Chimie organică – Bacalaureat 2021

Considerații asupra subiectelor la Chimie Organică

Silvia Moraru

prof. dr. Silvia Moraru

Director și fondator al LTN

Varianta propusă pentru susținerea probei E – Chimie organică, Bacalaureat 2021 urmărește evaluarea realizării competențelor specifice ale programei de chimie organică (clasele a X-a și a XI-a), profil real.

Subiectul I

Subiectul A:

Compuși organici

A    etanol

B    n pentan

C    acid aminopropanoic

D    2, 4, 6 trinitrofenol

E    4,4 dimetil – 1 pentenă

F    fenol

Cei 10 itemi cu răspunsuri la alegere pun în valoare:

 • Recunoașterea claselor de compuși organici, studiate în clasele a X-a și a XI-a;
 • Natura atomilor de C primar, secundar, terțiar, cuaternar;
 • Natura legăturilor chimice din compușii studiați enumerați;
 • Starea de agregare;
 • Calcule chimice pe baza raportului de masă.

Subiectul B:

Sunt prezentate 5 enunțuri și anume:

 1. A
 2. A
 3. F
 4. F
 5. A

Acest subiect valorează 40 de puncte și, fiind un subiect ușor abordabil, rezolvarea corectă asigură obținerea notei 5, alături de cele 10 puncte din oficiu.

Subiectul al II-lea

Subiectul C:

 1. 2,2 dimetil propan, 2-metilbutan, n pentan.
 2. Denumirea I.U.P.AC. pentru hidrocarbura H: 3 etil – 2 metil – 3 hexnă.
 3. Hidrocarbura H suferă o reacție de adiție a apei în mediu acid, obținând un alcool terțiar, aplicând regula lui Markovnikov.
 4. Reacția de clorurare fotochimică a propanului, reacția de substituție radicalică.
 5. Calcule chimice pe baza ecuațiilor chimice de clorurare fotochimică a propanului.

Cele 6 subpuncte urmăresc competențele:

 • Corelarea temperaturii de fierbere cu ramificarea catenei;
 • Explicarea reacției de adiție a apei în mediu acid la alchena dată, cu obținerea unui alcool terțiar;
 • Calcule chimice pe baza ecuației de clorurare fotochimică a propanului, bazat pe bilanț de materiale.

Subiectul D:

Cerințele subiectului urmăresc:

 • Scrierea ecuației reacției chimice de nitrare a benzenului;
 • Efectuarea de calcule chimice pe baza ecuațiilor chimice de nitrare, folosind bilanțul de materiale;
 • Utilizarea toluenului TNT.

Subiectul are un grad de dificultate mediu, utilizează noțiuni ample și necesită atenție în respectarea algoritmului de rezolvare. Se pot face greșeli și la calculele chimice.

Subiectul al III-lea

Subiectul E:

A  –  etină C2H2

B  –  etenă C2H4

D  –  etanol CH3 – CH2

                                  |

                                 OH

Cerințele urmăresc:

 • Proprietățile fizice  ale etanolului;
 • Prepararea TNG din glicerină și amestecul sulfonitric;
 • Efectuarea de calcule chimice pe baza ecuațiilor reacțiilor chimice de nitrare a glicerinei;
 • Notarea procesului chimic de clorurare catalitică a benzenului, ținând cont de raportul masic  din produsul de reacție (C6H2Cl4).

Subiectul F:

Cerințele urmăresc:

 • Notarea procesului de hidroliză a unei dipeptide și efectuarea de calcule chimice pentru determinarea formulei moleculare a AA C3H7NO2

CH3 – CH – COOH

            |

          NH2

 • Scrierea ecuațiilor reacției de recunoaștere a glucozei cu reactivul Tollens și efectuarea de calcule chimice;
 • Notarea surselor de celuloză în natură.

Acest subiect se caracterizează printr-un grad de dificultate sporit. Subiectul F, cu subpunctele 1 și 2, poate pune elevii în dificultate în ceea ce privește calculele chimice și raționamentele pentru rezolvarea problemelor. 

Un elev poate obține nota 7.5 în mod relativ ușor, pentru o notă maximă este necesară, pe lângă noțiunile teoretice, și foarte multă atenție pentru scrierea corectă a ecuațiilor reacțiilor chimice și efectuarea calculelor.

Mult succes tuturor!