Liceu2018-09-09T15:59:11+00:00

Liceu

Programul elevilor nivelului liceal este organizat astfel încât să îmbine toate activităţile specifice şcolare şi extracurriculare. Prima parte a zilei alternează orele de curs cu pauzele pentru relaxare şi servire a mesei. A doua parte a zilei este dedicată pregătirii temelor şi a proiectelor şcolare specifice, sub supravegherea profesorilor coordonatori.

În continuare, dacă doresc, elevii pot opta pentru pregătirea intensivă pentru certificările naţionale sau internaţionale sau participarea la activităţi extracurriculare în cadrul şcolii. La terminarea activităţilor în cadrul şcolii, elevii nu mai primesc teme pentru acasă.

Liceul Teoretic Naţional oferă elevilor nivelului liceal următoarele specializări:

Profiul real

 • Matematică-informatică, intensiv informatică
 • Știinţe ale naturii

Profil uman

 • Știinţe sociale
 • Filologie

Competenţele cheie ale procesului educaţional destinate elevilor de liceu sunt:

 • Comunicare în limba maternă;
 • Comunicare în limbi moderne;
 • Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii;
 • Competenţe digitale;
 • A învăţa să înveţi;
 • Iniţiativă şi antreprenoriat;
 • Sensibilizare şi exprimare culturală.

Profesorii şi elevii ciclului liceal vor parcurge împreună:

 • Un curriculum Nucleu – sistem unic de referinţă pentru diversele tipuri de evaluări şi examinări naţionale, prin care se realizează standardele curriculare de performanţă;
 • Un curriculum Extins – cursurile opţionale prin care elevii pot să-şi dezvolte competenţe ce aparţin unor diferite arii curriculare.
Liceu LTN

Pentru orice întrebări referitoare la informaţiile ce trebuie completate în formularul de înscriere consilierii de admitere vă stau la dispoziţie la info@liceulnational.ro si telefon: 0732 151 931.

Înscrierea la Liceul Teoretic Naţional se poate realiza şi în orice moment al anului şcolar, cu beneficiul calculării taxelor relativ la perioada şcolară rămasă.

Taxa școlară anuală pentru nivelul liceal este de 7600€ pentru ciclul inferior (clasele a IX-a și a X-a), respectiv 8500€ pentru ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a)

Pachetul educaţional cuprinde cursurile planului cadru la nivel național îmbunătâțit cu ore de limba engleză, informatică, TIC, pregătirea temelor și pregătirile suplimentare pentru Evaluările Naționale, Bacalaureat și certificările Cambridge. De asemenea, în taxa educațională sunt incluse două gustări şi masa de prânz. Activităţile extracurriculare nu sunt incluse în taxa educaţională şi se stabilesc separat în funcţie de numărul de activităţi pentru care optează elevul şi de nivelul său de performanţă.

Programul de desfăşurare al activităţilor ce fac obiectul pachetului educaţional, pentru ciclul liceal începe la ora 08:30 și se termină cel târziu la ora 16:20.

Taxa educațională se poate achita astfel:

 • prin transfer bancar în contul: RO57 BRDE 445S V093 0713 4450 – RON (BRD Suc. Triumf)
 • numerar la casieria Liceului Teoretic Naţional.

Plata se poate efectua integral sau în două rate:

 • Prima rată în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de începerea anului şcolar;
 • A doua rată până la data de 15 decembrie.

Se acordă reduceri pentru plățile în avans și pentru mai mulți copii înscriși.

Liceul Teoretic Național

Liceul Teoretic Național este deschis elevilor de toate vârstele, începând cu grădinița și terminând cu ciclul liceal

Experienţă şi încredere

Liceul Teoretic Național este un produs al dragostei pentru copii, al experienței, al speranței și al încrederii în sistemul de învățământ românesc

Colaborare în parteneriat

Elevii și părinții sunt partenerii LTN