Liceul Teoretic Național

Liceul Teoretic Național este o școală privată înființată în 2012. De la Gradiniță până la Liceu, asigurăm toate nivelurile de școlaritate pentru elevi între 3 și 18 ani.

Liceul Teoretic Național este mai mult decât o şcoală: suntem o comunitate formată din elevi, profesori și părinți care privesc educația dincolo de predare și teme pentru acasă. Astfel, misiunea noastră se reflectă în bucuria de a învăța și entuziasmul de a aplica în viață cunoștințele și valorile asimilate în şcoală.

Liceul Teoretic Național își fundamentează misiunea integrând în activitatea educațională „Modelul LTN – Școală pentru viață”. Acest model este concepția unică și proprie LTN care contribuie la realizarea obiectivelor pe care le propunem și pe care le asigurăm comunității nostre în fiecare an școlar.

De ce „Modelul LTN – Școală pentru viață”? 

  • Racordăm permanent activitățile desfășurate în școală la imperativele impuse de schimbările produse în toate domeniile vieții științifice, economice, sociale.
  • Identificăm rapid aptitudinile creative ce trebuie dezvoltate la elevi și domeniile sau temele de interes ce contribuie la afirmarea lor și completăm competențele de bază însușite conform curriculum-ului național.
  • Întreaga comunitate LTN, Echipa LTN, elevii, părinții își valorifică potențialul de creativitate, în condițiile în care ei devin cu adevărat actorii principali ai procesului de modernizare.
  • Stabilim măsuri proprii și punem un accent deosebit pe îmbunătățirea activităților de predare, evaluare formativă și acordare de feedback fiecărui elev în cadrul orelor de curs.
  • LTN se manifestă ca un factor activ care contribuie atât la formarea viitoarelor elite ale societății românești cât și la modernizarea dezideratului ca nici un elev să nu termine LTN fără să știe la ce este bun.
  • Ne bucurăm de susținerea și mentoratul unor personalități ale vieții academice și universitare, din domeniul științei, culturii, sportului etc., adevărate modele pentru tineri.