O nouă provocare a școlii online: evaluările sumative

Paliga Rodica

prof. Rodica Paliga

Director adjunct al LTN

Știm cu toții  încă de pe vremea când și noi, profesorii de astăzi eram elevi, că în fiecare trimestru/semestru evaluarea finală pentru câteva discipline de studiu se realiza printr-o lucrare numită TEZĂ. Dar ce este teza? Printre alte sensuri oferite de DEX descoperim și următoarea definiție: „Lucrare scrisă, făcută de elevi în clasă sub supravegherea profesorului, la sfârșitul unei perioade de studiu sau la un examen.”(SURSA:https://dexonline.ro/definitie/teza)

Așadar teza este sau mai bine spus, era acea lucrare ce însuma evaluarea cunoștințelor obținute de elevii claselor de gimnaziu (două lucrări la  limba română și matematică pt clasele V – VII, trei lucrări – limba română, matematică și istorie sau geografie pentru elevii claselor a VIII-a) și de liceu (între patru și cinci lucrări semestriale la disciplinele de profil) în urma parcurgerii materiei dintr-un semestru și care, inițial, avea greutate de 50%, apoi de 25% în calcularea mediei finale la disciplinele la care se susținea această lucrare. 

Spuneam despre teză că „era” pentru că, în acest an şcolar, din pricina situației pandemice în care ne aflăm, Ministerul Educației a decis ca tezele să fie înlocuite cu evaluări sumative. Astfel, nota obținută la aceste evaluări, la aceleași discipline dedicate anterior tezelor, se va calcula ca o notă obișnuită alături de celelalte note obținute pe parcursul semestrului. 

Dincolo de toate aceste declarații un lucru este clar și anume că evaluarea sumativă din acest an a fost o nouă provocare așa cum se întâmplă în sistemul nostru de educație din martie 2020 încoace. Întrebarea pe care și-a pus orice participant la acest nou proces de evaluare a fost: cum să fie eliminată fraudarea ca evaluarea să fie cât mai corectă? 

Aici, în școala mea, Liceul Teoretic Național, noi nu am așteptat să ne „salveze” navele spațiale! Nu. Pentru că LTN se numără printre acele școli din România care se pot bucura, încă dinainte de pandemie, de infrastructură IT (laptopuri și crombook-uri pt elevi și profesori), profesori pregătiți din timp și atestați prin cursuri  Google Educator, platformă și sursă proprie de internet. 

Cu toate aceste facilități și pentru profesorii și elevii din LTN evaluările sumative au constituit o provocare. Provocare căreia însă le-au făcut față cu brio deoarece organizarea internă a LTN și „pregătirea” /„exersarea” pentru o astfel de modalitate de evaluare a fost  experimentată deja la clasă încă din etapa anterioară a izolării, iar regulile ce trebuie respectate pe parcursul desfășurării orelor sau evaluărilor online (cameră web și microfon – deschise) au fost cunoscute de la bun început de toți participanții online: adulți, tineri, copii ce fac parte din marea familie a LTN. Au existat însă și voci care au susținut pentru aceste evaluări, cel puțin pentru elevii claselor terminale,  a VIII-a și a XII-a, varianta față-în-față.

Elevilor LTN li s-a explicat clar înaintea susținerii evaluării că scopul nu este să copieze ci să descopere fiecare dintre ei importanța corectitudinii, care este cea mai bună modalitate de cunoaștere a forțelor proprii, a regresului, stagnării sau progresului real pentru fiecare, fapt ce se va reflecta în pregătirea lor viitoare, la examenele cu care se vor confrunta în viață, în orice domeniu vor activa. 

Fără a idealiza și înfrumuseța însă lucrurile din această perioadă dificilă pentru toți, trebuie să recunoaștem că și noi, echipa LTN, ne-am confruntat și ne confruntăm cu obstascole, unele independente de voința noastră cum ar fi: comunicarea în eter cu elevul datorită lipsei internetului din anumite zone ale orașului sau a suprasolicitării rețelei, situații individuale/personale diverse etc. Cu toate acestea putem declara că încheiem această perioadă de evaluări mulțumiți și asta datorită rezultatelor obținute, dar și a prezenței de peste 98% a elevilor noștri la aceste lucrări. 

Analizând cele de mai sus un lucru ne este clar: că este necesar ca evaluarea sumativă sau teza sau cum s-ar mai numi ea să depășească stadiul de „cutumă”, care se baza doar rezumatul materiei  și ca școala să aibă autonomia promisă pentru a-și regândi modalitățile de evaluare în contextul schimbărilor pe care le aduce pandemia prezentă. 

Școala nu va mai fi la fel după această pandemie, profesorii trebuie să se adapteze mai rapid, astfel încât elevii să nu mai fie o „generație de sacrificiu”. Școala românească trebuie să se reinventeze, iar  viitorul ei să fie legat de digitalizare: parteneriatele cu specialişti în IT care vor ajuta profesorii să folosească tabletele, internetul, dar și aplicaţii pentru predarea online sunt din ce în ce mai solicitate. Ca urmare și evaluarea elevilor/studenților români va trebui să îmbrace o altă formă, adecvată și în pas cu noile schimbări la nivel global, iar soluțiile viitoare cele mai dorite sunt cele de tip blended-learning, de integrare obligatorie a soluțiilor online cu cele față-în-față. Numai așa vom putea vorbi despre orice fel de evaluări și nu doar despre cele sumative  –   corecte.