Mai mult decât „Școala Altfel”

Liceul Teoretic Național extinde programul MEN „Școala Altfel” prin activități alternative și non-formale care să contribuie la un firesc al descoperirii și experimentării. Activitățile propuse în acest proiect sunt adaptate vârstei și intereselor copiilor, astfel încât să stimuleze talente, competențe, curiozități specifice fiecărui nivel școlar.

Cele 5 zile ale programului „Școala Altfel” sunt completate de încă 2-4 zile de vineri cu activități de predare alternativă, într-un proiect elaborat și aplicat exclusiv în Liceul Teoretic Național numit Mai mult decât „Școala Altfel”.

  • Schimbarea mediului de învățare: predare și evaluare în aer liber
  • Natura și Viața – exemple de experiențe practice.
  • Excursii tematice.
Mai mult decat scoala altfel

Proiectul Mai mult decât „Școala altfel” își propune să asigure un echilibru realist între metodele tradiționale de predare la clasă, cu modalități neconvenționale care să stimuleze și să mijlocească participarea activă a elevilor. Conceperea, pregătirea și derularea activităților programate valorifică potențialul de creativitate al elevilor puși în situația de a fi nu numai beneficiari ai unor servicii de educație, ci actori ai comunității școlare, cu drepturi și obligații egale, care trăiesc și se manifestă în viața reală.

În mod coerent elevii beneficiază în fiecare an de experiențe din domenii noi legate nemijlocit de viața reală ceea ce le permite să intre în contact cu realități specifice unor meserii sau profesii dintre cele mai diverse și actuale.

Mai mult decat scoala altfel