Logică și argumentare

Logica, argumentare și comunicare, ca disciplină la alegere pentru examenul de Bacalaureat, a înregistrat o creștere constantă în opțiunile elevilor, rezultatele fiind, în cea mai mare măsură foarte bune, cu multe note de 10. Acest fapt indică o abordare pragmatică din partea elevilor, pentru că subiectele pentru această disciplină sunt foarte clare, predictibile și previzibile. 

Anul acesta nu va reprezenta o excepție, în opinia mea, subiectele respectând gradul de dificultate și structura testelor de antrenament.

În ciuda caracterului tehnic al disciplinei, pentru un examen la logică, cu atenție și perseverență, este ușor să te pregătești pentru un nivel suficient, nota 7 sau 8 să spunem.  Însă pentru nota 10 este necesar să stăpânești toate noțiunile cuprinse în programă fiindcă subiectele acoperă întreaga materie pentru examen.

Un aspect mai puțin favorabil din punctul meu de vedere, este faptul că, deși numele disciplinei a fost schimbat de ceva vreme în Logică, argumentare și comunicare, specificul subiectelor este redus la noțiunile de logică, argumentarea și comunicarea lipsind din această evaluare. O abordare care să includă aceste aspecte ar apropia în mod autentic logica de viața reală și ar contribui la evidenția utilității practice a acesteia. În acest moment, suntem pe teritoriul idealului.

La polul opus se situează disciplina filosofie ce reprezintă, din punctul meu de vedere, cel mai complet examen pentru un viitor student. Sunt testate nu doar cunoștințele teoretice ci și gândirea critică, capacitatea de analiză și de sinteză, respectarea limitelor de spațiu, abilitățile de argumentare, într-un cuvânt tot ce este necesar pentru o persoană ce își dorește un rol social important. Ca viitor angajator, indiferent de domeniul în care activez, m-aș interesa și aș aprecia extrem de mult un candidat care a luat o notă mare la examenul de Bacalaureat, disciplina filosofie. Desigur, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că, pentru subiectele ce presupun redactarea unui text, baremul de corectare este suficient de vag încât să lase în sarcina profesorului corector într-o foarte mare măsură aprecierea corectitudinii rezolvării cerințelor, ceea ce este regretabil, în primul rând pentru că invită la utilizarea unor criterii personale de evaluare (fapt absolut de înțeles, în lipsa altor indicatori) și în al doilea rând, pentru că atât argumentarea cât și exemplificarea sau eseul pot avea evidențiate criterii clare de evaluare.

Ca apreciere generală a subiectelor, nota 8 este relativ  ușor de obținut. Pentru nota 10 sunt necesare o gândire filosofică, o înțelegere a profundă și autentică a noțiunilor la care se referă subiectul al III-lea, punctul A și o ușurință în manevrarea conceptelor, suprapunerea acestora peste experiența proprie și exprimarea acestor idei fluid, clar și nu în ultimul rând sub forma unei lecturi atrăgătoare. Dobândirea acestor abilități necesită multă muncă și exercițiu.

Le doresc mult succes tuturor elevilor care au optat pentru discipline socio-umane și le transmit aprecierea mea pentru efortul de a înțelege lumea prin prisma acestor științe!