Jocul LTN

Pentru că nu există nicio formă de evaluare a potențialului elevilor sau a aptitudinilor dobândite pe parcursul anilor de liceu și niciun feedback cu privire la aspirațiile lor pentru propriul viitor, Liceul Teoretic Național completează parcursul instructiv-educativ formal cu un „joc” care să dezvăluie ceea ce niciun test nu ne spune despre elevii noștri.

„Jocul LTN”, cuprinde activități de cunoaștere de sine, de orientare școlară și profesională pentru elevii claselor a X-a antrenați într-un joc aflat la granița dintre ficțiune și realitate. Modul de organizare a acestui joc, tematica abordată, stilul neconvențional, diferit de cel folosit în mod tradițional pentru testarea și evaluarea cunoștințelor, oferă elevilor ocazia de a se exprima creativ și de a manifesta ferm opțiunea în legătură cu domeniul în care doresc să performeze profesional în viitor.

La sfârșitul celor două etape, Echipa LTN va acorda fișe de parcurs prin intermediul cărora se va realiza evaluarea fiecărui elev participant la Joc. Pe baza lor, părinții și elevii vor putea elabora programe personalizate pentru fiecare, astfel încât să se evidențieze ce este de făcut pentru a se putea înfăptui visurile și aspirațiile fiecăruia.

„Jocul LTN” este un proiect educativ care nu evaluează sumativ și nu îi ordonează ierarhic pe elevi în funcție de rezultate. Accentul este pus pe o evaluare formativă, menită să sprijine viitorul parcurs școlar al elevilor participanți.

Scopul proiectului este evaluarea formativă și orientarea vocațională a elevilor claselor a X-a din LTN. Astfel, elevi, părinți și profesori vor cunoaște la finalul clasei a X-a a copiilor lor, respectiv a elevilor LTN, care este talentul, vocația, potențialul și direcția de îndrumare academică și profesională a tinerilor.

Jocul LTN înseamnă:

  • o poveste ce vorbește despre realitate

  • activități de grup și individuale pe diverse domenii interdisciplinare

  • mentorat din partea profesorilor și liberă exprimare a personalității elevilor, fără note și bareme

  • fișă individuală de orientare a elevului (academică și profesională) elaborată de specialiști, la finalul proiectului

  • dezvoltare personală, îndrumare academică și orientare în cariera de mai târziu

Ariile curriculare care sunt abordate în cadrul „Jocului LTN” sunt:

  • Limbă și comunicare: limba română și limba engleză

  • Științe: chimie, fizică și biologie

  • Matematică, informatică și tehnologii: matematică, educație tehnologică și informatică

  • Om și societate: geografie, istorie și științe sociale

  • Arte: educație plastică și educație muzicală