Liceu

Programul elevilor nivelului liceal este organizat astfel încât să îmbine toate activitățile şcolare formale și non-formale şi extracurriculare. Prima parte a zilei alternează orele de curs cu pauzele pentru relaxare şi servire a mesei. A doua parte a zilei este dedicată pregătirii temelor şi consultațiilor cu profesorii.

În continuare, dacă doresc, elevii pot opta pentru pregătirea intensivă pentru certificările naţionale sau internaţionale sau participarea la activităţi extracurriculare în cadrul şcolii.

Liceul Teoretic Naţional oferă elevilor nivelului liceal următoarele specializări:

Profiul real

 • Matematică-informatică, intensiv limba engleză
 • Știinţe ale naturii, intensiv limba engleză

Profil uman

 • Știinţe sociale, intensiv limba engleză
 • Filologie, intensiv limba engleză

Competenţele cheie ale procesului educaţional destinate elevilor de liceu sunt:

 • Comunicare în limba maternă;
 • Comunicare în limbi moderne;
 • Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii;
 • Competenţe digitale;
 • A învăţa să înveţi;
 • Iniţiativă şi antreprenoriat;
 • Sensibilizare şi exprimare culturală.

Profesorii şi elevii ciclului liceal vor parcurge împreună:

 • Un curriculum Nucleu – sistem unic de referinţă pentru diversele tipuri de evaluări şi examinări naţionale, prin care se realizează standardele curriculare de performanţă;
 • Un curriculum Extins – cursurile opţionale prin care elevii pot să-şi dezvolte competenţe ce aparţin unor diferite arii curriculare.
Liceu LTN

Admiterea la liceu

Admiterea la liceul constă într-un interviu cu durata aproximativă de 30 de minute cu unul dintre membrii Consiliului de Admitere.
Taxa de admitere este de 200 €, se achită o singură dată și cuprinde evaluarea nivelului școlar, evaluarea socio-emoțională și logopedică inițiale, interviul cu comisia de admitere. Evaluarea se va concretiza cu un raport destinat familiei, alături de un plan de remediere, dacă este cazul.

Procedura de Admitere constă în:

 • depunerea unui dosar de înscriere la Secretariat care să conțină:
  • Formularul de înscriere completat
  • Documentele necesare înscrierii
 • Programarea interviului (vezi pagina Contact)
 • La recomandarea comisiei de Admitere sau la cererea familiei, eleva/elevul poate petrece o zi de școală completă în cadrul clasei în care urmează să aibă loc înscrierea, pentru a verifica compatibilitatea dintre nevoile elevului și ceea ce oferă Liceul Teoretic Național
 • Comunicarea rezultatului
 • Semnare contract şi efectuare plată

Înscrierea la Liceul Teoretic Naţional se poate realiza în orice moment al anului şcolar, cu beneficiul calculării taxelor relativ la perioada şcolară rămasă.

Reînscrierea în anul școlar următor are loc începând cu luna noiembrie a fiecărui an. Pentru cei ce doresc reînscrierea în anul școlar următor, dar semnarea contractului și efectuarea plății au loc după data de 28 februarie, pentru păstrarea locului se poate achita o taxă în valoare de 80 €.

Taxa de școlarizare

Taxa școlară anuală pentru ciclul inferior al liceului – clasele a IX-a și a X-a, este de 8950 €.

Pachetul educațional cuprinde cursurile planului cadru la nivel național îmbunătățit cu ore de limba engleză, informatică, consultații individuale pentru aprofundarea cunoștințelor pentru Limba și Literatura Română, Matematică și Științe și obținerea certificărilor Cambridge, ECDL.

De asemenea, în taxa educațională sunt incluse:

 • două gustări şi masa de prânz
 • manualele, materiale și rechizitele școlare
 • evaluarea stării de sănătate și asistență medicală
 • servicii de consiliere pentru elevi și părinți

Taxa școlară anuală pentru ciclul superior al liceului – clasele a XI-a și a XII-a, este de 9550 € și cuprinde, în plus față de serviciile mai sus descrise pentru ciclul inferior al liceului, pregătirea pentru examenul de Bacalaureat.

Taxa școlară nu cuprinde taxa de înscriere, de rezervare de loc sau cea aferentă planului de remediere, dacă este cazul.

Programul de desfăşurare a activităţilor ce fac obiectul pachetului educaţional începe la ora 08:30 și se termină cel târziu la ora 16:20.

Activitățile extracurriculare se desfășoară în intervalul orar 16:00 – 18:00, participarea la acestea constituind opțiunea elevilor și a familiilor.

Taxa educațională se poate achita astfel:

 • prin transfer bancar în contul: RO57 BRDE 445S V093 0713 4450 – RON (BRD Suc. Triumf)
 • numerar la casieria Liceului Teoretic Naţional