COMUNICAT DE PRESĂ
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

LICEUL TEORETIC NAȚIONAL, în calitate de Beneficiar, anunță începerea implementării proiectului intitulat „LTNix – Laborator Inteligent” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-2211.

Proiectul se va derula în perioada februarie 2024 – ianuarie 2025, are o valoare totală de 348.280,87 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea echipamentelor cu care va fi dotat laboratorul.

De asemenea, proiectul vizează și creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale.

Activitățile derulate în cadrul proiectului:

  • Achiziționarea de echipamente tehnologice pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform OME nr. 3497/2022;
  • Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive;
  • Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;
  • Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.