Susține LTN

Redirecționează Online pentru LTN

Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Asociația Pro Școală și Familie și ajută-ne să le oferim elevilor #LTN bucuria de a avea o curte a școlii, ca loc de învățare, joacă și relaxare. Fii parte din visul nostru!

Ne dorim să amenajăm, pentru copii, spații de joacă cu personalitate, adaptate fenomenului de încălzire globală, prin maximizarea spațiilor verzi și mobilarea cu echipamente cu o amprentă cât mai mică de carbon. Ne dorim un spațiu deschis, în care cei mici să aibă loc să alerge, dar și diferite subunități unde se pot ascunde sau desfășura activități în grupuri mai restrânse.

Un loc prietenos, cu spații de joacă, de relaxare, gradene pentru zonele de sport, foișor, alei pavate cu piatră și nisip, cu extinderea spațiilor verzi cu vegetație de mică și mare înălțime, care să devină element al “jocului”. Toate acestea sunt o prioritate pentru Liceul Teoretic Național.  Un astfel de spațiu nu doar că va deservi intereselor elevilor noștri, dar le va oferi posibilitatea învățării prin joacă. Valențele formative ale jocului au o importanță extrem de mare în dezvoltarea intelectuală, motrică, estetică, afectivă și socială a copilului.

Copiii au nevoie să se simtă în siguranță, dar vor și elemente care să-i provoace, care să le ofere senzația de impredictibilitate, care să le stârnească curiozitatea și imaginația. Iar noi vrem să le oferim toate acestea elevilor LTN!

Vrem să reinventăm curtea școlii pentru elevii noștri de toate vârstele! Fii parte din visul nostru! Un gest mic, pentru un obiectiv atât de mare!

Liceul Teoretic Național, principalul proiect educațional dezvoltat de Asociația Pro Școală și Familie, poate fi susținut și prin sponsorizări ale persoanelor fizice sau persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit sau ale microîntreprinderilor plătitoare de impozit pe venit.
Persoanele fizice pot direcționa 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea Asociației Pro Școală și Familie prin completarea acestui formular. Formularul este disponibil și în format tipărit la casierie și la recepție.
Persoanele juridice pot susține Asociația Pro Școală și familie prin încheierea unui contract de sponsorizare și virarea sumei cu care se face sponsorizarea în contul Asociației Pro Școala și Familie. Persoana de contact pentru încheierea contractelor de sponsorizare este doamna Nicoleta Teodorescu, director economic, nicoleta.teodorescu@liceulnational.ro.
Intenționăm ca fondurile obținute din sponsorizări să fie direcționate pentru refacerea și modernizarea campusului, cu consultarea Consiliului Reprezentativ al Părinților și a Consiliului Elevilor. Sunt, desigur, bine-venite orice propuneri din partea reprezentanților persoanelor juridice ce doresc să susțină LTN.
Vă rugăm să transmiteți informațiile de mai sus oricărei persoane despre care știți că este interesată să susțină proiectul nostru educațional și vă mulțumim pentru orice inițiativă și idee pe care ne-o veți transmite.
Puteți consulta mai jos informații referitoare la condițiile în care se pot realiza sponsorizările de către persoanele juridice
1. Plătitorii de impozit pe profit
În cazul plătitorilor de impozit pe profit care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, se aplica legea sponsorizării 2021, sumele respective scăzându-se din impozitul pe profit datorat, astfel:
• valoarea calculată prin aplicarea a 0,75 % la cifra de afaceri
• valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
În cazul în care valoarea stabilită potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea 227/2015 actualizata, diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit, în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecționare. Obligația plății sumei redirecționate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent. Redirecționarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plății sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41).
2. Plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 pentru susținerea entităților nonprofit care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților pentru care se acorda deduceri fiscale), precum și microîntreprinderile care acordă burse elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
În cazul în care valoarea stabilită mai sus, diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita diferenței astfel calculate pentru întregul an fiscal, pentru activități de sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse, în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui / unor formular / formulare de redirecționare. Obligația plății sumei redirecționate din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent. Redirecționarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plății sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41)