Informatică și Matematică, Bac 2021

Cherciu Rodica

Rodica Cherciu, profesor informatică

Daniel Petriceanu, profesor matematică

Petriceanu Daniel

Consideratii asupra subiectelor de informatică date la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie 2021 – pentru clasele cu profil real, specialitatea matematica – informatică

Subiectul I

A cuprins itemi cu alegere multiplă. Dificultatea acestor itemi o consider de nivel mediu, nu s-a diferențiat de testele de antrenament propuse de Ministerul Educației.

1 – a 2 – d 3 – d 4 – b 5 – c

Itemii au cuprins un număr mare de capitole predate, din programa de informatică,  și evaluează un volum destul de mare de rezultate ale învățării: tablouri bidimensionale, recursivitate, grafuri.

Subiectul II

A cuprins itemi semiobiectivi, dând posibilitatea absolventului să demonstreze capacitatea de înțelegere și  elaborare a algoritmilor, precum și implementarea acestora în limbajul de programare, dar și itemi în care trebuia să elaboreze un răspuns scurt.

1.

  1. 1111121121
  2. se pot citi perechile 10 , 6  sau  10 , 15
  3. se transpune algoritmul în limbajul de programare ales de candidat
  4. se rescrie algoritmul folosind structura repetitivă cât timp …..execută
  5. se aplică tehnica de programare backtracking și se obține răspunsul

2. ciocârlie  scatiu / mierla scatiu

3. aici enunțul nu este suficient de riguros. Oricine si-ar pune problema dacă numitorul fracției devine zero, trebuie să semnalez acest lucru? Era bine de precizat în text. Se scriu instrucțiunile

fa.a=2020*f.b – 2021*f.a; fa.b=2021*f.b;

Subiectul III

A cuprins itemi semiobiectivi care să dea posibilitate absolventului să-și exerseze gândirea convergentă și divergentă, să-și demonstreze capacitatea de interpretare și aplicare a noțiunilor de programare, de organizare și integrare a ideilor, originalitatea și creativitatea. 

Problema 1

Asemănătoare problemelor din testele de antrenament. Nu a ridicat probleme. Elevul trebuia să cunoască algoritmul de descompunere a unui număr în factori primi, să știe cum să transmită parametrii funcției cerute. 

Problema 2

Folosește instrucțiuni asupra șirurilor de caractere. O problemă cu grad mai mare de dificultate. 

Problema 3

Problema se rezolvă folosind un algoritm pe care absolventul l-a mai întâlnit , atât în testele de antrenament cât și în programa școlară. Ideea este că trebuie să găsească soluția optimă atât din punct de vedere al capacității de memorie folosite, cât și al timpului de execuție. Rezolvarea trebuie să se facă printr-o singură parcurgere a șirului, fără memorarea acestuia.

În general subiectele de informatică sunt mai dificile. Ele cer atât un grad mare de cunoștințe, cât și o mare atenție, dacă avem în vedere faptul că deși sunt programe care trebuie rulate pe calculator, ele se scriu pe foaia de examen. Dacă ești un bun programator, trebuie să creezi un program corect din punctul de vedere al algoritmului și tehnicii de programare. Eventualele greșeli de sintaxă se pot corecta în timpul rulării programului. Așadar, suficient de dificil pentru cei care își doresc nata maximă!!!

Consideratii asupra subiectelor de matematică date la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie 2021 – pentru clasele cu profil real, specialitatea matematica – informatică

Subiectele I și II nu au fost dificile, rezolvările lor necesită cunoștințe de bază. Unele dintre ele pot fi rezolvate și de către un elev de gimnaziu.

Subiectul II.2 care conține cerințe de algebră de clasa a XII-a, poate fi rezolvat fără ca elevul să cunoască noțiuni, formule sau teoreme din algebra ultimului an de liceu.

Problema III are cerințe standard, una dintre ele fiind puțin asemănătoare cu cele din modelele propuse în lunile aprilie-iunie.

Un elev care și-a recapitulat formulele și principalele enunțuri ar trebui să fi rezolvat la un nivel acceptabil aceste subiecte.