Modelul LTN – Școală pentru viață

„Modelul LTN – Școală pentru viață” demonstrează că o școală românească particulară poate găsi suficiente resurse de creativitate pentru a se înscrie pe drumul modernizării „de jos în sus” așa cum se întâmplă în tot mai multe școli și țări ale lumii. Echipei LTN, părinților și elevilor le va  reveni misiunea să utilizeze creativ posibilitățile pe care acest Model le oferă, în scopul sincronizării permanente a activităților educative la schimbările produse în societate.

Obiectivul principal al LTN este acela de a asigura educarea pentru viață a elevilor, ceea ce presupune o pregătire academică solidă dar și afirmarea creativității și dezvoltarea personalității elevilor astfel încât școala noastră să contribuie la formarea viitoarelor elite ale societății românești dar și la materializarea principiului ca nici un elev să nu termine LTN fără să știe la ce este bun.

„Modelul LTN – Școală pentru viață” este modalitatea de organizare a procesului instructiv-educativ din cadrul Liceului Teoretic Național: Modelul îmbină coerent și creativ activitățile formale cuprinse în orarul școlar, cu cele non-formale cuprinse în proiectele educative proprii LTN și creează o legătură strânsă a tuturor acestora cu viața reală.

„Modelul LTN – Școală pentru viață” este viziunea fundamentală a Liceului Teoretic Național și paradigma după care toată echipa LTN își concretizează activitatea. Programul, unic în România, desfășoară mai multe proiecte menite să împlinească obiectivele strategice propuse:

  • Campanie de conștientizare a conceptului educației pentru viață la nivel de paradigmă, apoi de aplicație.
  • Promotorii educației pentru viață sunt profesori, părinți și copii, comunitatea LTN, care acționează din interior spre exterior pe principiul: Începe schimbarea cu tine! sau Arată tu propriul exemplu de educație pentru viață!