Susține LTN

Liceul Teoretic Național, principalul proiect educațional dezvoltat de Asociația Pro Școală și Familie, poate fi susținut și prin sponsorizări ale persoanelor fizice, ale persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit sau ale microîntreprinderilor plătitoare de impozit pe venit.

Sprijinul dumneavoastră, fie ca persoană fizică, fie ca persoană juridică, este bine-venit pentru LTN și ne va ajuta să îmbunătățim dotările de care beneficiază elevii. Intenționăm ca fondurile obținute din sponsorizări să fie direcționate spre refacerea și modernizarea campusului, cu consultarea Consiliului Reprezentativ al Părinților și a Consiliului Elevilor. Sunt, desigur, bine-venite orice propuneri din partea persoanelor ce doresc să susțină LTN în această modalitate.

Persoanele fizice pot direcționa 3,5 % din impozitul pe venit pentru susținerea Asociației Pro Școală și Familie prin completarea acestui formular. Formularul conține opțiunea ca impozitul pe venit să fie direcționat către aceeași asociație sau fundație și pentru doi ani la rând. Dacă doriți această opțiune, nu uitați să bifați căsuța corespunzătoare. Formularul este disponibil și în format tipărit la casierie și la recepție. Termenul până la care acest formular poate fi semnat este 25 mai 2020.

Persoanele juridice pot susține Asociația Pro Școală și Familie prin încheierea unui contract de sponsorizare și virarea sumei cu care se face sponsorizarea în contul Asociației Pro Școala și Familie până la 31 martie 2020. Persoana de contact pentru încheierea contractelor de sponsorizare este doamna Nicoleta Teodorescu, director economic (nicoleta.teodorescu@liceulnational.ro).

Vă rugăm să împărtășiți informațiile de mai sus oricărei persoane despre care știți că este interesată să susțină proiectul nostru educațional și vă mulțumim pentru orice inițiativă și idee pe care ne-o veți transmite.

Puteți consulta mai jos informații referitoare la condițiile în care se pot realiza sponsorizările de către persoanele juridice:

Plătitorii de impozit pe profit

În cazul plătitorilor de impozit pe profit care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, se aplică legea sponsorizării 2019, sumele respective scăzându-se din impozitul pe profit datorat, astfel:

  • valoarea calculată prin aplicarea a 0,75 % la cifra de afaceri;
  • valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat

Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Începând cu 01 aprilie 2019 microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 pentru susținerea entităților nonprofit care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scaăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Vă mulțumim pentru implicare!