Școală pentru viață

Modelul LTN „Școală pentru Viață” oferă continuitate în dezvoltarea personalității.

Oferta educațională a Liceului Teoretic Național pentru nivelul gimnazial se construiește plecând de la cunoștințele și competențele însușite de elevi pe parcursul claselor primare. Acest nivel școlar vizează:

 • Dezvoltarea achizițiilor lingvistice (limba română, limba maternă, o limbă străină);
 • Dezvoltarea unei gândiri structurate și a competenței de a aplica în practică rezolvarea de probleme (matematică);
 • Familiarizarea cu abordarea pluridisciplinară a cunoașterii (Ştiinţe ale naturii, Fizică);
 • Constituirea unui set de valori democratice (Cultură civică);
 • Încurajarea talentului (Arte).

În clasele a VII-a și a VIII-a există un obiectiv major și anume: orientarea în vederea optimizării opțiunii școlare și profesionale ulterioare. Astfel, pentru fiecare elev în parte, vom acționa pentru:

 • Descoperirea aspirațiilor, talentelor și a valorilor proprii;
 • Formarea abilității de analiză a setului de competențe dobândite prin procesul de învățare;
 • Dezvoltarea capacității de comunicare;
 • Dezvoltarea gândirii autonome.
Gimnaziu LTN

Program și tarife

Programul elevilor nivelului gimnazial este organizat astfel încât să îmbine toate activitățile specifice școlare formale și non-formale şi pe cele extracurriculare. Prima parte a zilei alternează orele de curs cu pauzele pentru relaxare şi servire a mesei. A doua parte a zilei este dedicată pregătirii temelor şi proiectelor şcolare, sub supravegherea profesorilor coordonatori. Programul elevilor claselor a VII-a şi a VIII-a cuprinde un interval dedicat pregătirii intensive pentru evaluările naționale.

 • Taxa de admitere este de 200 €, se achită o singură dată și cuprinde evaluarea nivelului școlar, evaluarea socio-emoțională și logopedică inițiale, interviul cu comisia de admitere. Evaluarea se va concretiza cu un raport destinat familiei, alături de un plan de remediere, dacă este cazul.
  • două gustări şi masa de prânz
  • manualele, materiale și rechizitele școlare
  • evaluarea stării de sănătate și asistență medicală
  • servicii de consiliere pentru elevi și părinți
 • Taxa școlară anuală pentru nivelul gimnazial este de 9500€. Pachetul educațional cuprinde cursurile planului cadru la nivel național îmbunătățit cu ore de limba engleză, informatică, TIC, aprofundarea cunoștințelor și pregătirea temelor și pregătirile suplimentare pentru Evaluările Naționale și certificările Cambridge.
 • Programul de desfăşurare a activităţilor ce fac obiectul pachetului educaţional începe la ora 08:30 și se termină cel târziu la ora 16:20.

Activitățile extracurriculare se desfășoară în intervalul orar 16:00 – 18:00, participarea la acestea constituind opțiunea elevilor și a familiilor.

Gimnaziu LTN

Admitere și înscriere

Admiterea în nivelul gimnazial constă într-un interviu cu durata aproximativă de 20 de minute cu unul dintre membrii Consiliului de Admitere.

Înscrierea la Liceul Teoretic Naţional se poate realiza în orice moment al anului şcolar, cu beneficiul calculării taxelor relativ la perioada şcolară rămasă.

Reînscrierea în anul școlar următor are loc începând cu luna noiembrie a fiecărui an. Pentru cei ce doresc reînscrierea în anul școlar următor, dar semnarea contractului și efectuarea plății au loc după data de 28 februarie, pentru păstrarea locului se poate achita o taxă în valoare de 80 €.

Înscrie-te