Pregătirea mea didactică a început de timpuriu, cu Școala Normală „C.D. Loga” din Caranșebeș. Am îndrumat prima generație de elevi chiar după absolvirea liceului. Am continuat și studiile cu Facultatea de Litere, la Universitatea din Craiova. Experiența de profesor de limba engleză, precum și obținerea gradelor didactice II și I au întregit pregătirea mea profesională și mi-au arătat că munca de profesor este la fel de frumoasă și la clasele de gimnaziu.

Mai târziu, viața mi-a oferit oportunitatea de a lucra în administrația publică centrală, unde m-am ocupat de domeniul finanțării proiectelor europene din fonduri nerambursabile. După zece ani petrecuți în acest domeniu, m-am hotărât să revin la prima mea alegere profesională.

Așa am ajuns să îi cunosc pe fondatorii Liceului Teoretic Național și să mă alături echipei de aici. Mi-am propus să valorific toată experiența mea didactică, dar și abilitățile de management, pentru a contribui la schimbarea paradigmei tradiționale din educația românească, lucrând într-o instituție de învățământ privată, modernă și de perspectivă.

Îmi place să îi inspir pe elevii și pe colegii mei prin ceea ce fac zi de zi și cred în puterea exemplului.

Maria Bondoc

Maria Bondoc

Director Adjunct
Profesor învățământ primar