Expoziția virtuală a elevilor LTN

Adaptări, stilizări, influențe… Fantezia elevilor LTN este nemărginită, operele lor au forme, seminficații, tehnici și interpretări diverse.

În expoziția digitală „Click Art” imaginile vizuale ne spun poveștile copilăriei, iar fantezia adulților care le contemplă suferă modificări substanțiale. Suntem „nevoiți” să ne modificăm funcțiile neuronale ce produc stări noi spre supremul CHATARSIS al vechilor greci. Semnele și semnificațiile imaginii plastice sunt prezente în domeniul nesecat al limbajului plastic. Expoziția unește lucrările elevilor asemenea unor bucăți din puzzle-ul sufletului lor. Culorile, formele și texturile se succed în fața ochilor noștri asemenea unui carusel, unul al imaginației și al frumosului artistic.

Influența mediului exterior hotărăște sensul și semnificațiile operelor de artă, produse de ambele realități, cea exterioară și cea interioară a creatorului. Toate acestea sunt reflectate în creația de artă și observate de către un cercetător avizat. Cu siguranță cel mai avizat cercetător este copilul, el știe clar ceea ce-i place și se autocaracterizează în propriile lucrări. Sensul imaginii de artă depinde foarte mult de ceea ce dorește să demonstreze criticul, de opțiunile lui, uneori subiective. Copilul dă sens creației plastice. Noi, adulții, descifrăm înțelesul pur naiv și implicațiile simbolice ale operelor celor mici.

Natura creativă a tinerilor naște forme unice. Elevii LTN au găsit modalități originale de a sugera realitatea. Întotdeauna fantezia va descoperi cel puțin un  amănunt care să aibă o oarecare asemănare cu una dintre formele infinite ale naturii.

Expoziția unește creațiile figurative cu cele abstracte, peisaje cu compoziții geometrice, flori cu animale fantastice, portrete cu semne grafice, amprentări spontane cu pete elaborate, grafica cu pictura sau obiectul bricolat cu animația.Toate ies la lumină din visele copiilor, din preocupările lor, din dragoste, dar și din hazard. 

Momentul social actual a influențat educația, a transformat și răsturnat tot ceea ce înțelegeam noi, părinți, elevi, profesori, despre școală, iar această metamorfozare a învățământului a avut reacții în lumea creației. Pe toți ne-a făcut să ne îndreptăm atenția spre natură, frumos și suflet, spre semnele esențiale ale inspirației. 

Lucrările copiilor ne vorbesc de la sine, miraculosul iese ca o lumină înăuntrul acestei realități gri. Expoziția se compune din lucrările realizate în atelierele online de educație plastică. Ore ce cuprind activități complexe, impalpabile cu o comunicare diferită ce deviază de la forma reală pe care o știam cu toții. Cu toate acestea elevii noștri au reușit să dea viață acestei perioade grele, iar creația lor este motorul ce ne dă speranța că arta nu se va stinge. Cu așa copii suntem încrezători că putem depăși împreună toate greutățile.

De multe ori impalpabilă, imaginea artei de astăzi reflectă frumusețea interioară a copiilor. „Click Art”, expoziția virtuală a elevilor LTN reprezintă mesajul lor pentru lumea în schimbare înțeleasă din perpectiva protejării frumosului natural.