Difuzia informației în școala online

Incertitudinea…un cuvânt plin de înțelesuri atât în lumea fizicii cât și în realitatea cotidiană, integrată cumva în planul vieții noastre pe termen scurt, mediu și lung. În mod natural, instabilitatea instalată afectează toate domeniile vieții noastre și cu siguranță cel mai relevant este educația, care vizează în mod direct formarea și dezvoltarea armonioasă a viitoarei societăți de care cu toții suntem răspunzători. Conștiința datoriei se resimte diferit în aceste vremuri pentru profesori și vine odată cu dorința și grija de a le oferi elevilor noștri o transmitere a informațiilor de înaltă calitate printr-o eficiență sporită precum și accentuarea permanentă a relevanței practice a acestora. În ceea ce privește ora de fizică, elevii clasei a VIII-a A din Liceul Teoretic Național au început studiul fenomenelor termice și una dintre primele lecții cu o imediată aplicabilitate a fost cea legată de difuzie. Principalele obiective didactice au fost:

  • definirea și caracterizarea fenomenului termic de difuzie 
  • punerea difuziei în evidență printr-o activitate experimentală 
  • recunoașterea difuziei în diferite situații practice

În scopul atingerii acestor obiective și alternativ metodei tradiționale de predare am ales să aplic învățarea prin descoperire atât de necesară dezvoltării unor abilități cognitive orientate spre aplicarea unor algoritmi de învățare precum și încurajarea abilităților practice care fac posibilă aducerea informațiilor mai aproape de mintea elevilor facilitându-le astfel înțelegerea și implicit reținerea lor.  

Ora a debutat prin adresarea unor întrebări de tipul:

  • Care sunt primele cuvinte care vă vin în minte legate de difuzie?
  • În ce situații credeți că ați întâlnit difuzia?

Aceste prime întrebări au ca scop atât introducerea elevilor în subiectul orei cât mai ales încurajarea acestora să caute explicații proprii legate de anumite situații în care consideră că au întâlnit acest fenomen fizic despre care nu aveau cunoștință. Ulterior, pentru a motiva și susține elevii spre a continua demersul bazat pe descoperire aceștia au privit o simulare la nivel molecular a fenomenului de difuzie pe baza căreia au conturat singuri definiția acestuia și au extras chiar și o caracteristică importantă.

Pentru consolidarea informațiilor extrase din studiul simulării elevii au avut de efectuat o scurtă activitate experimentală ce a constat în utilizarea a două pahare transparente în care a fost pusă apă caldă și respectiv apă rece. Peste apa din fiecare pahar au fost puse trei picături de cerneală urmând ca elevii să observe pentru o perioadă de timp modificările vizibile survenite și să extragă concluzii răspunzând astfel următoarelor întrebări:

  • Cum se definește difuzia?
  • Care este caracteristica principală a difuziei?
  • De ce mărimi fizice este direct legată difuzia?
  • În ce alte situații din viața cotidiană ați mai întâlnit difuzia?

Întreaga oră a fost organizată și aplicată astfel încât demersul didactic să fie atent ghidat de profesor prin adresarea întrebărilor potrivite și necesare atingerii obiectivelor didactice prin centrarea pe elev. De asemenea, s-a urmărit obținerea certitudinii concluziilor formulate de elevi astfel încât, în final, “În ce situații credeți că ați întâlnit difuzia?” să devină “În ce alte situații din viața cotidiană ați mai întâlnit difuzia?”.