Modelul LTN – Școală pentru viață

„Modelul LTN – Școală pentru viață” este modalitatea de organizare a procesului instructiv-educativ din cadrul Liceului Teoretic Național: Modelul îmbină coerent și creativ activitățile formale cuprinse în orarul școlar, cu cele non-formale cuprinse în proiectele educative proprii LTN și creează o legătură strânsă a tuturor acestora cu viața reală.

Învață de la Viață

„Învață de la viață” este un proiect din cadrul „Modelului LTN – Școală pentru viață” care cuprinde activități destinate dezvoltării personalității elevilor și afirmării aptitudinilor creative ale acestora.

La Pas prin Țara Mea

De la grădiniță până la clasa a XII-a, toți elevii participă anual la 2 excursii, fiecare cu o tematică diferită și pe un alt traseu.

Mai mult decât „Școala Altfel”

Liceul Teoretic Național extinde programul MEN ”Școala Altfel” prin activități alternative și non-formale care să contribuie la un firesc al descoperirii și experimentării.

Jocul LTN

Jocul LTN

În cadrul LTN punem accent pe evaluarea formativă și orientarea vocațională a elevilor claselor a X-a. Astfel, elevi, părinți și profesori vor ști la finalul clasei care este talentul, vocația, potențialul și direcția de îndrumare academică și profesională a tinerilor.

Grădina LTN

„Grădina LTN” este un program educativ care reia o inițiativă materializată acum mai bine de 100 de ani de reformatorul școlii românești, Spiru Haret. În acest scop s-a amenajat „Grădina LTN” constând în micro-culturi de legume, fructe de pădure și flori.

Expoziția LTN

Programul „Expoziții permanente” este destinat familiarizării elevilor cu evoluțiile tehnologice în trei domenii de mare interes: electronică, comunicații, fotografie.

Târgurile LTN

„Târgurile LTN” este un program educativ destinat afirmării creativității și personalității elevilor LTN care depășește zona dezbaterilor teoretice.

Extra LTN

Pachetul de Activități extracurriculare cuprinde module cu tematici dintre cele mai diverse pentru care optează grupuri de elevi de la toate nivelurile de clase.