Nivel Primar

Nivel Primar2018-09-09T15:59:38+00:00

Nivel Primar

Nivelul primar constituie etapa achiziţiilor fundamentale a dezvoltării şi aplicării noţiunilor însuşite în primii ani ai copilăriei.

NIVEL PRIMAR: CLASA PREGĂTITOARE + CLASELE I – a IV-a

Clasa pregătitoare, alături de primele două clase ale nivelului primar, constituie etapa achiziţiilor fundamentale pentru elevi.
Activităţile principale promovate şi susţinute la clasa pregătitoare sunt:

 • Comunicarea
 • Jocul
 • Activitatea practică cu obiecte
 • Învăţarea prin descoperire

Conceptul de educaţie a copiilor în grupele pregătitoare nu este înţeles doar ca o reducere a vârstei de şcolarizare, ci ca un ansamblu de demersuri care au în vedere:

 • unicitatea copilului
 • abordarea acestuia în continuitatea firească de dezvoltare
 • respectarea dreptului fundamental al copilului la joc şi aducerea lui prin acesta la activitatea de învăţare
 • abordarea completă a posibilităţilor copilului din punct de vedere socio-emoţional, cognitiv, estetic şi psihomotor cu accent pe elementele formative.
Nivel primar LTN

Clasele I şi a II-a, alături de clasa pregătitoare, constituie etapa achiziţiilor fundamentale pentru elevi. Obiectivele vizate pentru elevii clasei I sunt:

 • însuşirea alfabetului
 • scrierea şi citirea fluentă a textelor de mici dimensiuni
 • recunoaşterea, scrierea şi operarea cu numerele naturale în concentrul 0-100
 • explorarea mediului înconjurător apropiat
 • cunoaşterea şi implicarea în comunitatea din care fac parte.

În clasa a II-a atenţia este îndreptată spre:

 • dezvoltarea vocabularului
 • capacitatea de construire a înţelegerii unui text folosind o gamă largă de strategii
 • dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor în vederea obţinerii unei compoziţii literare valoroase
 • însuşirea conceptelor matematice, ştiiţifice şi tehnologice de bază
 • dezvoltarea competenţelor de comunicare, gândire, cercetare, autocontrol şi sociale

Clasele a III-a şi a IV-a constituie etapa dezvoltării şi aplicării noţiunilor însuşite în primii ani de şcoală. Pentru clasele a III-a şi a IV-a obiectivele avute în vedere sunt:

 • dezvoltarea capacităţilor şi deprinderilor de a utiliza cunoştinţele în situaţii simple
 • însuşirea aptitudinilor de muncă indepedentă
 • dezvoltarea capacităţilor de a rezolva diverse situaţii-problemă, conştientizând astfel cunoştinţele funcţionale în viziune proprie
 • utilizarea competentă a computerului sub toate aspectele legate de interacţiune, comunicare şi creaţie
 • însuşirea competenţelor transdisciplinare precum a învăţa să înveţi, învăţarea prin descoperire şi prin analizarea diferitelor perspective, competenţe culturale şi de autocunoaştere.
Nivel primar LTN

Admiterea în nivelul primar

Admiterea în nivelul primar de școală constă într-un interviu cu durata aproximativă de 20 de minute cu unul dintre membrii Consiliului de Admitere.

Înscrierea la Liceul Teoretic Naţional se poate realiza în orice moment al anului şcolar, cu beneficiul calculării taxelor relativ la perioada şcolară rămasă.

Procedura de Admitere:

 • Depunerea unui dosar de înscriere la Secretariat care să conţină:
  Formularul de înscriere completat
  Documentele necesare înscrierii
 • Programarea interviului (vezi pagina Contact)
 • Comunicarea rezultatului
 • Semnare contract şi efectuare plată
Nivel primar LTN

Taxa de școlarizare

Taxa școlară anuală pentru nivelul primar este de 6500€.

Pachetul educaţional cuprinde cursurile planului cadru la nivel național îmbunătâțit cu ore de limba engleză, informatică, TIC, pregătirea temelor și pregătirile suplimentare pentru Evaluările Naționale, Bacalaureat și certificările Cambridge. De asemenea, în taxa educațională sunt incluse două gustări şi masa de prânz. Activităţile extracurriculare nu sunt incluse în taxa educaţională şi se stabilesc separat în funcţie de numărul de activităţi pentru care optează elevul şi de nivelul său de performanţă.

Programul de desfăşurare al activităţilor ce fac obiectul pachetului educaţional începe la ora 08:30 și se termină la 15:45.

Taxa educațională se poate achita astfel:

 • prin transfer bancar în contul: RO57 BRDE 445S V093 0713 4450 – RON (BRD Suc. Triumf)
 • numerar la casieria Liceului Teoretic Naţional.

Plata se poate efectua integral sau în două rate:

 • Prima rată în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de începerea anului şcolar;
 • A doua rată până la data de 15 decembrie.

Se acorda reduceri pentru plățile în avans și pentru mai mulți copii înscriși.

Liceul Teoretic Național

Liceul Teoretic Național este deschis elevilor de toate vârstele, începând cu grădinița și terminând cu ciclul liceal

Experienţă şi încredere

Liceul Teoretic Național este un produs al dragostei pentru copii, al experienței, al speranței și al încrederii în sistemul de învățământ românesc

Colaborare în parteneriat

Elevii și părinții sunt partenerii LTN