Nicoleta Teodorescu

Director Economic

Absolvent al Facultății Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, specializarea Bănci și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice, membru CECCAR și al Camerei Consultanților Fiscali din România.

Asociat și manager al unei companii de expertiză contabilă, deținând un portofoliu de clienți din cele mai diverse domenii de activitate.

Mă caracterizez prin gândire logică, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a conduce și coordona activitatea, de a prelucra și interpreta informațiile, corectitudine, tenacitate, obiectivitate în aprecierea și analiza situațiilor financiare, seriozitate, spirit de echipă, cunoașterea și adaptarea permanentă la schimbările legislative.