Înscriem elevi, nu note

Școala noastră pregătește tinerii pentru viață și formează caractere de succes.

Competenţele cheie ale procesului educaţional destinate elevilor de liceu sunt:

 • Comunicare în limba maternă;
 • Comunicare în limbi moderne;
 • Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii;
 • Competenţe digitale;
 • A învăţa să înveţi;
 • Iniţiativă şi antreprenoriat;
 • Sensibilizare şi exprimare culturală.

Liceul Teoretic Naţional oferă elevilor nivelului liceal următoarele specializări:

Profiul real

 • Matematică-informatică, intensiv limba engleză
 • Știinţe ale naturii, intensiv limba engleză

Profil uman

 • Știinţe sociale, intensiv limba engleză
 • Filologie, intensiv limba engleză
Liceu LTN

Program și tarife

Programul elevilor nivelului liceal este organizat astfel încât să îmbine toate activitățile şcolare formale și non-formale şi extracurriculare. Prima parte a zilei alternează orele de curs cu pauzele pentru relaxare şi servire a mesei. A doua parte a zilei este dedicată pregătirii temelor şi consultațiilor cu profesorii. În continuare, dacă doresc, elevii pot opta pentru pregătirea intensivă pentru certificările naţionale sau internaţionale sau participarea la activităţi extracurriculare în cadrul şcolii.

Taxa școlară anuală pentru ciclul inferior al liceului – clasele a IX-a și a X-a, este de 9500 €.

Pachetul educațional cuprinde cursurile planului cadru la nivel național îmbunătățit cu ore de limba engleză, informatică, consultații individuale pentru aprofundarea cunoștințelor pentru Limba și Literatura Română, Matematică și Științe și obținerea certificărilor Cambridge, ECDL. De asemenea, în taxa educațională sunt incluse:

 • două gustări şi masa de prânz
 • manualele, materiale și rechizitele școlare
 • evaluarea stării de sănătate și asistență medicală
 • servicii de consiliere pentru elevi și părinți

Taxa școlară anuală pentru ciclul superior al liceului – clasele a XI-a și a XII-a, este de 10500 € și cuprinde, în plus față de serviciile mai sus descrise pentru ciclul inferior al liceului, pregătirea pentru examenul de Bacalaureat.

Programul de desfăşurare a activităţilor ce fac obiectul pachetului educaţional începe la ora 08:30 și se termină cel târziu la ora 16:20. Activitățile extracurriculare se desfășoară în intervalul orar 16:00 – 18:00, participarea la acestea constituind opțiunea elevilor și a familiilor.

Admitere și înscriere

Admiterea la liceul constă într-un interviu cu durata aproximativă de 30 de minute cu unul dintre membrii Consiliului de Admitere.

Taxa de admitere este de 200 €, se achită o singură dată și cuprinde evaluarea nivelului școlar, evaluarea socio-emoțională și logopedică inițiale, interviul cu comisia de admitere. Evaluarea se va concretiza cu un raport destinat familiei, alături de un plan de remediere, dacă este cazul.

Înscrierea la Liceul Teoretic Naţional se poate realiza în orice moment al anului şcolar, cu beneficiul calculării taxelor relativ la perioada şcolară rămasă. Reînscrierea în anul școlar următor are loc începând cu luna noiembrie a fiecărui an. Pentru cei ce doresc reînscrierea în anul școlar următor, dar semnarea contractului și efectuarea plății au loc după data de 28 februarie, pentru păstrarea locului se poate achita o taxă în valoare de 80 €.

Înscrie-te