Jocul LTN

Jocul LTN2018-09-09T15:40:50+00:00
Jocul LTN

Jocul LTN

Pentru că învățământul obligatoriu se împlinește în clasa a X-a și pentru că nu există nici o formă de evaluare a potențialului elevilor, a aptitudinilor dobândite până la această etapă a școlarizării și nici un feedback cu privire la aspirațiile lor pentru propriul viitor, LTN completează parcursul instructiv-educativ formal cu un „joc” care să dezvăluie ceea ce nici un test nu ne spune despre elevii noștri.

„Jocul LTN”, cuprinde activități de cunoaștere de sine, de orientare școlară și profesională pentru elevii claselor a X-a antrenați într-un joc aflat la granița dintre ficțiune și realitate. Modul de organizare a acestui joc, tematica abordată, stilul neconvențional, diferit de cel folosit în mod tradițional pentru testarea și evaluarea cunoștințelor, oferă elevilor ocazia de a se exprima creativ și de a manifesta ferm opțiunea în legătură cu domeniul în care doresc să performeze profesional în viitor.

La sfârșitul celor trei etape, Echipa LTN va acorda fișe de feedback prin intermediul cărora se va realiza evaluarea fiecărui elev participant la Joc. Pe baza lor, părinții și elevii vor putea elabora programe personalizate pentru fiecare, astfel încât să se evidențieze ce este de făcut pentru a se putea înfăptui visurile și aspirațiile fiecăruia.

„Jocul LTN” este un proiect educativ care nu evaluează sumativ și nu îi ordonează ierarhic pe elevi în funcție de rezultate. Accentul este pus pe o evaluare formativă, dobândirea de competențe și viitorul parcurs școlar al elevilor participanți.

Scopul proiectului este evaluarea formativă și orientarea vocațională a elevilor claselor a X-a din LTN. Astfel, elevi, părinți și profesori vor ști la finalul clasei a X-a a copiilor lor respectiv a elevilor LTN, care este talentul, vocația, potențialul și direcția de îndrumare academică și profesională a tinerilor.

Jocul LTN înseamnă:

 • o poveste ce vorbește despre realitate

 • activități de grup și individuale pe diverse domenii interdisciplinare

 • mentorat din partea profesorilor și liberă exprimare a personalității elevilor, fără note și bareme

 • fișă individuală de orientare a elevului (academică și profesională) elaborată de specialiști, la finalul proiectului

 • dezvoltare personală, îndrumare academică și orientare în cariera de mai târziu

Disciplinele școlare care sunt abordate în cadrul proiectului Jocul LTN

 • Limba și literatura română

 • Limba Engleză

 • Matematică

 • Fizică

 • Chimie

 • Biologie

 • Istorie

 • Geografie

 • Științe Socio-umane
 • Educație muzicală

 • Educație vizuală

 • Informatică

Liceul Teoretic Național

Liceul Teoretic Național este deschis elevilor de toate vârstele, începând cu grădinița și terminând cu ciclul liceal

Experienţă şi încredere

Liceul Teoretic Național este un produs al dragostei pentru copii, al experienței, al speranței și al încrederii în sistemul de învățământ românesc

Colaborare în parteneriat

Elevii și părinții sunt partenerii LTN