Erasmus+

Erasmus+2023-03-24T15:00:23+03:00

”Teachers & Learners Using ICT Tools in Teaching & Learning Science, Mathematics and English Language”

Liceul Teoretic Național coordonează proiectul de parteneriat şcolar finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ în perioada 1 octombrie 2018 – 30 septembrie 2020.

Proiectul se numeşte ”Teachers & Learners using ICT tools in Teaching & Learning Science, Mathematics and English Language” şi implică o colaborare cu trei şcoli din Europa, respectiv o școală primară din Țara Galilor, o școală gimnazială din Turcia şi Școala Gimnaziala Cojasca din județul Dâmbovița.

Scopul proiectului este să dezvolte competențele digitale ale participanților, elevi şi profesori. Aceştia vor învăţa cum să folosească instrumentele digitale în activitățile de predare și învățare. De asemenea, proiectul își propune să îmbunătățească oferta educațională a celor patru școli partenere, să crească nivelul rezultatelor academice ale elevilor și să promoveze cetățenia europeană. Proiectul vizează și incluziunea socială, întrucât grupul țintă include și 50 de elevi din localitatea Cojasca, o comunitate foarte săracă din România majoritar de etnie romă, cu copii expuși riscului de abandon școlar.

Go to Top