Rodica Cherciu

Profesor informatică

Cine sunt?

Cred că școala s-a ivit pe lume din iubire. Din iubirea pentru cei ce vin din urmă, cu întrebări care înfloresc în fața tainei: Ce e asta? Cum? De ce? Pentru ce?

Răspunsul la aceste căutări îl oferă împreună, dascăli și elevi, într-un efort trudnic și înălțător, în egală măsură.

Pe aripa vremii, trec gânduri spre locul copilăriei mele. Mă gândesc la bunicul meu, dascăl și el, într-un sat din inima Ardealului, de lângă Târgu Mureș. Un bărbat frumos, cu har, directorul școlii din sat, care a predat ca învățător, atât în limba română, cât și în limba maghiară. Și-apoi, îmi plec fruntea în fața părinților mei, dascăli și ei, care-au știut să plămădească suflete, să fie aproape de copii, să le dea aripi să zboare spre viață.

Și eu: profesor Rodica Cherciu, absolventă a Facultății de Matematică – Informatică, din cadrul Universității din București. Satisfacțiile ca profesor de informatică le-am trăit treptat, prin aprecierile și mulțumirile pe care le-am primit de la cei care mi-au fost elevi, prin numeroasele medalii, diplome și distincții obținute la concursuri și olimpiade internaționale și naționale, care vin să susțină și să întărească profesionalismul, dăruirea și bucuria de a fi dascăl.

Îmi place să simt vibrația sufletelor care doresc să știe cât mai multe și simt fericirea celui care știe că a contribuit la formarea unor oameni.

Parcurg împreună cu elevii mei drumul cunoașterii, cu tehnici și metode moderne de instruire. Implementarea pedagogiilor active, utilizarea muncii în colaborare, interacțiunea continuă prin cutii electronice sau utilizarea rețelelor sociale sunt toate exemple de inovație în metodele de învățare, precum și instrumente de predare pe care le folosesc în munca de dascăl ancorat în actualitate.

Pe toate acestea vi le dăruiesc în continuare, vouă, părinților care doresc să-și pregătească copii într-un domeniu de vârf – ICT și vouă, dragi elevi, care vreți să cunoașteți tainele MATEMATICII și INFORMATICII!!!