Zilele LTN

Zilele LTN large

Liceul Teoretic Național din București desfășoară “Zilele LTN” sub genericul “Împreună înfăptuim visul LTN” – acțiune prilejuită de împlinirea a 5 ani de la înființarea școlii noastre.
Fondatorii acestei instituții particulare au pornit în anul 2012 pe drumul creării unei școli moderne, în care nici un elev să nu termine LTN fără să știe la ce e bun, doar cu 38 elevi. Astăzi LTN numără peste 230 elevi care își trăiesc visul de a merge la o școală interesantă, în consens cu aspirațiile și preocupările lor, cu actualul nivel de dezvoltare a științei și tehnologiei mondiale.
Cadrele didactice sunt angajate într-un demers instructiv-educativ la standarde maxime. La fel, baza materială a liceului nostru este una de excepție, modernă în toate atributele ei, de un înalt nivel.
Începând cu 11 mai 2017, “Zilele LTN” se desfășoară pe segmente deosebit de interesante pentru participanți – elevi, părinți, parteneri, mentori și invitați – până în 16 iunie 2017. Prima zi cuprinde, sub emblema “Ziua partenerilor din sectorul de stat”, începând cu orele 15:30, prezentarea activităților și istoricului LTN, vizitarea campusului LICEULUI TEORETIC NAȚIONAL, prezentarea de propuneri pentru implicarea elevilor și profesorilor în programe de interes pentru autoritățile publice locale.
Urmează, în perioada 15 mai – 19 mai a.c., activități aplicate din Programul “Mai mult decât Școala Altfel”, precum: vizite la Grădina Botanică din București, la Ferma animalelor din Pantelimon, la Teatrul Țăndărică, precum și excursii în Pădurea Băneasa, la Bran, Râșnov, Mausoleul de la Mateiaș, la Mânăstirea Nămăiești, de-a lungul Dunării până în Banat, la Cetatea Devei, la Muzeul locomotivelor din Reșița, Muzeul Țării Crișurilor din Oradea și în multe alte locuri.
În perioada 22 – 30 mai se desfășoară “Ziua partenerilor privați”, “Ziua științei și tehnologiei”, “Ziua părinților, bunicilor și mentorilor LTN”, “Ziua culturii”, “Ziua Sportului”, “Ziua copilului”.
Din 7 iunie până în 16 iunie, au loc ”Serbările școlare” de sfârșit de an, de la clasele pregătitoare până la nivelele primar, gimnazial și liceu, activitățile încheindu-se cu Ziua personalului LTN.
De la început și fără echivoc fondatorii LTN și-au propus ca viitoarea școală să se situeze la standarde înalte” iar activitățile organizate în cadrul Zilelor LTN sub deviza “Împreună înfăptuim visul LTN” nu fac altceva decât să demonstreze acest lucru.

Pentru detaii suplimentare:

Alexandra Bărbulescu,
Director programe
Tel: + 40 722 646 112
E-mail: zileleltn@liceulnational.ro

Comunicat de presă – 11 mai 2017

Azi, 11 mai 2017 au debutat “Zilele Liceului Teoretic Național” din București – unitate școlară privată înființată în anul 2012, ce își dorește să devină o școală creativă și un factor activ de înoire a învățământului românesc. Manifestarea, prilejuită de împlinirea a 5 ani de la înființare, se desfășoară sub emblema “Împreună înfăptuim VISUL LTN”.

Această zi de început a manifestărilor de la Liceul Teoretic Național are semnificativul titlu – “Ziua partenerilor din sectorul de stat” și are drept scop conștientizarea faptului că educația copiilor și tinerilor este un proces complex, în continuă transformare, la a cărui înfăptuire trebuie să participe întreaga societate românească. În acest context invitații au vizitat Campusul școlar și au participat la prezentarea principalelor etape ale afirmării LTN în spațiul învățământului românesc ca o școală care asigură o solidă pregătire academică a elevilor săi.

Au fost prezenți importanți reprezentanți ai:

  • Ministerului Educației Naționale
  • Primăriei Sectorului 1
  • Senatului României
  • Consiliului Concurenței
  • Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
  • Agenției Naționale Antidoping

Participanții au fost impresionați de realizările liceului, de complexitatea programelor prezentate, înscrise viguros într-un proces de afirmare continuă a noului. Partenerii din sectorul public au apreciat faptul că realizările obținute sunt cu atât mai valoroase cu cât au fost realizate prin eforturi organizatorice și financiare exclusiv proprii.

În acest context invitații au subliniat faptul că printr-o comunicare permanentă și deschisă, printr-o mai bună cunoaștere a proiectelor educative ale LTN ca și a celor ale autorităților publice destinate educării tinerilor, prin utilizarea mai eficientă și creatoare a resurselor de care dispun atât autoritățile publice cât și LTN, în viitor se vor putea pune bazele unor parteneriate cu efecte benefice în planul formării multilaterale a tinerilor care vor trăi și vor performa într-o societate viitoare și care nu va mai semăna cu cea în care trăim acum.

Ziua partenerilor privați

Comunicat de presă – 20 mai 2017

Manifestarea Zilele Liceului Teoretic Național continuă sub aceeași emblemă „Împreună înfăptuim visul LTN”.
În perioada 15 -19 mai a.c. au avut loc activități cu tematică diversă: „Mai mult decât școala altfel”.
Astfel, clasele pregătitoare (A și B) au făcut vizite de cunoaștere la Ferma animalelor din Pantelimon, în Pădurea Băneasa, iar ca activitate de recreere a fost vizionat, la Teatrul Țăndărică din Capitală, spectacolul „Prințesa și broscoiul”.
Pentru clasa a-I-a s-a organizat un Atelier de creație cu Compania de librării București, un workshop „Coloranți Naturali”, o excursie la Ferma „La Tzară” precum și o vizită la ”Casa Experimentelor”.
Astfel, pentru clasele a-II-a, a-III-a și a-IV-a a fost organizată ”Tabăra Discover. Peșteri și dinozauri”. Pe traseul turistic București – Ploiești –Predeal – Râșnov – Brașov – București au fost vizitate o serie de obiective printre care amintim: Dino Parc, Cetatea Râșnov, Wolf Parc Adventure, Brașov, prima școală din România, Mausoleul de la Mateiaș, peștera Valea Cetății și alte obiective. Profesorii însoțitori au oferit explicațiile necesare înțelegerii importanței acestor obiective.
Pentru clasele mai mari (a-V-a, a-VI-a, a-VII-a) a fost organizată o excursie de neuitat „De-a lungul Dunării până în Banat”.
Clase (a IX-a, a X-a și a XI-a) s-a organizat excursia „Țara moților. Inima Ardealului” (București – Pitești – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Sebeș – Alba Iulia – Roșia Montană – Beiuș – Băile Felix – Oradea – Huedin – Cluj-Napoca – Rășinari – Sibiu – București)
Elevii au rămas cu amintiri de neuitat și cu un bagaj de cunoștințe noi despre bogățiile materiale și spirituale ale României.
Pentru clasa a-VIII-a a fost organizat un Program special de pregătire pentru susținerea examenului de Evaluare Națională, iar pentru clasa a-XII-a un Program special de pregătire pentru susținerea examenului de bacalaureat.
Aceste multiple activități educative se constituie într-o nouă contribuție la înfăptuirea Visului LTN, acela de a exista o școală care să-i pregătească pe copiii și nepoții lor pentru a performa profesional și a se împlini social”, pentru ca „nici un elev să nu termine LTN fără să știe la ce e bun”.