Alătură-te echipei LTN

Cariere LTN

Așteptăm CV-urile și scrisorile de intenție ale celor interesați la email: cariere@liceulnational.ro

Toți profesorii Liceului Teoretic Național sunt responsabili pentru dezvoltarea abilităților intelectuale, personale și sociale ale elevilor.  De asemenea, toți profesorii trebuie să respecte Regulamentul Intern al LTN precum și Codul de Etică și reglementările GDPR cu privire la informațiile confidențiale la care au acces în timpul colaborării cu LTN. Fiecare profesor face parte din comisia specifică disciplinei pe care o predă și din comisii de lucru în cadrul școlii, în funcție de calificări și opțiunile personale și de evaluarea echipei manageriale.  În funcție de orar și program, toți profesorii se vor implica în activități extrașcolare.

Principalele responsabilități ale postului

 1. Responsabilități pentru activitatea la clasă:
 • Parcurgerea programei pentru învățământul preșcolar conform curriculum-ului național;
 • Pregătirea lecțiilor având în vedere:
  – Conținuturile specifice programelor pentru clasele atribuite prin încadrare;
  – Nevoile, interesele și abilitățile elevilor
  – Principiile relevante pentru practica pedagogică, conform teoriilor și studiilor actuale;
  – Valorile și Modelul LTN;
 • Asumarea responsabilității pentru progresul școlar, evaluarea formativă, bunăstarea și disciplina elevilor;
 • Acordarea timpului și atenției individuale fiecărui elev astfel încât acesta să își poată atinge potențialul maxim;
 • Evaluarea continuă a eficienței strategiilor de predare – evaluare și măsuri de îmbunătățire a acestora;
 • Monitorizarea progresului individual al elevilor;
 • Realizarea strategiilor de recuperare pentru elevii ce înregistrează un regres sau la care se observă o lipsă a interesului pentru studiu;
 • Adoptarea unui comportament care să constituie un model pentru elevi: punctualitate, aplicarea bunelor maniere și promovarea respectului reciproc, responsabilitatea propriilor acțiunilor și a autocontrolului în orice situație;

2. Responsabilități administrative:

 • Participarea la consiliile profesorale, comisiile școlare din care face parte și întrunirile pe catedre;
 • Gestionarea responsabilă a echipamentelor și dotărilor aflate utilizarea sa;
 • Instruirea elevilor pentru utilizarea eficientă și corectă a echipamentelor, materialelor didactice, cărților și caietelor personale;
 • Înregistrarea absențelor și monitorizarea comportamentelor elevilor, conform regulamentului intern;
 • Monitorizarea activității școlare a elevilor și realizarea rapoartelor periodice;

3. Responsabilități cu privire la managementul elevilor:

 • Promovarea activă a standardelor de disciplină și siguranță în rândul elevilor;
 • Monitorizarea comportamentului elevilor și intervenția promptă în caz de conflict, agresivitate , acțiuni de bullying, accidente, situații de urgență (incendiu, cutremur)

4. Responsabilități de comunicare:

 • Comunicarea eficientă și la timp cu coordonatorul catedrei pentru învățământ preșcolar cu privire la orice temă de relevantă pentru activitatea în școală;
 • Comunicarea cu părinții cu privire la progresul și la comportamentul elevilor;
 • Susținerea comunicării între elevi – părinți și școală, astfel încât să contribuie la construirea comunității LTN;
 • Încurajarea elevilor de a participa la activitățile extrașcolare și de a contribui la organizarea evenimentelor interne;
 • Participarea la evenimentele organizate de școală și socializarea cu părinții și elevii, într-o manieră prietenoasă și responsabilă.

5. Responsabilități formare profesională:

 • Participarea la sesiunile anuale de formare din cadrul LTN;
 • Implicarea în activități metodice;â
 • Participarea la cursuri de formare conform specializării sau pentru îmbunătățirea competențelor personale în domeniile conexe activității de profesor: pedagogie, utilizare instrumente TIC, dezvoltare personală;

Cerințele postului:

 • Diploma de licență în domeniu;
 • Experiență de cel puțin un an;
 • Gradul definitiv în învățământ reprezintă un avantaj.
 • Reprezintă un plus cursuri de formare sau interesul dovedit pentru metode didactice noi pentru pedagogia învățământului primar.

Aptitudini necesare:

 • Stabilirea unor relații bune, cu granițe sănătoase, cu elevii astfel încât aceștia să știe că se pot baza pe sprijinul profesorului;
 • Comunicarea eficientă și bazată pe respect cu colegii și părinții elevilor;
 • Utilizarea instrumentelor TIC atât pentru pregătirea lecțiilor cât și în cadrul orelor de curs;
 • Utilizarea Google Suite for Education;
 • Aplicarea unor strategii de predare diferențiată și a educației centrate pe elevi;
 • Prezentare personală bazată pe o atitudine profesională;
 • Abordarea educației din perspectiva egalității de șanse și a nondiscriminării;
 • Punctualitate și responsabilitate în respectarea angajamentelor;
 • Abilități în domeniul managementului clasei bazate pe fermitate, corectitudine și eficiență;
 • Disponibilitate pentru lucru în echipă și colaborare cu colegii.

Alte informații:

 • Candidații selectați pentru interviu sunt rugați să fie pregătiți cu informații legate de strategii didactice favorite și exemple de bune practici din activitatea proprie.
 • În echipa LTN profesorii selectați vor găsi:
  • Pachet salarial atractiv, în funcție de experiență și de disponibilitatea de a se implica în activități extrașcolare;
  • Comunicare deschisă și un spațiu în care își pot pune în practică proiectele și ideile care îi motivează din punct de vedere profesional;
  • Activitate în clase cu un număr elevi care permite stabilirea unei relații cu fiecare dintre ei și acordarea atenție necesare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare școlară și profesională;
  • Acces la echipamente IT pentru utilizarea în cadrul orelor de curs și a pregătirii orelor;
  • Oportunități de dezvoltare personală și profesională;

Membrii echipei LTN sunt în primul rând Oameni. Ne dorim colegi alături de care să contribuim la formarea elevilor noștri pentru viață, la conturarea unor valori în rândul tinerilor și ne dorim ca aceștia să se bucure permanent de experiența cunoașterii.

Vino să lucrezi cu noi la Școala pentru viață – modelul Liceului Teoretic Național!

Principalele sarcini și responsabilități
– Dezinfecția și curățenia zilnică în cadrul campusului LTN
– Verificarea zilnică a stării bune de funcționare a grupurilor sanitare;
– Gestionarea consumabilelor și a dezinfectanților în cadrul campusului;
– Intervenție promptă în situațiile în care este nevoie de acest lucru;
– Atitudine responsabilă în comunicarea cu colegii și elevii;

Trimiteți CV la cariere@liceulnational.ro