără o colaborare constantă cu părinții. În permanență, noi am informat părinții elevilor noștri în legătură cu preocupările destinate pregătirii deschiderii noului an școlar, ne-am consultat în legătură cu măsurile pe care intenționăm să le luăm și le-am cerut sprijinul pentru realizarea obiectivelor propuse. Fără adeziunea părinților față de strategia proprie LTN și sprijinul lor nu puteam să fim acum în situația de a începe anul școlar 2020/2021 în orice scenariu.  

Aceasta este de fapt cheia succesului în educație: implicarea deplină, cu bună credință, atât a școlii, cât și a părinților și situarea cu adevărat a interesului educării elevilor în centrul întregii activități. Empatia manifestată pentru elevii noștri de către Echipa LTN, care îi consideră ca pe copiii și nepoții lor, dar care manifestă exigența necesară în legătură cu activitatea didactică reprezintă încă una din cheile succesului școlii noastre.