La Pas prin Țara Mea

Circuitele care alcătuiesc programul „La pas prin țara mea”, al cărui scop este cunoașterea frumuseților și valorilor României, au fost proiectate pentru o perioadă de 13 ani, fiind atent selectate, pe baza recomandărilor profesorilor și unor specialiști avizați din domeniul turismului, ținându-se cont totodată de programele școlare și de particularitățile vârstelor. Astfel, prin parcurgerea traseelor tematice, până la absolvirea liceului, elevii LTN vor dobândi o imagine de ansamblu asupra bogățiilor materiale și imateriale ale țării noastre, iar profesorii LTN pot folosi aceste ocazii pentru a lega teoria studiată în clasă de activități practice desfășurate cu ocazia excursiei, creând astfel nu doar posibilitatea de învățare prin mijloace non-formale ci și o experiență unică în România pentru elevii lor.

La pas prin tara mea

„La pas prin țara mea”, asigură posibilitatea participării la câte două  excursii pe an școlar realizate pe trasee prestabilite, după un algoritm integrat unic realizat de echipa LTN, astfel încât în cei 13 ani de școlaritate, elevii să viziteze într-un mod coerent cu programa școlară, majoritatea zonelor de interes din România. În cadrul acestor excursii se realizează lecții interdisciplinare proiectate în funcție de traseu și de vârsta elevilor.

În acest fel, la sfârșitul celor 13 ani de studii în cadrul LTN elevii vor fi cunoscut în mod nemijlocit frumusețile, dar și realitățile României și vor fi avut posibilitatea să trăiască experiențe care îi vor ajuta să se împlinească în plan social, dar și să se realizeze profesional.

La pas prin tara mea

“La Pas prin Țara Mea” nu e o simplă călătorie în afara Școlii:

  • Ghizi pentru obiective turistice.
  • Broșuri informative pentru elevi.
  • Fișe de observație completate de elevi în excursii.
  • Activități conexe (cursuri alternative) desfășurate în excursii.
  • Realizarea de hărți, eseuri și materiale turistice.
  • Integrarea informațiilor teoretice din clasă cu experiențe practice de pe traseu.