Nivel Primar

Nivelul primar constituie etapa achizițiilor fundamentale, a dezvoltării și a aplicării noțiunilor însușite în primii ani ai copilăriei.

NIVELUL PRIMAR CUPRINDE CLASA PREGĂTITOARE ȘI CLASELE I – a IV-a

Conceptul de educație a copiilor reprezintă un ansamblu de demersuri care au în vedere:

 • unicitatea copilului
 • abordarea acestuia în continuitatea firească de dezvoltare
 • respectarea dreptului fundamental al copilului la joc şi aducerea lui prin acesta la activitatea de învățare
 • abordarea completă a posibilităților copilului din punct de vedere socio-emoțional, cognitiv, estetic și psihomotor cu accent pe elementele formative.

Clasa pregătitoare

 • Comunicarea
 • Jocul
 • Activitatea practică cu obiecte
 • Învățarea prin descoperire

Clasa I

 • însuşirea alfabetului
 • scrierea şi citirea fluentă a textelor de mici dimensiuni
 • recunoaşterea, scrierea şi operarea cu numerele naturale în concentrul 0-100
 • explorarea mediului înconjurător apropiat
 • cunoaşterea şi implicarea în comunitatea din care fac parte
Nivel primar LTN

În clasa a II-a atenţia este îndreptată spre:

 • dezvoltarea vocabularului
 • capacitatea de construire a înţelegerii unui text folosind o gamă largă de strategii
 • dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor în vederea obţinerii unei compoziţii literare valoroase
 • însuşirea conceptelor matematice, ştiiţifice şi tehnologice de bază
 • dezvoltarea competenţelor de comunicare, gândire, cercetare, autocontrol şi sociale

Clasele a III-a şi a IV-a constituie etapa dezvoltării şi aplicării noţiunilor însuşite în primii ani de şcoală. Pentru clasele a III-a şi a IV-a obiectivele avute în vedere sunt:

 • dezvoltarea capacităţilor şi deprinderilor de a utiliza cunoştinţele în situaţii simple
 • însuşirea aptitudinilor de muncă indepedentă
 • dezvoltarea capacităţilor de a rezolva diverse situaţii-problemă, conştientizând astfel cunoştinţele funcţionale în viziune proprie
 • utilizarea competentă a computerului sub toate aspectele legate de interacţiune, comunicare şi creaţie
 • însuşirea competenţelor transdisciplinare precum a învăţa să înveţi, învăţarea prin descoperire şi prin analizarea diferitelor perspective, competențe culturale şi de autocunoaştere
Nivel primar LTN

Admiterea în nivelul primar

Admiterea în nivelul primar de școală constă într-un interviu cu durata aproximativă de 15 de minute cu unul dintre membrii Consiliului de Admitere.
Taxa de admitere este de 200 €, se achită o singură dată și cuprinde evaluarea nivelului școlar, evaluarea socio-emoțională și logopedică inițiale, interviul cu comisia de admitere. Evaluarea se va concretiza cu un raport destinat familiei, alături de un plan de remediere, dacă este cazul.

Procedura de Admitere constă în:

 • depunerea unui dosar de înscriere la Secretariat care să conțină:
  • Formularul de înscriere completat
  • Documentele necesare înscrierii
 • Programarea interviului (vezi pagina Contact)
 • La recomandarea comisiei de Admitere sau la cererea familiei, eleva/elevul poate petrece o zi de școală completă în cadrul clasei în care urmează să aibă loc înscrierea, pentru a verifica compatibilitatea dintre nevoile elevului și ceea ce oferă Liceul Teoretic Național
 • Comunicarea rezultatului
 • Semnare contract şi efectuare plată

Înscrierea la Liceul Teoretic Naţional se poate realiza în orice moment al anului şcolar, cu beneficiul calculării taxelor relativ la perioada şcolară rămasă.

Reînscrierea în anul școlar următor are loc începând cu luna noiembrie a fiecărui an. Pentru cei ce doresc reînscrierea în anul școlar următor, dar semnarea contractului și efectuarea plății au loc după data de 28 februarie, pentru păstrarea locului se poate achita o taxă în valoare de 80 €.

Nivel primar LTN

Taxa de școlarizare

Taxa școlară anuală pentru nivelul primar este de 7100 €.

Pachetul educațional cuprinde cursurile planului cadru la nivel național îmbunătățit cu ore de limba engleză, informatică, TIC, pregătirea temelor și pregătirile suplimentară pentru Evaluările Naționale și obținerea certificărilor Cambridge.

De asemenea, în taxa educațională sunt incluse:

 • două gustări şi masa de prânz
 • manualele, materiale și rechizitele școlare
 • evaluarea stării de sănătate și asistență medicală
 • servicii de consiliere pentru elevi și părinți

Taxa școlară nu cuprinde taxa de înscriere, de rezervare de loc sau cea aferentă planului de remediere, dacă este cazul.

Programul de desfășurare a activităților ce fac obiectul pachetului educațional începe la ora 08:30 și se termină la 15:45.
Activitățile extracurriculare se desfășoară în intervalul orar 16:00 – 18:00, participarea la acestea constituind opțiunea elevilor și a familiilor.

Taxa educațională se poate achita astfel:

 • prin transfer bancar în contul: RO57 BRDE 445S V093 0713 4450 – RON (BRD Suc. Triumf)
 • numerar la casieria Liceului Teoretic Naţional