Ziua Francofoniei

20 martie este ziua în care, în fiecare an, se celebrează Ziua Internațională a Francofoniei prin diverse manifestări culturale. La noi în școală au loc activități, deja tradiționale, pe care elevii de gimnaziu și liceu le așteaptă cu drag.

Termenul de „francofonie” a apărut spre finele secolului al XIX-lea de sub pana geografului Onésime Reclus și descrie ansamblul de persoane și țări care vorbesc limba franceză. Câteva decenii mai târziu, câțiva oameni de litere vor schimba sensul prim cu cel înțeles astăzi, și anume de spațiu lingvistic favorabil schimburilor mutuale, a colaborărilor pe varii domenii.

Organizația Internațională a Francofoniei (OIF*) își dirijează obiectivele politice și de cooperare multilaterală în parametrii a patru domenii prioritare: 1. limba franceză și diversitatea culturală și lingvistică; 2. pacea, democrația și drepturile omului; 3. educația, formarea și învățământul superior; 4. dezvoltarea durabilă și solidaritatea. OIF dedică lunii martie diverse manifestări culturale, artistice și educaționale în statele francofone pentru o mai bună promovare a limbii franceze, dar și în scopul cooperării și solidarității dintre țări.

Anul 2021 tema aleasă este „Femmes francophones, femmes résiliantes” (https://www.francophonie.org/journee-internationale-de-la-francophonie-2021-1672).

Țara noastră a devenit membru cu drepturi depline a OIF în 1993. Limba franceză este vorbită de peste 25% dintre români și aproximativ 14 mii de profesori de limba franceză ajută la educarea copiilor în licee, școli și grădinițe pentru promovarea culturii și civilizației franceze. 

În România, Francofonia începe să devină treptat o mișcare culturală în adevăratul înțeles al cuvântului, iar partea cea mai interesantă este că tot mai mulți elevi regăsesc frumusețea limbii franceze, descoperă varietatea culturii și artelor spațiului francofon.