Școală pentru viață

Modelul LTN „Școală pentru Viață” oferă continuitate în dezvoltarea personalității.

Oferta educațională a Liceului Teoretic Național pentru nivelul gimnazial se construiește plecând de la cunoștințele și competențele însușite de elevi pe parcursul claselor primare. Acest nivel școlar vizează:

 • Dezvoltarea achizițiilor lingvistice (limba română, limba engleză, limba franceză/spaniolă/germană);
 • Dezvoltarea unei gândiri structurate și a competenței de a aplica în practică rezolvarea de probleme (matematică);
 • Familiarizarea cu abordarea pluridisciplinară a cunoașterii (Biologie, Fizică, Chimie);
 • Managementul timpului;
 • Constituirea unui set de valori democratice (Cultură civică);
 • Încurajarea talentului (Arte).

În clasele a VII-a și a VIII-a există un obiectiv major și anume: orientarea în vederea optimizării opțiunii școlare și profesionale ulterioare. Astfel, pentru fiecare elev în parte, vom acționa pentru:

 • Descoperirea aspirațiilor, talentelor și a valorilor proprii;
 • Formarea abilității de analiză a setului de competențe dobândite prin procesul de învățare;
 • Dezvoltarea capacității de comunicare;
 • Dezvoltarea gândirii autonome.
Gimnaziu LTN

Program și tarife

Programul elevilor nivelului gimnazial este organizat astfel încât să îmbine toate activitățile specifice școlare formale și non-formale și pe cele extracurriculare.

Programul elevilor claselor a VII-a și a VIII-a cuprinde un interval dedicat pregătirii intensive pentru evaluările naționale.

 • Taxa de înscriere este de 300 €.
 • Taxa de școlarizare anuală pentru nivelul gimnazial este de 12 160 € pentru clasele a V-a – a VII-a și 12 500 € pentru clasa a VIII-a. Pachetul educațional cuprinde cursurile planului cadru la nivel național îmbunătățit cu ore de limba engleză, informatică, TIC, aprofundarea cunoștințelor și pregătirea temelor și pregătirile suplimentare pentru Evaluările Naționale și certificările Cambridge.
 • Programul de desfășurare a activităților ce fac obiectul pachetului educațional începe la ora 08:30 și se termină cel târziu la ora 16:30.
 • două gustări și masa de prânz
 • manualele, materiale și rechizitele școlare
 • evaluarea stării de sănătate și asistență medical
 • servicii de consiliere pentru elevi și părinți

Activitățile extracurriculare se desfășoară în intervalul orar 16:00 – 18:00, participarea la acestea constituind opțiunea elevilor și a familiilor.

Gimnaziu LTN

Admitere și înscriere

Admiterea în nivelul gimnazial constă într-un interviu cu durata aproximativă de 20 de minute cu unul dintre membrii Consiliului de Admitere.

Înscrierea la Liceul Teoretic Național se poate realiza în orice moment al anului școlar, cu beneficiul calculării taxei de școlarizare pentru perioada școlară rămasă.

Reînscrierea în anul școlar următor are loc începând cu luna noiembrie a fiecărui an. Semnarea anexei financiare după data de 31 martie se realizează în limita locurilor disponibile și presupune taxă de reînscriere în valoare de 300 euro.