Gimnaziu

Gimnaziu2018-09-09T15:58:02+00:00

Gimnaziu

Oferta educaţională a Liceului Teoretic Naţional pentru nivelul gimnazial se construieşte plecând de la cunoştinţele şi capacităţile însuşite de elevi pe parcursul claselor primare. Acest nivel şcolar vizează:

 • Dezvoltarea achiziţiilor lingvistice (limba română, limba maternă, o limbă străină);
 • Dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practică rezolvarea de probleme (matematică);
 • Familiarizarea cu abordarea pluridisciplinară a cunoaşterii (Ştiinţe ale naturii, Fizică);
 • Constituirea unui set de valori democratice (Cultură civică);
 • Încurajarea talentului (Arte).
Gimnaziu LTN

În clasele a VII-a și a VIII-a există un obiectiv major şi anume: orientarea în vederea optimizării opţiunii şcolare şi profesionale anterioare. Astfel, pentru fiecare elev în parte, vom acţiona pentru:

 • Descoperirea aspiraţiilor, afinităţii şi valorilor proprii;
 • Formarea capacităţii de analiză a setului de competenţe dobândite prin procesul de învăţare;
 • Dezvoltarea capacităţii de comunicare;
 • Dezvoltarea gândirii autonome.

Profesorii şi elevii ciclului gimnazial vor parcurge împreună:

 • Un curriculum Nucleu – sistem unic de referinţă pentru diversele tipuri de evaluări şi examinări naţionale, prin care se realizează standardele curriculare de performanţă;
 • Un curriculum Extins – cursurile opţionale prin care elevii pot să-şi dezvolte competenţe ce aparţin unor diferite arii curriculare.
Gimnaziu LTN

Programul elevilor nivelului gimnazial este organizat astfel încât să îmbine toate activităţile specifice şcolare şi extracurriculare. Prima parte a zilei alternează orele de curs cu pauzele pentru relaxare şi servire a mesei. A doua parte a zilei este dedicată pregătirii temelor şi a proiectelor şcolare specifice, sub supravegherea profesorilor coordonatori. Pentru elevii claselor a VII-a şi a VIII-a acest interval este dedicat şi pregătirii intensive pentru evaluările naţionale.

În continuare, dacă doresc, elevii pot opta pentru participarea la activităţi extracurriculare în cadrul şcolii.

Taxa de școlarizare

Taxa școlară anuală pentru nivelul gimnazial este de 7900€.

Pachetul educaţional cuprinde cursurile planului cadru la nivel național îmbunătâțit cu ore de limba engleză, informatică, TIC, pregătirea temelor și pregătirile suplimentare pentru Evaluările Naționale, Bacalaureat și certificările Cambridge. De asemenea, în taxa educațională sunt incluse două gustări şi masa de prânz. Activităţile extracurriculare nu sunt incluse în taxa educaţională şi se stabilesc separat în funcţie de numărul de activităţi pentru care optează elevul şi de nivelul său de performanţă.

Programul de desfăşurare al activităţilor ce fac obiectul pachetului educaţional începe la ora 08:30 și se termină cel târziu la ora 16:20.

Taxa educațională se poate achita astfel:

 • prin transfer bancar în contul: RO57 BRDE 445S V093 0713 4450 – RON (BRD Suc. Triumf)
 • numerar la casieria Liceului Teoretic Naţional.

Plata se poate efectua integral sau în două rate:

 • Prima rată în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de începerea anului şcolar;
 • A doua rată până la data de 15 decembrie.

Se acordă reduceri pentru plățile în avans și pentru mai mulți copii înscriși.

Liceul Teoretic Național

Liceul Teoretic Național este deschis elevilor de toate vârstele, începând cu grădinița și terminând cu ciclul liceal

Experienţă şi încredere

Liceul Teoretic Național este un produs al dragostei pentru copii, al experienței, al speranței și al încrederii în sistemul de învățământ românesc

Colaborare în parteneriat

Elevii și părinții sunt partenerii LTN